EN don
volume_up
{sostantivo}

1. Pedagogia, Inglese britannico

don
volume_up
starszy nauczyciel akademicki {m} (zwł. Oxford i Cambridge)

Sinonimi (inglese) per "don":

don

Esempi di utilizzo "don" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.
My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.
EnglishThat's -- You don't want to run a business with that kind of a safety record.
To jest -- nie chcecie prowadzić interesów przy takich wynikach bezpieczeństwa.
EnglishThe virus was 100 percent lethal to pregnant women and we don't actually know why.
Śmiertelność wśród kobiet w ciąży wyniosła 100 i właściwie nie wiemy dlaczego.
EnglishNow it turns out that these spots also don't change much when the virus mutates.
Okazuje się, że te punkty również nie zmieniają się podczas mutacji wirusa.
EnglishAnd where do you expose yourselves to risks that maybe perhaps you don't even see?"
Oraz gdzie narażacie się na zagrożenia, których prawdopodobnie nawet nie widzicie.
EnglishAnd in this slide you see the neurons and the synapses of the brain don't form.
Na tym slajdzie widzicie, że neurony i synapsy w mózgu nie rozwijają się prawidłowo.
EnglishSometimes, we don't see a problem because either it's too familiar or it's too big.
Czasem nie widać problemu, bo jest zbyt powszechny, dobrze znany albo zbyt wielki.
EnglishToday, the Boeings and the Lockheeds don't spend a dollar of their own money in R&D.
Boeing i Lockheed nie wydają z własnej kieszeni ani dolara na badania i rozwój.
EnglishIt turns out that these things don't have to hit the ground to do a lot of damage.
Takie obiekty wcale nie muszą spaść na ziemię, by spowodować ogromne szkody.
English[Unclear], working at three o'clock in the morning -- and I don't pay overtime.
[niewyraźnie], pracujący o trzeciej w nad ranem - a ja nie płacę nadgodzin.
EnglishThis is a very dangerous job, being in a gang -- you don't like to be surprised.
Jest rok 1990, szczyt popularności cracku. ~~~ Praca w gangu to niebezpieczne zajęcie.
EnglishWe found her in a railway track, raped by many, many men, I don't know many.
Znaleźliśmy ją na torach kolejowych, zgwałconą przez wielu mężczyzn, nie wiem ilu.
EnglishAnd September 11th certainly taught us that that's a whole area we don't investigate."
A 11 września z pewnością pokazał nam, że jest to dziedzina, której nie badamy."
EnglishBut for a lot of tasks, they actually either don't work or, often, they do harm.
Ale dla wielu zadań, one właściwie albo nie pomagają lub, często, szkodzą.
EnglishSometimes they don't want to be seen when they move because predators can see them.
Ośmiornice czasami chcą poruszać się niezauważone, żeby uniknąć drapieżników.
English"Use a condom, don't get AIDS." ~~~ "Wash you hands, you might not get diarrhea."
"Używajcie prezerwatyw, nie złapiecie AIDS." "Myjcie ręce, może unikniecie biegunki."
EnglishAnd some of you may argue, well, don't today's cell phones do that already?
Niektórzy z was mogą spytać czy dzisiejsze telefony komórkowe już tego nie robią?
EnglishHow will your children cope with learning in a language they don’t (yet) speak?
Jak Twoje dzieci poradzą sobie z nauką języka, którego na razie nie znają?
EnglishI don't want a camel to so much as break wind without it ending up on my desk.
Jeśli wielbłąd puści wiatry informacja o tym musi wylądować na moim biurku.
EnglishWe believe they don't know who she is...... that they just took some girl.
Wierzymy, że oni nie wiedzą kim jest...... że po prostu zabrali jakaś dziewczynę.