"enumeration" traduzione polacco

EN

"enumeration" in polacco

volume_up
enumeration {sostantivo}

EN enumeration
volume_up
{sostantivo}

1. formale

enumeration (anche: list, listing, statement, docket)
enumeration
The difference between them, though, is that this Charter goes much further than an enumeration of the traditional rights and freedoms.
Różnica między nimi polega jednak na tym, że karta posuwa się znacznie dalej niż wyliczenie tradycyjnych praw i swobód.
enumeration

Sinonimi (inglese) per "enumeration":

enumeration

Esempi di utilizzo "enumeration" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSometimes, however, it does seem like an enumeration of all kinds of socio-economic promises.
Niekiedy jednakże wydaje się ona wyliczeniem wszelkiego rodzaju socjoekonomicznych obietnic.
EnglishYou know my respect for the manner in which you preside here, but could you spare us the enumeration of the results in such detail.
Zna pan mój szacunek dla sposobu, w jaki pan tutaj przewodniczy, ale czy mógłby pan oszczędzić nam szczegółowego informowania nas o wynikach.
EnglishThe text we have today reflects the need for his report to be more than a simple enumeration of the main activities carried out by the Committee on Petitions on 2007.
Tekst, który mamy przed sobą odzwierciedla potrzebę, aby jego sprawozdanie było czymś więcej niż prostym wyliczeniem głównych działań wykonanych przez Komisję Petycji w roku 2007.