EN master
volume_up
{sostantivo}

1. generale

master (anche: gentleman, man, sir, mister)
But Rabshakeh said, Hath my master sent me to thy master, and to thee, to speak these words?
I odpowiedział Rabsaces: Azaż mię do Pana twego albo do ciebie posłał Pan mój, abym te słowa mówił?
The Master said, 'Thou didst thy best, that is success.'"
Pan odrzekł - "Uczyniłaś co mogłaś - to sukces."
But Rabshakeh said unto them, Hath my master sent me to thy master, and to thee, to speak these words?
Którym odpowiedział Rabsaces: Azaż mię do pana twego, albo do ciebie przysłał Pan mój, abym te słowa mówił?
master (anche: lady, madam, gentlewoman, ma'am)
(DE) Madam President, the EU is a master of procrastination.
(DE) Pani Przewodnicząca! Unia Europejska jest mistrzem kunktatorstwa.
Mr President, the market economy is a good slave but a bad master.
Panie przewodniczący! Gospodarka rynkowa jest dobrym niewolnikiem, ale złym panem.
Panie, to ja zabiłem króla.
Libya's leader is a master of capriciousness and unreliability.
Libijski przywódca to mistrz kaprysów i niesolidności.
Neither be ye called masters: for one is your master, [even] the Christ.
A niechaj was nie zowią mistrzami, gdyż jeden jest mistrz wasz, Chrystus.
Adewale Taiwo, aka FeddyBB -- master bank account cracker from Abuja in Nigeria.
Adewale Taiwo, znany także jako FeddyBB - mistrz w crackowaniu kont bankowych z Abuja w Nigerii.
master (anche: ruler, sovereign, overlord, warlord)
Będzie nowy Władca Karmazynowej Zbroi.
Ja jestem Władcą Karmazynowej Zbroi.
magister inżynier budownictwa wodnego i lądowego
After leaving AIMS, I went on to do a master's in applied mathematics at the University of Cape Town in South Africa.
Po skończeniu AIMS, poszłam na Uniwersytet Cape Town w Południowej Afryce, żeby uzyskać tytuł magistra matematyki stosowanej.
master (anche: lordling, young master)
master (anche: great master)
volume_up
demiurg {m} [poet.]
master
master (anche: mistress)

2. Storia

master (anche: overlord, steward, ruler)

Esempi di utilizzo "master" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAnd as Jehu entered in at the gate, she said, Is it peace, thou Zimri, thy master's murderer?
A gdy Jehu wjeżdżał w bramę, rzekła: Jestże pokój, o Zymry, morderzu pana swego?
EnglishTogether they comprise practical wisdom, which Aristotle thought was the master virtue.
Razem tworzą zdrowy rozsądek, który Arystoteles uznawał za cnotę mistrzów.
EnglishIt is something we hope for, but he is certainly not the master card.
Jest to coś, na co liczymy, ale Obama z pewnością nie jest tu żadnym asem atutowym.
EnglishMr President, the market economy is a good slave but a bad master.
Panie przewodniczący! Gospodarka rynkowa jest dobrym niewolnikiem, ale złym panem.
EnglishAt this stage the Commission has only assessed the MIF in systems like Visa and MasterCard.
Na tym etapie badań Komisja oceniła MIF tylko w takich systemach, jak Visa i MasterCard.
EnglishSo who is God, if not the great puppet-master or the tribal protector?
Kim więc jest Bóg, jeśli nie wielkim lalkarzem i nie obrońcą plemienia?
EnglishThe small and the great are there: And the servant is free from his master.
Mały i wielki tam sobie są równi a niewolnik wolny od pana swego.
EnglishThou shalt not deliver unto his master a servant that is escaped from his master unto thee:
Nie wydasz sługi panu jego, któryby się uciekł do ciebie od pana swego.
EnglishAnd then I started conducting, and I ended up doing my master's degree at the Juilliard School.
Zacząłem dyrygować, i skończyłem robiąc magisterium na Juilliard School.
EnglishPlay and share your master score with the Axis website as many times as you want.
Graj i przesyłaj swoje wyniki, ilekroć masz na to ochotę.
EnglishNow, of course it takes years to learn how to master a grand piano with a million keys.
Oczywiście nauka gry na pianinie z milionem klawiszy trwa lata.
Englishthere are many servants now-a-days that break away every man from his master.
dziś się namnożyło sług, którzy uciekają od panów swoich.
EnglishMy master took me to set ovens because this was part of oven-making, oven-setting, in the time.
I w końcu otrzymałam dokument potwierdzający odbytą praktykę i moralność mojego zachowania.
EnglishAnd when I do that I actually specialize the brain to be a master processor for that meaningless sound.
I robiąc to, wyspecjalizuję jego mózg by mistrzowsko przetwarzał bezsensowny dźwięk.
EnglishThe procedure regarding MasterCard is being appealed before the Court of Justice.
Procedura w odniesieniu do kart MasterCard jest obecnie przedmiotem odwołania do Trybunału Sprawiedliwości.
EnglishAs France Prešeren says in 'The Master Theme': 'They were all fed on many a plaint and tear ...
Jak stwierdził France Prešeren w "Finale”: "Ale tylko mych westchnień i łez zdrój jedyny (...)
EnglishFrom urban planning and master planning to theater and all sorts of stuff.
Od planowania urbanistycznego i tworzenia ogólnych planów zabudowy aż po teatry i wszelkie inne rzeczy.
Englishand they lifted up their voices, saying, Jesus, Master, have mercy on us.
A ci podniósłszy głos swój, rzekli: Jezusie, Nauczycielu
EnglishI select this one because it was 1973, and it was a master plan for one of the Canary Islands.
Wybrałem ten, ponieważ był rok 1973 i był to plan zagospodarowania dla jednej z wysp kanaryjskich.
EnglishI am still your master and you have to protect me with your life
Ciągle jestem twoim panem i musisz mnie ochraniać swoim życiem.