"kidneys" traduzione polacco

EN

"kidneys" in polacco

PL
volume_up
kidney {sostantivo}
EN

kidneys {plurale}

volume_up
kidneys
Hydrochlorothiazide is not metabolized but is eliminated rapidly by the kidneys.
Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany, ale zostaje szybko wydalony przez nerki.
Elimination Doripenem is primarily eliminated unchanged by the kidneys.
Eliminacja Dorypenem eliminowany jest głównie przez nerki w postaci niezmienionej.
They tried to engineer bacterias in such a way that they would act as your kidneys.
Próbowali przeprojektować bakterie tak, by zachowywały się jak Wasze nerki.

Esempi di utilizzo "kidneys" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishLower doses may be used in patients who have problems with their kidneys.
U pacjentów z upośledzeniem czynności nerek należy stosować mniejsze dawki leku.
EnglishWhen this happens, urate crystals may form in and around the joints and kidneys.
W takim przypadku mogą tworzyć się kryształy moczanu wewnątrz oraz wokół stawów i nerek.
EnglishPatients who have problems with their kidneys should take Hepsera less frequently.
Pacjenci, którzy cierpią na choroby nerek powinni rzadziej przyjmować preparat Hepsera.
EnglishHigh trimethoprim concentrations are found in the kidneys, the liver and the lungs.
Wysokie stężenie trimetoprimu stwierdza się w nerkach, wątrobie i płucach.
EnglishOnly patients who have no problems with their kidneys can be treated with Exjade.
Preparatem Exjade mogą być leczeni tylko pacjenci, u których nie występują choroby nerek.
EnglishYour doctor may prescribe you a different dose if you have problems with your kidneys.
W razie występowania zaburzeń pracy nerek lekarz może przepisać inną dawkę.
EnglishThe dose may need to be adjusted in patients who have problems with their kidneys.
Dawka leku może wymagać modyfikacji u pacjentów z niewydolnością nerek.
EnglishThis is especially if these other medicines also affect how well kidneys work.
Wpływ ten jest szczególnie ważny w przypadku, gdy leki te wpływają również na pracę nerek.
EnglishAt least once a year, your doctor will check that your kidneys are working normally.
Co najmniej raz w roku lekarz wykona badania oceniające czynność nerek.
EnglishThere were also some concerns over the medicine's side effects affecting the kidneys.
Pojawiły się również obawy co do działań niepożądanych leku zaburzających czynność nerek.
EnglishYour doctor may use a different dose if you have problems with your kidneys.
W razie występowania zaburzeń nerek lekarz może przepisać inną dawkę.
EnglishYou may need to have your kidneys tested before you begin your treatment, especially if you
Przed rozpoczęciem leczenia konieczne może być wykonanie kontrolnego badania czynności
EnglishYour doctor may prescribe you a different dose if you have problems with your kidneys.
W razie występowania zaburzeń nerek lekarz może przepisać inną dawkę.
EnglishThere have been reports of inflammation of the kidneys and kidney stones.
Odnotowano przypadki występowania zapalenia nerek i kamieni nerkowych.
EnglishTell your doctor if you are taking other medicines which may damage your kidneys.
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu innych leków, które mogą powodować uszkodzenie nerek.
EnglishPatients who have problems with their kidneys should consider a low sodium diet.
Pacjenci cierpiący na zaburzenia czynności nerek powinni rozważyć zastosowanie diety niskosodowej.
EnglishYou may need to have your kidneys tested before starting your treatment, especially if you are
Przed rozpoczęciem leczenia konieczne może być wykonanie kontrolnego badania czynności
EnglishAn increase in your serum creatine level (problems with your kidneys), or
podwyższenie poziomu kreatyniny w surowicy (problemy z nerkami) lub
Englishif you have or have had kidney disease, or if tests have shown problems with your kidneys.
jeśli pacjent ma lub przebył chorobę nerek lub gdy badania świadczą o problemach z nerkami.
Englishproduced in your kidneys and encourages your bone marrow to produce more red blood cells.
Powoduje ona zwiększenie wytwarzania krwinek czerwonych w szpiku y