"pair" traduzione polacco

EN

"pair" in polacco

volume_up
pair {sostantivo}

EN pair
volume_up
{sostantivo}

1. generale

pair (anche: breath, couple, doublet, set)
This is a pair of underpants from -- (Laughter) -- from Tibet.
Oto para majtek z - (Śmiech) Tybetu.
And this is pair of cooling towers for an electricity substation next to St.
A to para wież chłodzących dla stacji elektroenergetycznej obok Katedry św.
It cost 10 dollars per base pair in 1990, then a penny in 2000.
W 1990 jedna para zasad kosztowała 10 dolarów.
pair (anche: couple)

2. Zoologia

pair

Sinonimi (inglese) per "pair":

pair

Esempi di utilizzo "pair" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe all very matter of factly bought a pair of pants, put them on and said, "Thank you.
Wszyscy kupiliśmy po parze spodni, założyliśmy je powiedzieliśmy: "Dziękuję.
EnglishAnd what happened to me was I bought, what was for me, a very expensive pair of shoes.
To co się mi przydarzyło, zaczęło się, gdy kupiłem bardzo drogą parę butów.
EnglishI got arrested in my swim trunks, so I need 50 bucks and a pair of shoes.
Aresztowali mnie w samych gaciach więc potrzebuję 50 dolców i parę butów.
EnglishWe must therefore exercise greater stringency in connection with the au pair scheme.
Dlatego musimy potraktować system "au pair” z większą surowością.
EnglishOnce you’ve synced it with your phone, it will pair automatically.
Po dokonaniu parowania z telefonem będzie łączył się z nim automatycznie.
EnglishThe act of kindness she noted above all others: someone had even gotten her a pair of shoes.
Ponad wszystko zapadło jej w pamięć, że ktoś przyniósł jej nawet buty.
EnglishLet's say a customer wants to buy a pair of sandals and she searches for "womens sandals".
Załóżmy, że klientka chce kupić parę sandałków i w tym celu wyszukuje hasło „damskie sandałki”.
EnglishWhat I want to do is to show you that one can make a pair of glasses.
Chcę wam pokazać, że każdy z was może zrobić sobie parę okularów.
EnglishAnd Dan led the team for the synthesis of this over one-million-base pair chromosome.
Dan kierował syntezą liczącego ponad 1 mln par chromosomu.
EnglishAnd he said I had a matching pair like that on my head, but I couldn't see them because of my hair.
Powiedział, że mam drugą taką samą parę na głowie, ale nie mogę ich zobaczyć przez włosy.
EnglishYou cannot reduce deficits by simply taking a pair of shears to them.
Nie da się zmniejszyć deficytów tylko poprzez zwykłe cięcia.
EnglishSo, she'll make a little pair of dungarees with corduroys, with African material mixed in.
A więc zrobi parę sztruksowych ogrodniczek z elementami afrykańskimi. ~~~ Bardzo pomysłowe wzornictwo.
English-- so she decides to buy a pair of brown leather boots and hot pink sandals from your website.
Postanawia kupić brązowe pantofle skórzane i różowe sandałki.
EnglishI need you to go upstairs, past the fire, and I need you to get this woman a pair of shoes."
Idź przez płomienie na górę i przynieś pani jakieś buty."
EnglishPanbanisha is trying to give Nyota a haircut with a pair of scissors.
Panbanisha próbuje ostrzyc Nyocie włosy, nożyczkami.
EnglishWould you gentlemen be interested in a pair of silk stockings?
Czy byliby panowie zainteresowani jedwabnymi rajstopami?
EnglishTo avoid the sponge from being pulled loose it may be held in place at one end, e. g. with a pair of forceps.
Aby uniknąć odłączenia gąbki, można ją przytrzymać z jednego końca, np. kleszczami zaciskowymi.
EnglishAnd this was true for all the pair-wise combinations of tasks.
Ta zasada obowiązywała dla wszystkich par zadaniowych.
EnglishOther popular forms of short-term migration include business trips, university studies abroad, or a stint as an au pair.
Popularne warianty migracji to także studia za granicą lub praca opiekunki do dzieci.
Englishthat we may buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes, and sell the refuse of the wheat?
Kupując ubogich za pieniądze, a chudzinę za parę trzewików; nadto abyśmy odmieciny zbóż sprzedawali.