"kidney pain" traduzione polacco

EN

"kidney pain" in polacco

volume_up
kidney pain {sostantivo}

EN kidney pain
volume_up
{sostantivo}

kidney pain
uncommon: nephrolithiasis, hematuria, proteinuria, pollakiuria; rare: kidney pain
niezbyt często: kamica nerkowa, krwiomocz, białkomocz, Zaburzenia nerek i dróg częstomocz moczowych: rzadko: ból nerek

Traduzioni simili a "kidney pain" in polacco

kidney sostantivo
kidneys sostantivo
Polish
pain sostantivo
to pain verbo

Esempi di utilizzo "kidney pain" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Englishif you have kidney problems (including back pain with or without blood in your urine);
schorzeniach nerek (w tym o bólu pleców z obecnością lub bez obecności krwi w moczu);
EnglishIf you develop signs or symptoms of kidney stones (pain in your side, blood in your urine, pain when you urinate), please inform your doctor immediately.
Jeśli u pacjenta wystąpią objawy podmiotowe i przedmiotowe kamicy nerkowej (ból w boku, krew w moczu, ból w czasie oddawania moczu), należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego.