"crew" traduzione polacco

EN

"crew" in polacco

volume_up
crew {sostantivo}

EN crew
volume_up
{sostantivo}

1. generale

crew (anche: headcount, shop floor)
Jean-Pierre is Claude's brother, head of the boat crew.
Jean-Pierre to brat Claude' sa, dowodzący załogą statku.
Czy w takim przypadku załoga jest właściwie traktowana?
We, the crew, can and must do more with less -- much less."
My, załoga, możemy i musimy robić więcej za mniej, znacząco mniej.
crew (anche: position)
crew (anche: group, squad, staff, syndrome)
You could never afford to have a standby crew of people 24 hours a day and do what we're doing at Wikipedia.
Nikt nie może pozwolić sobie na utrzymywanie w pogotowiu zespołu przez 24 godziny na dobę, ani na to, co mamy w Wikipedii.
It's critical now that when a car crash happens it isn't just the stunt person we make safe, it's the crew.
Teraz, przy scenach wypadku samochodowego, decydujące znaczenie ma bezpieczeństwo nie tylko samego kaskadera ale i całego zespołu.
crew (anche: team)
crew (anche: cohort, squad, team, work group)
Try going in with an armada like we had of 50 people and five boats and CNN's crew, etc.
Spróbujcie z taką flotyllą jak nasza: 50 ludzi, 5 łodzi i ekipa CNN.
And then come the news crews, and the man-in-the-street interviews, and the letters to the editor.
I wtedy pojawia się ekipa wiadomości, dziennikarz przeprowadzający wywiady z ludźmi na ulicy, listy do redakcji.
My crew grabbed me, and then we walked as quickly as we could down -- over the rubble -- down to our camp.
Ekipa wyciągnęła mnie z wody, a potem schodziliśmy co sił w nogach przez rumowisko do obozu. przez rumowisko do obozu.

2. Sport

crew (anche: team)

Sinonimi (inglese) per "crew":

crew

Esempi di utilizzo "crew" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe "Dirty Jobs" crew and I were called to a little town in Colorado, called Craig.
Wezwano mnie i ekipę "Brudnej roboty" do miasteczka Craig, w Kolorado.
EnglishWe had a film crew, a couple of logistics people with us, my girlfriend, a photographer.
mieliśmy ekipę filmową, kilku specjalistów od logistyki, była też moja dziewczyna, fotograf.
EnglishThe added value of well-trained cabin crew is quite obvious.
Wartość dodana dobrze wyszkolonego personelu pokładowego jest dość oczywista.
EnglishFirst of all, it concerns passengers as well as airlines, their owners and flight crew.
Przede wszystkim dotyczy ono pasażerów, jak również linii lotniczych, ich właścicieli oraz załogi lotów.
EnglishWell, here we have a little problem, the radiation doses at the crew station: 700 rads per shot.
Pojawia się mały problem: dawki promieniowania na stanowisku załogi -- za każdym razem 700 radów.
EnglishWe had 11 and a half weeks to write it, cast it, crew it, shoot it, cut it, post it, turn in a two-hour pilot.
11 i pół tygodnia na pisanie, obsadę, ekipę, kręcenie i zmontowanie pilota.
EnglishMr Kohlíček and Mrs Ayala Sender mentioned pilots and crew.
Pan Kohlíček i pani Ayala Sender wspomnieli o pilotach i załodze.
EnglishThese present a danger to the crew and others and a potentially serious threat to the environment.
Stanowią one niebezpieczeństwo dla załogi i innych osób oraz potencjalnie poważne zagrożenie dla środowiska.
EnglishNo Comorian people have been employed as crew on the boats.
W załogach statków nie zatrudniano obywateli Komorów.
EnglishCabin crew perform a major safety function.
Personel pokładowy pełni ważną funkcję zapewniania bezpieczeństwa.
Englishwould like to extend a very warm welcome to each of you on behalf of all the crew on this Virgin Atlantic flight
Chciałabym bardzo gorąco powitać każdego z państwa w imieniu całej załogi lotu linii Virgin Atlantic.
EnglishPeter therefore denied again: and straightway the cock crew.
Zaprzał się zasię Piotr, a zarazem kur zapiał.
EnglishBut he denied, saying, I neither know, nor understand what thou sayest: and he went out into the porch; and the cock crew.
Ale on się zaprzał, mówiąc: Nie znam go, a nie wiem, co ty mówisz.
EnglishI got a job for you as a foreman on a framing crew.
Znalazłem ci robotę jako nadzorcy ekipy stolarskiej.
EnglishStandards of flight safety and security are vitally important to passengers, crew and the whole aviation sector.
Normy bezpieczeństwa lotniczego mają zasadnicze znaczenie dla pasażerów, załogi i całego sektora lotnictwa.
EnglishToday a container ship can carry 150,000 tons; it can be manned with a smaller crew; and unloaded faster than ever before.
Dzisiaj kontenerowiec może przewieźć 150,000 ton towaru.
EnglishThey're paid as employees of Project H to be the construction crew with us to build these projects in the community.
Zarabiają tyle co pracownicy Projektu H i tworzą razem z nami załogę, która wdraża projekty w życie społeczne.
EnglishSo, I got a National Geographic film crew.
Wziąłem ze sobą ekipę filmową National Geographic.
EnglishAir transport operations, licences, training, crew and aircraft of countries outside the Union are also affected.
Odnosi się to także do operacji lotniczych, licencji, szkolenia załóg oraz statków powietrznych państw pozaunijnych.
EnglishYou could never afford to have a standby crew of people 24 hours a day and do what we're doing at Wikipedia.
Nikt nie może pozwolić sobie na utrzymywanie w pogotowiu zespołu przez 24 godziny na dobę, ani na to, co mamy w Wikipedii.