"employees" traduzione polacco

EN

"employees" in polacco

volume_up
employee {sostantivo}

EN employees
volume_up
{plurale}

employees (anche: staff, workers)
Sometimes employees hear on the radio that they are going to be made redundant.
Czasami pracownicy dowiadują się o czekającym na nich wypowiedzeniu z radia.
Employees have endured seven years of implementation of this strategy.
Pracownicy odczuwają skutki realizacji tej strategii od siedmiu lat.
However, it is not only the Tekel employees who work in the tobacco industry.
Jednak nie tylko pracownicy firmy Tekel pracują w przemyśle tytoniowym.
employees (anche: workforce)

Esempi di utilizzo "employees" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn some countries, this sector even accounts for more than 90% of employees.
W niektórych krajach w tym sektorze znajduje zatrudnienie ponad 90% pracowników.
EnglishOn the contrary, the Treaty of Lisbon will mean more rights for employees.
Wręcz przeciwnie, traktat lizboński będzie oznaczał więcej praw dla pracowników.
EnglishWe have supervisory bodies with more members than the agencies have employees.
Rady zarządzające mają więcej członków niż agencje zatrudniają pracowników.
EnglishThe IASB proposal was prepared with fairly large SMEs in mind (over 50 employees).
Projekt RMSS został opracowany z myślą o stosunkowo dużych MŚP (ponad 50 pracowników).
EnglishThere must be respect for the diversity, traditions and language of migrant employees.
Koniecznie należy szanować różnorodność, tradycje i język migrujących pracowników.
EnglishRigid rules for the protection of employees put women at a disadvantage.
Sztywne zasady ochrony pracowników stawiają kobiety w niekorzystnym położeniu.
EnglishA micro-credit can be accessed by companies with fewer than 10 employees.
O mikrokredyt mogą ubiegać sie firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników.
EnglishA week ago, I had the chance to go to Ankara and speak with the Tekel employees.
W zeszłym tygodniu miałem okazję pojechać do Ankary i rozmawiać z pracownikami firmy Tekel.
EnglishWe need better job quality and working conditions for all employees.
Musimy zagwarantować wszystkim pracownikom lepsze miejsca pracy i warunki pracy.
EnglishI would like to emphasise the importance of stabilising the conditions for port employees.
Chciałem podkreślić znaczenie stabilizacji warunków dla pracowników portowych.
EnglishAn amendment was proposed that would check the legality of their employees' situation.
Zaproponowano poprawkę służącą sprawdzaniu legalności statusu pracowników.
EnglishCreating the right sound environment for the Contact Centre employees
Tworzenie odpowiedniego środowiska dźwiękowego dla pracowników centrum kontaktowego
EnglishOn the other hand, the effects on the employees have clearly been problematic.
Z drugiej strony, skutki dla pracowników wyraźnie budzą wątpliwości.
EnglishAbove all, we need to give new rights to employees as regards safety.
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, musimy przede wszystkim dać pracownikom nowe prawa.
EnglishEmployers should be encouraged to arrange education and training for their employees.
Pracodawców należy zachęcać do organizowania kształcenia i szkoleń dla swoich pracowników.
EnglishWhy can the Commission not apply the same rules to all employees?
Czemu Komisja nie może zastosować tych samych zasad wobec wszystkich pracowników?
EnglishI believe that Europe can and must do more for employees who are facing difficulties.
Uważam, że Europa może i musi zrobić więcej dla pracowników borykających się z trudnościami.
EnglishThe institutional model always pushes leftwards, treating these people as employees.
Model instytucjonalny zawsze będzie dążył w lewo, traktując czołówkę jako swoich pracowników.
EnglishOne resource continues to be criminally neglected, namely older employees.
Nadal w sposób karygodny lekceważy się jeden z zasobów, a mianowicie starszych pracowników.
EnglishThey therefore have the same right to social protection as the state accords to employees.
Dlatego mają takie samo prawo do ochrony socjalnej, jakiej państwo udziela zatrudnionym.