"package" traduzione polacco

EN

"package" in polacco

volume_up
package {sostantivo}
EN

package {sostantivo}

volume_up
package (anche: pack, packet, parcel)
One package, 17 cents a day -- their malnutrition is overcome.
Jedna paczka, 17 centów dziennie, a ich niedożywienie już im nie zagraża.
As one woman said, "I’ve got 20 friends in this package of cigarettes, and they’re always there for me and nobody else is.
Pewna kobieta powiedziała, "Mam 20 przyjaciół w paczce papierosów, zawsze są tu dla mnie jak nikt inny.
We recognize this is a finite resource, and it's simply crazy to do this, to put a liter and a half of petrol in the trash every time you get a package.
Wiemy, że to surowiec ograniczony i szaleństwem jest wyrzucanie 1,5 litra benzyny zawsze, kiedy dostaniemy paczkę.
Some sellers provide package tracking information.
Niektórzy sprzedawcy udostępniają informacje umożliwiające śledzenie przesyłek.
Dzwonią kiedy mają jakąs przesyłkę.
UPS, the US-based package delivery company, has acted in a crude manner to put a stop to the campaign to unionise.
UPS, amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się dostawami przesyłek, stosowało grubiańskie metody, aby unicestwić kampanię na rzecz uzwiązkowienia.
package (anche: packet)
The latest set of measures was the recently approved energy package.
Niedawno zatwierdzony pakiet energetyczny stanowi najnowszy zestaw działań.
The Rebif initiation package corresponds to the patient needs for the first month of treatment.
Zestaw startowy Rebif odpowiada potrzebom pacjenta podczas pierwszego miesiąca terapii.
This package meets the patient 's needs for the first 12 injections.
Zestaw taki wystarczy pacjentowi na 12 pierwszych iniekcji.

Esempi di utilizzo "package" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBy accepting this package the EU will send a positive signal to our rural society.
Przyjmując ten pakiet UE wyśle pozytywny sygnał naszemu społeczeństwu wiejskiemu.
EnglishWe hope that this package will be endorsed by the European Council in December.
Mamy nadzieję, że pakiet ten zostanie poparty przez Radę Europejską w grudniu.
EnglishDUKORAL – 20x1 dose package (inner carton for 20 sodium hydrogen carbonate sachets)
DUKORAL – 20 x 1 dawka (kartonik zawierający 20 saszetek z wodorowęglanem sodu)
EnglishThis is why I believe that it is important for us to have this legislative package.
Oto dlaczego uważam, że jest bardzo ważne, żebyśmy mieli ten pakiet legislacyjny.
EnglishThe Vidal-Quadras report has helped us formulate the internal market package.
Sprawozdanie pana Vidal-Quadrasa pomogło nam opracować pakiet rynku wewnętrznego.
English. - (PT) This issue forms part of the 'climate and energy package'.
na piśmie. - (PT) Problem ten stanowi część pakietu "klimatyczno-energetycznego”.
EnglishApply to the skin immediately after removal from the individually sealed package.
Nałożyć na skórę natychmiast po wyjęciu z zamkniętego fabrycznie opakowania.
EnglishIt is not possible, because it is a package of legislation which we have adopted.
To niemożliwe, ponieważ chodzi o pakiet prawodawstwa, który już przyjęliśmy.
EnglishThis legislative package must also feature in the European Union's 2020 strategy.
Ten pakiet legislacyjny musi się również znaleźć w strategii Unii Europejskiej 2020.
EnglishThis amendment does not reflect what is expressly agreed on in the Cox package.
Poprawka ta nie odzwierciedla wyraźnych uzgodnień zawartych w pakiecie Coxa.
EnglishI hope that I will have the support of the European Parliament for this package.
Mam nadzieję, że wspomniany pakiet zyska poparcie Parlamentu Europejskiego.
EnglishA complete set of instructions is provided in the Annex to the Package Leaflet.
Pełna instrukcja jest dołączona w formie aneksu do „ Ulotki dla Pacjenta ”.
Englishfull list of all side effects reported with Quixidar, see the Package Leaflet.
przypadku enoksaparyny (w leczeniu DVT), dalteparyny lub heparyny niefrakcjonowanej.
EnglishThis package corresponds to the patient needs for the first month of therapy.
Opakowanie zawiera dawkę wymaganą dla pacjenta podczas pierwszego miesiąca terapii.
EnglishContains lactose and soya lecithin: see the package leaflet for further information.
Zawiera laktozę i lecytynę sojową: dodatkowe informacje w ulotce dla pacjenta.
EnglishFor the full list of all side effects reported with ZIMULTI, see the Package Leaflet.
Pełny wykaz działań niepożądanych zgłaszanych po zastosowaniu preparatu ZIMULTI
EnglishFull details on how to calculate the doses are included in the Package Leaflet.
Pełne dane informujące o tym, jak obliczać dawki, znajdują się w ulotce dla pacjenta.
EnglishContains macrogolglycerol ricinoleate, sorbitol and ethanol (see package leaflet)
Zawiera rycynowy glicerol makrogolu, sorbitol oraz etanol (patrz Ulotka dla pacjenta)
EnglishTo conclude, I therefore ask everyone to think about the transposition of the package.
Na zakończenie proszę zatem wszystkich o rozważenie sprawy transpozycji pakietu.
EnglishHowever, the Package Travel Directive does not regulate this particular issue.
Jednak dyrektywa w sprawie imprez turystycznych nie reguluje tej konkretnej kwestii.