"investment banker" traduzione polacco

EN

"investment banker" in polacco

EN

investment banker {sostantivo}

volume_up
As an investment banker, I'm in the cross-flow of information and the changes that are taking place in capital markets.
Jako bankier inwestycyjny mam dostęp do informacji o zmianach, jakie zachodzą na rynkach kapitałowych.

Sinonimi (inglese) per "investment banker":

investment banker

Traduzioni simili a "investment banker" in polacco

investment sostantivo
investment aggettivo
to invest verbo
banker sostantivo
Polish

Esempi di utilizzo "investment banker" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSo 12 years ago, I was trying to be an investment banker in New York.
12 lat temu próbowałem zostać bankierem inwestycyjnym w Nowym Jorku.
Englishcorporate investment banker
EnglishFor others, like the case of investment banker Lehman Brothers or almost two dozen US regional banks, bankruptcy was the only option possible.
W przypadku innych spółek, takich jak np. bank inwestycyjny Lehman Brothers czy ponad dwadzieścia regionalnych banków amerykańskich, jedynym wyjściem było ogłoszenie upadłości.
EnglishI'm not suggesting the crowds are about to storm the barricades and string up every investment banker from the nearest lamppost, though that might be quite tempting.
Ja nie sugeruję tłumom szturmu na barykady i powieszenia każdego bankiera inwestycyjnego na najbliższej latarni, choć jest to całkiem kusząca perspektywa.
EnglishI spent 35 years as an investment banker, investment manager, investment adviser and economic strategist, and I never bought a dud bank in my life.
Przez 35 lat zajmowałem się bankowością inwestycyjną, byłem dyrektorem ds. inwestycji, doradcą inwestycyjnym i strategiem gospodarczym. Nigdy w życiu nie kupiłem banku, który zbankrutował.