EN crashes
volume_up
{plurale}

crashes (anche: accidents, cases, doings, occurrences)
volume_up
wypadki {f. pl.}
Mr Turmes, aircraft crashes are covered by the stress tests.
Wypadki lotnicze są ujęte w testach warunków skrajnych.
Injury crashes have dropped 76 percent, fatal crashes down 90 percent.
. ~~~ Śmiertelne wypadki spadły o 90 procent.
(Laughter) When something is so common, it's no longer news -- car crashes, domestic violence -- those are the risks you worry about.
(Śmiech) Jeśli coś jest zwyczajne, to nie jest już newsem - wypadki samochodowe, przemoc domowa - to są ryzyka, które was martwią.
crashes (anche: failures, faults)
volume_up
awarie {f. pl.}

Esempi di utilizzo "crashes" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Englishmessage if a webpage crashes unexpectedly.
Komunikat „Kurza twarz!” może zostać wyświetlony, gdy strona internetowa nieoczekiwanie ulegnie awarii.
EnglishThe tests do not predict airplane crashes, either over fuel ponds or over reactors.
Przedmiotowe testy nie przewidują wypadków samolotowych ani nad basenami wypalonego paliwa, ani nad reaktorami.
EnglishAnd even if we don't want them, we need to buy them, because, if we don't buy them, the system crashes.
I nawet jeśli ich nie chcemy, musimy je kupować, ponieważ, jeśli ich nie kupimy, załamie się cały system.
EnglishAs far as I am concerned this also includes terrorist threats, cyber attacks and plane crashes.
Jeżeli o mnie chodzi, obejmuje to również zagrożenia terrorystyczne, ataki cybernetyczne oraz uderzenia samolotów.
EnglishThe non-regulation of these resources caused many bankruptcies, stock exchange crashes and social crises.
Brak uregulowania tych podmiotów doprowadził do wielu bankructw, krachów giełdowych i kryzysów społecznych.
EnglishFifty percent of crashes happen at intersections.
Są ich dwa rodzaje: sygnalizowane i niesygnalizowane, to jest znaki „stop". 50 procent wypadków zdarza się na skrzyżowaniach.
EnglishThis special review should also include topics such as aircraft crashes, cyber attacks and terrorist attacks.
W takim szczególnym przeglądzie powinno się uwzględnić zagadnienia takie jak katastrofy lotnicze, ataki cybernetyczne i terrorystyczne.
EnglishSome will not want to include aircraft crashes and others will only open up a part of their plants for stress tests.
Niektórzy nie będą chcieli uwzględnić katastrof lotniczych, inni otworzą na testy warunków skrajnych tylko część swych elektrowni.
EnglishThe banks themselves must clear up after crashes and crises; it is not up to national banks and thus taxpayers to do this.
To banki powinny ponosić konsekwencje krachów i kryzysów; nie powinno to dotyczyć banków narodowych, a tym samym podatników.
EnglishSay your motorcycle crashes.
EnglishEven small nations must be prepared for the most severe circumstances, including terrorist attacks and airplane crashes.
Nawet małe narody muszą być przygotowane na najpoważniejsze okoliczności, włącznie z atakami terrorystycznymi i wypadkami lotniczymi.
EnglishIf that single-stability system, that brain that flies that aircraft, fails, or if the engine fails, that vehicle crashes.
Jeśli ten pojedynczy system stabilizacyjny, ten mózg, który steruje samolotem, zawiedzie, albo silnik zawiedzie, to ten pojazd się rozbije.
EnglishHelp us prevent crashes by permitting Google Chrome to automatically send usage statistics and crash reports back to Google.
Możesz pomóc nam zapobiegać awariom, zezwalając przeglądarce Google Chrome na automatyczne wysyłanie statystyk użytkowania i raportów o awariach do Google.
EnglishAnd there's a little incendiary device inside of it, so that, if the plane ever crashes, it will be destroyed and there's no way the enemy can ever get their hands on it.
W środku znajduje się zapalnik, by w razie katastrofy celownik uległ zniszczeniu i nie dostał się w ręce wroga.
EnglishAircraft crashes do form part of the investigation because the impact of a crash on the safety of nuclear power plants is specifically covered in the criteria.
Katastrofy lotnicze stanowią część badania, a ich wpływ na bezpieczeństwo elektrowni jądrowych jest ujęty w kryteriach testów.
EnglishI would therefore like to say that, in a case such as that, where an aeroplane crashes into a nuclear power station, there is clearly a default risk.
Z tego względu chciałbym powiedzieć, że w takim przypadku, kiedy samolot uderza w elektrownię jądrową, istnieje jasne ryzyko katastrofy.
EnglishThey are now travelling at speeds of 27 knots, which is a huge speed in terms of the possibility of crashes or impacts, collisions and so on.
Obecnie ich prędkość podróżna wynosi około 27 węzłów, co, jeśli zważymy możliwość katastrofy lub zderzenia, kolizji itp., jest prędkością ogromną.
EnglishThe method currently used fails to take into account risks such as terrorist attacks or plane crashes, and therefore does not meet this requirement.
Obecnie stosowana metoda nie uwzględnia natomiast ryzyka takiego jak ataki terrorystyczne lub katastrofy lotnicze, dlatego nie spełnia tego wymogu.
EnglishSo he crashes down, and he gets slightly injured, but this does not prevent him from jumping up and then starting to jump up and down on his bike and curse violently.
Na co on upada z trzaskiem, trochę się kalecząc, ale to nie przeszkadza mu, żeby się zerwać i zacząć skakać po rowerze, brutalnie przeklinając.