"couple" traduzione polacco

EN

"couple" in polacco

volume_up
couple {sostantivo}
PL

EN couple
volume_up
{sostantivo}

couple (anche: breath, doublet, pair, set)
Then there is another couple, there is a Brazilian couple.
Jest też kolejna para, Brazylijczyków.
I do hope that our charming couple do not come crashing to the floor.
Mam nadzieję, że nasza urocza para się nie sparzy.
If you notice carefully, it's a homosexual couple bringing up a child.
To jest para gejów wychowująca dziecko.
couple (anche: married people)
A growing number of divorces affects mixed couples, that is, couples in which the spouses are of a different nationality.
Coraz większa liczba rozwodów dotyczy par mieszanych, tj. par, w których małżonkowie są różnej narodowości.
The question also arises as to what happens if a couple or just one of the partners wants a divorce and the couple cannot agree on the law to be applied.
Powstaje również pytanie, co zrobić, kiedy para małżeńska lub jeden z małżonków chce rozwodu, ale małżonkowie nie mogą osiągnąć porozumienia w kwestii wyboru prawa właściwego.
couple (anche: pair)
Madam President, Commissioner, I have followed the situation in the Philippines ever since the unfortunate Marcos couple ruled that country.
Śledzę rozwój sytuacji na Filipinach od czasów, gdy krajem rządziło niefortunne małżeństwo Marcos.
We have a marriage that is open to all couples, irrespective of their sex.
Nasza instytucja małżeństwa jest otwarta dla wszystkich par, bez względu na ich orientację seksualną.
In Europe, 20% of divorces concern international couples.
20 % rozwodów w Europie to rozwody małżeństw różnej narodowości.

Esempi di utilizzo "couple" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.
EnglishI love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.
Kocham tę ideę, żeby ludzie siedzieli w jednej sali przez kilka godzin, słuchając.
EnglishJust let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.
Proszę pozwolić tylko, że wyjaśnię kilka punktów, które były przyczyną polemiki.
EnglishAnd this is just a selection of things that were built in the last couple of years.
A to są tylko wybrane rzeczy, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat.
EnglishSo, a couple years ago, one of the mentor mothers came back, and she told me a story.
Kilka lat temu wróciła do nas jedna z matek-mentorek i opowiedziałą mi historię.
Englishneed to stop taking Velmetia for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Velmetia na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
Englishneed to stop taking Efficib for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Efficib na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
Englishneed to stop taking Janumet for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Janumet na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
EnglishA couple of years ago, we were told that our children would not know what snow was.
Kilka lat temu mówiono nam, że nasze dzieci nie będą wiedziały, co to śnieg.
EnglishI should like to say a couple of things about my report on vessel traffic monitoring.
Chciałbym poruszyć kilka spraw z mojego sprawozdania o monitorowaniu ruchu statków.
EnglishA couple of my Conservative EPP colleagues have made comments about this.
Kilku moich kolegów konserwatystów z grupy EPP wyraziło w tej sprawie kilka uwag.
EnglishAnd the first project is something we did a couple of years ago in Zaragoza, Spain.
I pierwszy projekt to ten, który wykonaliśmy kilka lat temu w Saragossie w Hiszpanii.
EnglishI should like to add a couple of words about the results of our efforts this year.
Pragnę dodać kilka słów na temat wyników naszych działań w roku bieżącym.
EnglishSo over the next couple of years, students and I worked to develop a process.
Przez następne kilka lat razem ze studentami pracowaliśmy nad technologią.
English(Laughter) But let me just read you a couple of random passages from page 217.
(Śmiech) Ale pozwólcie że przeczytam kilka losowych wersów ze strony 217.
EnglishI started a couple of businesses that I thought would be the ticket to financial freedom.
Otworzyłem kilka biznesów, które uznałem, że mogą mi dać niezależność finansową.
English. - Madam President, I want to make a couple of important and essential points.
autorka. - Pani przewodnicząca! Pragnę poczynić kilka istotnych i zasadniczych uwag.
EnglishBut about school, if you could sneak in a couple hours ' sleep, you'd catch up.
A wracając do szkoły, gdybyś trochę więcej czasu poświęcił nauce to podgoniłbyś materiał.
EnglishBacteria have been on the Earth for billions of years; humans, couple hundred thousand.
Bakterie są na Ziemi od miliardów lat. ~~~ Ludzie – zaledwie paręset tysięcy.
EnglishThere are a couple of exceptions when keyboard shortcuts don't work as well.
Istnieje kilka wyjątków, w których skróty klawiaturowe nie sprawdzają się zbyt dobrze.