"deterring" traduzione polacco

EN

"deterring" in polacco

EN deterring
volume_up
{aggettivo}

deterring (anche: dissuasive)

Esempi di utilizzo "deterring" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOur criminal justice systems may punish, but how successful they are in deterring and rehabilitating is open to question.
Nasz wymiar sprawiedliwości może wymierzyć karę, ale kwestią otwartą pozostaje, na ile jest skuteczny w odstraszaniu i rehabilitacji.
EnglishOur proposal for 'smart borders' will facilitate travelling in and out of the EU while deterring irregular immigration.
Nasz wniosek w sprawie "inteligentnych granic” ułatwi podróżowanie w obrębie UE i poza nią, jednocześnie powstrzymując zjawisko imigracji nieuregulowanej.
EnglishPreventing, deterring and eliminating illegal, unreported and unregulated fishing should be a priority of the common fisheries policy.
Zapobieganie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywanie i eliminowanie powinno stanowić priorytet wspólnej polityki rybołówstwa.
EnglishI believe that price caps will protect energy users from exploitation by energy concerns, without deterring new entities from entering the market.
Wierzę, iż limity cen ochronią odbiorców energii przez nadużyciami koncernów energetycznych, nie zniechęcając jednocześnie nowych podmiotów do wchodzenia na rynki.
EnglishFact number two: national governments are deterring the people Europe needs if we are to compete - indeed, to survive - in a cut-throat global market.
Po drugie, rządy krajowe zniechęcają ludzi, których Europa potrzebuje, by uczestniczyć w bezwzględnej konkurencji na światowym rynku, a raczej by ją przetrwać.
English. - (PT) Preventing, deterring and eliminating illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing is a fundamental priority for the success of the common fisheries policy (CFP).
Zapobieganie połowom NNN oraz ich powstrzymywanie i eliminowanie jest podstawowym priorytetem skutecznej wspólnej polityki rybołówstwa.
EnglishIt is vital for the European Union to establish an EU system for preventing, deterring and eliminating illegal, unreported and unregulated fishing.
Jest rzeczą zasadniczej wagi, by Unia Europejska ustanowiła wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania.