"heap" traduzione polacco

EN

"heap" in polacco

volume_up
heap {sostantivo}

EN heap
volume_up
{sostantivo}

1. generale

heap (anche: huddle, jobby, pile, poo)
And they raised over him a great heap of stones, unto this day; and Jehovah turned from the fierceness of his anger.
Potem wystawili na nim wielką kupę kamieni, która trwa aż do dnia tego.
He gathereth the waters of the sea together as a heap: He layeth up the deeps in store-houses.
Który zgromadził jako na kupę wody morskie, i złożył do skarbu przepaści.
now have I brought it to pass, that it should be thine to lay waste fortified cities into ruinous heaps.
A teraz do tego przywodzę, aby w pustynie i w kupy rumu miasta obronne obrócone były.
heap (anche: accumulation, crowd, gob, mass)
heap (anche: pile, stake)
heap (anche: drift)
heap (anche: pile)

2. Informatica

heap
And when Boaz had eaten and drunk, and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of grain: and she came softly, and uncovered his feet, and laid her down.
A gdy się najadł Booz i napił, i rozweseliło się serce jego, poszedł a układł się przy stogu; przyszła też i ona po cichu, a odkrywszy płaszcz z nóg jego, układła się.
heap
Now, this lady, on the wall of the dung cake heap, has made a painting.
Ta pani na ścianie sterty gnoju narysowała obraz.
And what looks like two big heaps of leaves, is actually two single leaves that get shredded up by the harsh desert conditions over time.
Te dwie wielkie sterty liści to tak naprawdę dwa pojedyncze liście, które z czasem rozdzierają się z powodu surowych warunków pustynnych.

Sinonimi (inglese) per "heap":

heap

Esempi di utilizzo "heap" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHis roots are wrapped about the [stone] -heap, He beholdeth the place of stones.
Nad ródłem splątają się korzenie jego, i na miejscu kamienistem rozkłada się.
EnglishHowever, I find remarkable the levity with which we heap praise on Japan's heroes.
A jednak zastanawia mnie beztroska, z jaką wychwalamy pod niebiosa japońskich bohaterów.
EnglishFor thou wilt heap coals of fire upon his head, And Jehovah will reward thee.
Bo węgle rozpalone zgromadzisz na głowę jego, a Pan ci nagrodzi.
EnglishHe gathereth the waters of the sea together as a heap: He layeth up the deeps in store-houses.
Który zgromadził jako na kupę wody morskie, i złożył do skarbu przepaści.
EnglishThough he heap up silver as the dust, And prepare raiment as the clay;
Choćby srebra nazgromadzał jako prochu, a nasprawiał szat jako błota:
EnglishThou didst tread the sea with thy horses, The heap of mighty waters.
Jechałeś przez morze na koniach twoich, przez gromadę wód wielkich.
EnglishNow, this lady, on the wall of the dung cake heap, has made a painting.
Ta pani na ścianie sterty gnoju narysowała obraz.
EnglishThe police minister had a whole heap of public statements made about it.
EnglishAnd they raised over him a great heap of stones, unto this day; and Jehovah turned from the fierceness of his anger.
Potem wystawili na nim wielką kupę kamieni, która trwa aż do dnia tego.
EnglishThe Bolkestein Directive makes ambiguity an art form and allows them to be thrown onto the social slag heap.
Dyrektywa Bolkesteina z dwuznaczności uczyniła sztukę i pozwala wyrzucać robotników na śmietnisko społeczeństwa.
EnglishWhen I lift the heap, I peek.
(Śmiech) Tak naprawdę moja technika to podglądanie przez cały czas.
EnglishHeap on the wood, make the fire hot, boil well the flesh, and make thick the broth, and let the bones be burned.
Przykładając drew, rozniecając ogień, wniwecz obracając mięso, i zaprawiając korzeniem, tak, że i kości spalone będą;
EnglishThat evening I came back to the market in the dark and I heard "uhh, uhh," and sure enough I found a dying orangutan baby on a garbage heap.
Oczywiście, malutki, umierający orangutan leżał w śmietniku.
EnglishAnd with the blast of thy nostrils the waters were piled up, The floods stood upright as a heap; The deeps were congealed in the heart of the sea.
Między tem powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa;
EnglishBut if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him to drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire upon his head.
Jeźli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeźli pragnie, napój go: bo to czyniąc, węgle rozpalone zgarniesz na głowę jego.
EnglishFor thou hast made of a city a heap, of a fortified city a ruin, a palace of strangers to be no city; it shall never be built.
Albowiemeś miasta obrócił w mogiłę; miasto obronne w rozwaliny; pałace cudzoziemców, aby nie były miastem, i aby nie były znowu na wieki budowane.
EnglishThrough all that time, when one came to a heap of twenty [measures], there were but ten; when one came to the winevat to draw out fifty [vessels], there were but twenty.
A tak uważajcież, proszę, jako się wam powodziło od tego dnia aż do onego, kiedy przestano kłaść kamienia na kamieniu w kościele Pańskim;
EnglishOne reason for this is the rise in the influence of Islamic fundamentalists, who heap blame on them for every failure suffered by the people of the region.
Jednym z powodów jest wzrost wpływu fundamentalistów islamskich, którzy obarczają ich winą za wszelkie niepowodzenia, jakich doznają społeczności regionu.
EnglishTherefore I will make Samaria as a heap of the field, [and] as places for planting vineyards; and I will pour down the stones thereof into the valley, and I will uncover the foundations thereof.
Przetoż obrócę Samaryję w gromadę gruzu, jako bywa na polu około winnic, i powrzucam w dolinę kamienie jej, a grunty jej odkryję.
EnglishAnd when Boaz had eaten and drunk, and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of grain: and she came softly, and uncovered his feet, and laid her down.
A gdy się najadł Booz i napił, i rozweseliło się serce jego, poszedł a układł się przy stogu; przyszła też i ona po cichu, a odkrywszy płaszcz z nóg jego, układła się.