"to keep warm" traduzione polacco

EN

"to keep warm" in polacco

volume_up
keep {sostantivo}

EN to keep warm
volume_up
{verbo}

to keep warm (anche: to sear)
to keep warm (anche: to heat, to heat up, to warm up, to warm)
volume_up
grzać {v. imper.}

Esempi di utilizzo "to keep warm" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishToo many people are living in fuel poverty, struggling to keep warm in houses that are not properly insulated.
Zbyt wiele osób żyje w ubóstwie paliwowym, starając się ogrzać domy, które nie są odpowiednio ocieplone.
EnglishAll coaches are fitted with thermostatically controlled air conditioning to keep people nice and cool in summer as well as efficient heating to keep our passengers warm during the winter.
Wszystkie autokary wyposażone są w termostatycznie kontrolowane systemy klimatyzacji.
EnglishIt is shocking that in this day and age children and the elderly are unable to feed themselves or keep themselves warm across many Member States.
Szokujące jest to, że w dzisiejszych czasach, w wielu krajach członkowskich, dzieci i ludzie starsi nie są w stanie się wyżywić lub ogrzać.
EnglishThis is a crazy thing, this big drill rig wrapped in a blanket to keep everybody warm, drilling at temperatures of minus 40. ~~~ And we drilled in the Ross Sea.
To szalone, ta wielka wiertnica osłonięta powłoką, żeby wszystkim było ciepło, działająca przy temperaturach minus 40. Wierciliśmy w Morzu Rossa.
EnglishIt is not just the poorest families who have to make the decision of which essential purchases they will have to do without this autumn and winter in order to keep themselves warm.
Nie tylko najuboższe rodziny będą musiały podejmować decyzje, bez których niezbędnych zakupów będą musieli się obejść tej jesieni i zimy, aby się ogrzać.