"investigations" traduzione polacco

EN

"investigations" in polacco

EN investigations
volume_up
{plurale}

investigations
These investigations must obviously be conducted by the competent judicial authorities.
Dochodzenia mają oczywiście przeprowadzić odpowiednie władze sądowe.
The investigations are under way; they must be allowed to run their course.
Dochodzenia trwają; trzeba pozwolić, by toczyły się własnym tempem.
It will be easier to carry out investigations and bring charges.
Prowadzenie dochodzenia i stawianie zarzutów będzie łatwiejsze.
investigations (anche: probes)
volume_up
śledztwa {f. pl.}
Effective investigations, prosecutions and court rulings are needed.
Konieczne są skuteczne śledztwa, stawianie zarzutów i skazywanie sprawców.
Investigations into human rights violations are ineffective and defective.
Śledztwa w sprawie naruszeń praw człowieka są bezskuteczne i wadliwe.
We need practical action such as investigations, including within the government.
Potrzebne są nam działania praktyczne, takie jak śledztwa przeprowadzane również w rządzie.

Sinonimi (inglese) per "investigation":

investigation

Esempi di utilizzo "investigations" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishInvestigations Common: weight decreased, blood lactate dehydrogenase increased.
zmniejszenie masy ciała, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi,
EnglishNo specific investigations have been conducted in the elderly with ZYPADHERA.
Nie przeprowadzono specyficznych badań produktu ZYPADHERA u osób w podeszłym wieku.
EnglishUncommon General disorders and administration site Uncommon Investigations
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często Badania diagnostyczne
EnglishECB Decision on the rules applying to OLAF investigations - The Governing Council
Decyzja EBC na temat zasad obowiązujących przy dochodzeniach prowadzonych przez OLAF.
EnglishAs a result, valuable resources are lost to cumbersome repairs and investigations.
W efekcie cenne zasoby tracone są na rzecz uciążliwych napraw i dochodzeń.
EnglishInvestigations Common (≥ 1/ 100 to < 1/ 10): liver function test abnormal
Badania Często (≥1/ 100 do < 1/ 10): nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
EnglishGeneral disorders and administration site conditions Common Uncommon Investigations
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częste Niezbyt częste Badania
EnglishInvestigations Uncommon: increased SGOT and SGPT, increased creatinine, BUN increased
Badania Niezbyt czesto: zwiekszenie aktywnosci AspAT i AlAT, stezenia kreatyniny i BUN
EnglishWe will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.
Zbadamy, co się stało i przeprowadzimy dokładniejsze badania i analizy.
EnglishPeripheral oedema Peripheral oedema-worsening Fatigue Investigations
Obrzęk obwodowy Obrzęk obwodowy – pogorszenie stanu Znużenie Badania diagnostyczne
EnglishThere have been many failed or bad investigations in the European Union.
W Unii Europejskiej było wiele nieudanych lub źle prowadzonych śledztw.
EnglishI believe that it is an objective reason for further investigations.
Uważam, że stanowi to obiektywne uzasadnienie dla przeprowadzenia dalszych dochodzeń.
EnglishInvestigations Cardiac disorders Blood and lymphatic system disorders
Badania diagnostyczne Zaburzenia serca Zaburzenia krwi i układu chłonnego
EnglishInvestigations Common: weight increased, blood creatinine phosphokinase increased
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo często: hipoglikemia
EnglishDJ: So what our investigations have shown is that these lions are essential.
Dereck: Nasze badania pokazały, że te lwy mają kluczowe znaczenie.
EnglishChest pain Chills Feeling abnormal Investigations Anti-factor VIII antibody positive
Dodatni wynik badania na obecność przeciwciał anty - czynnik VIII
Englishand administration puncture site site conditions Investigations
Zapalenie kłębuszkowe nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, Gorączka
EnglishRelated Investigations Reproductive System and Breast Disorders
Zwiększona aktywność we krwi fosfokinazy kreatynowej Ból mięśniowy Ból pleców
EnglishInvestigations Increase in liver transaminases and in alkaline phosphatase.
Badania diagnostyczne Zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych i fosfatazy zasadowej.
EnglishThe Commission called for Eurostat to be given appropriate powers to conduct investigations.
Komisja zaapelowała, by nadać Eurostatowi konieczne uprawnienia do prowadzenia dochodzeń.