EN kid
volume_up
{sostantivo}

1. generale

kid
kid (anche: (little) child)
volume_up
dziecinka {f} [dim.]
kid (anche: bairn, nipper, kiddie)
volume_up
pociecha {f} [coll.]
Because back then, video cameras were just starting to become popular, and people would bring them, parents would bring them, to their kids' football games to film their kids play football.
Ponieważ wtedy, kamery video zaczynały stawać się popularne i ludzie wszędzie je nosili; rodzice -- na mecze piłki nożnej swoich dzieci, żeby filmować swoje pociechy.

2. Zoologia

kid (anche: yeanling)
So Manoah took the kid with the meal-offering, and offered it upon the rock unto Jehovah: and [the angel] did wondrously, and Manoah and his wife looked on.
Wziął tedy Manue koźlę z stada, i ofiarę śniedną, i ofiarował to na opoce Panu, i uczynił cud, a Manue i żona jego patrzyli na to.
And the Spirit of Jehovah came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid; and he had nothing in his hand: but he told not his father or his mother what he had done.
I przypadł nań Duch Pański, a rozdarł go, jakoby rozdarł koźlę, choć nic nie miał w rękach swych; i nie oznajmił ojcu swemu i matce swojej, co uczynił.

3. colloquiale

kid (anche: kiddo, kiddy, sprog)
volume_up
dzieciak {m} [coll.]
Now, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
Jeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
The kid with the red stripe was in the program two years ago -- he's now an instructor.
Dzieciak z czerwonym paskiem brał udział w programie dwa lata temu -- teraz jest instruktorem.
I grew up as a poor kid in the South Bronx ghetto, a Sicilian family -- everyone lived in the past and present.
Dorastałem jako biedny dzieciak w getcie South Bronx, w sycylijskiej rodzinie.
kid
volume_up
smyk {m} [coll.]
kid (anche: baby, child)
volume_up
dzieciuch {m} [peg.]
kid (anche: kiddy)
volume_up
dzieciaczek {m} [infant.]

4. Gastronomia: "from young animals"

Sinonimi (inglese) per "kid":

kid

Esempi di utilizzo "kid" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBut how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
Ale co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?
EnglishAnd I was this weird, sensitive kid, who couldn't really do it, but I had to do it.
Byłem dziwnym, wrażliwym dzieckiem, nie potrafiłem tego zrobić, ale musiałem.
EnglishAnd so the parents, quite sensibly, said, "10 shekels to pick my kid up late?
Rodzice zdroworozsądkowo uznali: "10 szekli za spóźnienie po dziecko?
EnglishOne night when I was a kid, I woke up and spied on one of your conversations in the kitchen.
Pewnej nocy gdy byłem dzieckiem, obudziłem się i podsłuchałem waszą rozmowę w kuchni.
EnglishRemember I'm the black kid from the '60s who got his life saved with ceramics.
Jak pamiętacie, jestem tym czarnym dzieckiem z lat 60tych, któremu życia uratowało garncarstwo.
EnglishTake it apart with your kid, or send him to my school and we'll take it apart with them.
Rozbierz je na części ze swoim dzieckiem lub przyślij je do nas, a my je z nim rozłożymy.
EnglishYou see, here's Huck; he's an illiterate kid; he's had no schooling, but there's something in him.
Jest Huck, który nie chodził do szkoły, jest analfabetą, a jednak coś w sobie ma.
English(Laughter) One dyslexic kid and he could be ruining his life.
(Śmiech) Wystarczy, by jakieś dziecko miało dysleksję i ma traumę na całe życie.
EnglishIt was a trying and scary thing for a young kid to be going through.
Przejście czegoś takiego dla małego dziecka było dosyć trudne i straszne.
EnglishRemember when you were a kid, and you had to step on every line?
Pamiętacie kiedy byliście dziećmi i musieliście nadepnąć na każdą linię na chodniku?
EnglishNow, it being encyclopedic and all, Wikipedia had to do an article about Star Wars Kid.
Otóż, zachowując swoją encyklopedyczność, Wikipedia musiała stworzyć artykuł o Star Wars Kid.
EnglishIt's the dumb kid, the troublemaker, the one who never does his homework.
Głupek, awanturnik, ten, który nigdy nie odrabia zadań domowych.
EnglishI mean, no self-respecting college kid has home phone service anymore.
Żaden szanujący się student nie korzysta z telefonu stacjonarnego.
EnglishAnd I think I read that as a kid you went to 37 different schools.
Chyba czytałem gdzieś, że jako dziecko, chodziłeś do 37 różnych szkół.
EnglishNow, I want to emphasize that not every autistic kid is going to be a visual thinker.
Zaznaczam, że nie każde dziecko autystyczne myśli wizualnie.
EnglishIt's an absolute magical wonderland to live in -- if you're a kid interested in animals, to grow up in.
To wręcz magiczna kraina czarów dla dziecka, które interesuje się zwierzętami.
EnglishNow, when this kid says I got to look, you know.
Mówi: "Mamo, musisz to zobaczyć!" Kiedy to dziecko mówi mi, że mam na coś patrzeć, to coś jest na rzeczy.
EnglishSo imagine your kid's algebra textbook in seventh grade.
Dobrze, więc wyobraźcie sobie książkę dla dzieci do algebry do siódmej klasy.
EnglishSo, it was always like, they called me Kid David, because I was the kid.
Więc od zawsze nazywali mnie Kid David, bo byłem dzieciakiem.
EnglishThe emergency room ascertained that the kid had no alcohol in his blood.
Na pogotowiu ustalono, że dziecko nie miało alkoholu we krwi.