"kidney failure" traduzione polacco

EN

"kidney failure" in polacco

EN

kidney failure {sostantivo}

volume_up
kidney failure, blood or crystals in the urine (see Section 2:
niewydolność nerek, krew lub kryształy w moczu (patrz punkt 2 „ Kiedy zachować szczególną
kidney failure, high blood pressure, diabetes
niewydolność nerek, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca
osłabienie czynności nerek, niewydolność nerek

Sinonimi (inglese) per "kidney failure":

kidney failure

Traduzioni simili a "kidney failure" in polacco

kidney sostantivo
kidneys sostantivo
Polish
failure sostantivo

Esempi di utilizzo "kidney failure" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn most cases, kidney impairment and kidney failure were reversible.
W większości przypadków zaburzenia czynności nerek i ich niewydolność były przemijające.
EnglishIn patients with long-term kidney failure, a cause of their anaemia can be a lack of erythropoietin.
długotrwałą niewydolnością nerek, przyczyną anemii może być brak erytropoetyny.
Englishbecause dehydration may increase the risk of kidney failure.
płynów, ponieważ odwodnienie może zwiększyć ryzyko wystąpienia niewydolności nerek.
EnglishIn some of these patients, this led to more severe kidney problems including kidney failure.
U niektórych pacjentów prowadziły one do cięższych schorzeń nerek, w tym niewydolności nerek.
EnglishLower doses may be necessary for children with kidney failure aged 10 years or below.
Niższe dawki mogą okazać się konieczne u dzieci w wieku 10 lat lub młodszych z niewydolnością nerek.
Englishif you suffer from heart failure, decreased kidney function or other diseases where retention of
jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca, zaburzenia czynności nerek lub inne choroby,
EnglishIn patients with long-term kidney failure, the main cause of their anaemia is a lack of natural erythropoietin.
Hormon zwany erytropoetyną pobudza wytwarzanie czerwonych krwinek w szpiku kostnym.
EnglishNespo is used to treat symptomatic anaemia that is associated with chronic renal failure (kidney failure) in adults and children.
Nespo jest stosowany w leczeniu objawowej niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej tl
EnglishNespo is used to treat symptomatic anaemia that is associated with chronic renal failure (kidney failure) in adults and children.
do Nespo jest stosowany w leczeniu objawowej niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej
EnglishI went through about 16 surgeries, and it seemed impossible to do that when I was in kidney failure when I was 10.
Przeszedłem 16 operacji, i wyglądało na to, że nie da się nic zrobić, po tym jak moje nerki odmówiły posłuszeństwa, kiedy miałem 10 lat.
Englishlevels of blood platelets, kidney failure,
EnglishNespo is used to treat symptomatic anaemia that is associated with chronic renal failure (kidney failure) in adults and children.
Nespo jest stosowany w leczeniu objawowej niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej niewydolności nerek u dorosłych i dzieci.
EnglishIn kidney failure, the kidney does not produce enough of the natural hormone erythropoietin which can often cause anaemia.
Niewydolne nerki nie wytwarzają wystarczającej ilości naturalnego hormonu, erytropoetyny, co często prowadzi do rozwoju niedokrwistości.
EnglishAranesp is used to treat symptomatic anaemia that is associated with chronic renal failure (kidney failure) in adults and children.
Aranesp jest stosowany w leczeniu objawowej niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej niewydolności nerek u dorosłych i dzieci.
EnglishIn its most severe form a sudden onset of acute watery diarrhoea can lead to death by severe dehydration and kidney failure.
W najgroźniejszej formie nagły początek ostrej, wodnistej biegunki może doprowadzić do śmierci z powodu poważnego odwodnienia i niewydolności nerek.
EnglishIn six volunteers with kidney failure, 20 % of the lamotrigine was removed from the body during a 4-hour haemodialysis session (see section 5.2).
U sześciu ochotników z niewydolnością nerek podczas 4- godzinnej hemodializy z organizmu usunięto 20 % lamotryginy (patrz punkt 5. 2).
EnglishHigh blood pressure, if not treated, can damage blood vessels in several organs, which could lead sometimes to heart attack, heart or kidney failure, stroke, or blindness.
Najczęściej przed pojawieniem się powyższych powikłań nie obserwuje się występowania żadnych objawów podwyższonego ciśnienia krwi.
EnglishIf not treated it can damage the blood vessels of the brain, heart, and kidneys, and may result in a stroke, heart failure, or kidney failure.
Nieleczone może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu, sercu i nerkach, co może skutkować udarem, niewydolnością serca lub niewydolnością nerek.
EnglishTherefore, as with any agent acting on the RAS, routine monitoring of electrolytes and renal function is indicated in patients with diabetes mellitus, kidney disease, or heart failure.
Dlatego, podobnie jak w przypadku innych leków działających na układ renina- angiotensyna (RAS), wskazane jest rutynowe
EnglishFasturtec is used to treat and prevent acute (sudden) hyperuricaemia (increased levels of uric acid in the blood), in order to prevent kidney failure.
Fasturtec jest stosowany w leczeniu i profilaktyce ostrej (nagłej) hiperurykemii (podwyższonego poziomu kwasu moczowego we krwi), aby zapobiec niewydolności nerek.