"kicking" traduzione polacco

EN

"kicking" in polacco

volume_up
kick {sostantivo}

EN kicking
volume_up
{aggettivo}

kicking (anche: animate, animated, lively, astir)
volume_up
ożywiony {agg. m}
kicking (anche: fizzy, irrepressible, vital)

Esempi di utilizzo "kicking" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAssumptions have a way of coming back and kicking you in your ass.
Uważaj ze swoimi założeniami, bo mogą się one obrócić przeciwko tobie.
EnglishProve to him that life is not only moving your arms and running around or kicking a ball.
Udowodnicie mu, że życie to nie tylko poruszanie ramionami i bieganie w kółko czy kopanie piłki.
EnglishThat goes without saying, like kicking down an open door.
To rozumie się samo przez się, podobnie jak bezsensowność wyłamywania otwartych drzwi.
EnglishThey hear their father shouting, they hear him kicking and striking their mother and they hear their mother's groans.
Słyszą jak ich ojciec krzyczy, słyszą jak kopie i bije ich matkę, słyszą jej jęki.
EnglishWhat we are doing in this House today is kicking away that ladder which helped workers back into employment.
A to co tu dziś wyprawiamy, to nic innego jak podcinanie drabiny pomocnej ludziom w odzyskaniu pracy.
EnglishWe must keep the debate alive and kicking in Europe so as to establish the role of a single European Prosecutor.
Musimy utrzymać żywą debatę w Europie, aby stworzyć funkcję jednolitego europejskiego prokuratora.
EnglishSo, when the EU raises taxes in the UK, will the people respond by kicking the EU in the ballot box?
Jeśli zatem UE podniesie podatki w Wielkiej Brytanii, to czy w odpowiedzi ludzie dokopią Unii przy urnach wyborczych?
EnglishThe United Nations has said that kicking out the humanitarian groups puts more than one million lives at risk.
Organizacja Narodów Zjednoczonych stwierdziła, że wydalenie grup pomocy humanitarnej naraża życie ponad miliona osób.
EnglishAnd the seminal moment was, I was getting on a plane in Dallas, and in row two was a father, I presume, and a young boy about five, kicking the back of the chair.
W drugim rzędzie był ojciec z pięcioletnim synkiem, który kopał w oparcie fotela.
EnglishThe first is, forget about kicking.
EnglishKicking harder doesn't solve the problem because the average swimmer only transfers about three percent of their energy expenditure into forward motion.
Mocniejsze machanie nogami nic nie da, bo średnio tylko 3 energii zużywane jest na ruch do przodu.
EnglishWhy is it that the institution has to be dragged screaming and kicking to the European Courts in order to do the right thing?
Dlaczego dopiero zaciągnięcie instytucji do Trybunału, wśród wierzgania i krzyków, sprawia, że podejmuje ona stosowne działania?
EnglishBoss, the mag field's kicking up.
EnglishErnst Höger is still alive and kicking, he walks among us, full of life and full of energy and he tells us that 'life is beautiful'.
Ernst Höger jest nadal pośród nas, jest zdrowy, pełen życia i energii, i nie przestaje nam powtarzać, że "życie jest piękne”.
EnglishWe are all alive and kicking.
EnglishThe magnetic field's kicking up.
EnglishThat night in my apartment, after I got done kicking myself and so forth, I lay in bed for a long time, and I thought about skin grafts.
Tamtej nocy w swoim mieszkaniu, po tym jak już przestałam się biczować i tak dalej, długo leżałam w łóżku i myślałam o przeszczepach skóry.
Englishto be alive and kicking
EnglishI am not doing it only because he is standing next to me and kicking me in the ankle, but because I think his report is very good indeed.
Nie robię tego tylko dlatego, że stoi on obok mnie i kopie mnie w kostkę, ale ponieważ naprawdę uważam, że jego sprawozdanie było bardzo dobre.
Englishto be alive and kicking