"inflexible" traduzione polacco

EN

"inflexible" in polacco

EN

inflexible {aggettivo}

volume_up

Sinonimi (inglese) per "inflexible":

inflexible
flexible

Esempi di utilizzo "inflexible" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe law of unequal growth within capitalism is, however, inflexible.
Jednakże prawo nierównego wzrostu w dobie kapitalizmu jest mało elastyczne.
EnglishThus, from a political point of view, it is an inflexible tool.
A więc z politycznego punktu widzenia, jest to narzędzie nieelastyczne.
EnglishThe EAGGF is a wonderful concept but, unfortunately, it is too inflexible.
EFOGR to wspaniała idea, ale niestety za mało elastyczna.
EnglishOur big problem is that this is an extremely inflexible budget.
Naszym problemem jest, że jest to budżet niezwykle nieelastyczny.
EnglishUnfortunately, the European Council proved to be more short-sighted and inflexible on this matter.
Niestety, Rada Europejska okazała się bardziej krótkowzroczna i mniej elastyczna w tej sprawie.
EnglishThe over-centralised, inflexible CFP has failed miserably and we must accept that.
Zbytnio scentralizowana oraz pozbawiona elastyczności WPRyb przyniosła liche efekty i musimy się z tym pogodzić.
EnglishFossil fuels create centralised, hierarchic and inflexible energy distribution.
Paliwa kopalne prowadzą do powstania scentralizowanych, hierarchicznych i mało elastycznych łańcuchów dystrybucji energii.
EnglishMany people are trapped in poverty by inflexible welfare rules.
Wielu ludzi znalazło się w pułapce ubóstwa na skutek nieelastycznych zasad korzystania z opieki społecznej.
EnglishThis budget procedure has shown that the Multiannual Financial Framework is very strict and inflexible.
Ta procedura budżetowa pokazała, że wieloletnie ramy finansowe są bardzo restrykcyjne i nieelastyczne.
EnglishYou can rest assured that the Commission will keep this point under very close scrutiny and will be inflexible.
Pragnę zapewnić, że Komisja będzie bardzo uważnie śledzić tę sprawę i że pozostanie nieugięta.
EnglishAs I have already argued on several other occasions, inflexible models of labour law are proven to have failed.
Jak wielokrotnie miałem okazję stwierdzić, nieelastyczne modele prawa pracy nie sprawdziły się.
EnglishTogether with the power and video cables, this adds up to costly and inflexible camera infrastructure.
Wraz z kablami zasilania i video, daje to w efekcie wysokie koszty i nieelastyczną infrastrukturę kamery.
EnglishHowever, this means that the budget has become completely inflexible, failing to provide sufficient margin.
Oznacza to jednak, że budżet stał się zupełnie nieelastyczny i nie zapewnia wystarczającego marginesu.
EnglishHence, the targets that we set ourselves are too ambitious and, at times, too inflexible.
Dlatego też cele, jakie sobie wyznaczamy, są zbyt ambitne i niekiedy charakteryzują się nadmiernym brakiem elastyczności.
EnglishIn the context of the overall developments, the EU's common agricultural policy appears very inflexible and rigid.
W kontekście ogólnych zjawisk wspólna polityka rolna UE wydaje się bardzo nieelastyczna i sztywna.
EnglishOur habits and habitats have become inflexible.
Nasze zwyczaje i nasze siedliska stały się nieelastyczne.
EnglishParliament has not actually been inflexible.
Tak naprawdę Parlament nie okazał braku elastyczności.
EnglishThe budget is, of course, highly inflexible.
EnglishFor years, experts have been saying that the European budget is inflexible, that this is what renders the European Union a lame duck.
Eksperci mówią od lat, że europejski budżet jest nieelastyczny i że to właśnie czyni z Unii Europejskiej bankruta.
EnglishTherefore, those who condemn this strategy do so because it is inflexible and inappropriate for the current situation.
Dlatego też ci, którzy potępiają tę strategię, robią to dlatego, że jest ona nieelastyczna i nieodpowiednia z punktu widzenia obecnej sytuacji.