"circle" traduzione polacco

EN

"circle" in polacco

volume_up
circle {sostantivo}

EN circle
volume_up
{sostantivo}

circle (anche: wheel)
. ~~~ To jest koło a to kwadrat.
Segregation forms a vicious circle and creates fault lines within societies.
Segregacja tworzy błędne koło i podziały w społeczeństwie.
This is the vicious circle that leads to political disasters.
Jest to błędne koło, które powoduje katastrofy polityczne.
circle (anche: cycle, orb)
And please bear with me: I'll draw a circle and come back to this point.
. ~~~ Narysuję krąg i wrócimy to tego.
Circle of Fifths, acoustic harmony, geometric symmetry.
Krąg piątek, harmonia akustyczna, symetria geometryczna.
The 12 stars in a circle symbolise the ideals of unity, solidarity and harmony among the peoples of Europe.
Krąg dwunastu gwiazd symbolizuje jedność, solidarność i harmonię pomiędzy narodami Europy.
circle (anche: bangle, caster, castor)
The inner circle shows the videos they're focused on.
Wewnętrzne kółko pokazuje filmy, które obecnie oglądają.
Actually, you have to put a circle around that, and call it business.
Trzeba tu narysować kółko i nazwać je biznesem.
And then the next thing we do is we put a dot in the center of the circle.
A potem następną rzeczą, którą robimy, jest dorysowanie kropki w środku kółka.
circle (anche: circumference, district, orb)
A circle, for example, is symmetric under rotations about the center of the circle.
Okrąg na przykład, jest symetryczny względem obrotu wokół swojego środka.
You can also click the circle connected to the top of the object to rotate it clockwise or counterclockwise.
Możesz też kliknąć okrąg znajdujący się u góry obiektu, aby go obrócić w prawo lub w lewo.
The EU is recognisable by several symbols, the most well-known being the circle of yellow stars on a blue background.
Najbardziej znany znak rozpoznawczy UE to okrąg złożony ze złotych gwiazd na błękitnym tle.

Esempi di utilizzo "circle" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt's also a good setting if you want to collaborate with a small circle of people.
Jest to również odpowiednie ustawienie podczas współpracy z niewielką grupą osób.
EnglishAnd then the next thing we do is we put a dot in the center of the circle.
A potem następną rzeczą, którą robimy, jest dorysowanie kropki w środku kółka.
EnglishIf you want to change your setting for automatically adding pages to your circle:
Jeśli chcesz zmienić ustawienie automatycznego dodawania stron do kręgu:.
EnglishCountries that do not meet these criteria are not accepted into the members' circle.
Państwa, które nie spełniają tych kryteriów nie są przyjmowane do grona członków UE.
EnglishThus, he uses his own suffering as a doorway to widening his circle of compassion.
Dlatego używa on własnego cierpienia jako bramy do poszerzenia swego kręgu współczucia.
EnglishFrom Claude Autant-Lara to Jean-Marie Le Pen, we have come full circle.
Od Claude'a Autanta-Lary do Jeana-Marie Le Pena - powróciliśmy do punktu wyjścia.
EnglishWhat you'll see, in fact, is that it's using that half circle leg as a distributed foot.
Zobaczycie, że faktycznie robot używa całych półkolistych nóg jako rozszerzonych stóp.
EnglishRomania and Bulgaria should join this circle soon - at least that is my hope.
Rumunia i Bułgaria powinny wkrótce dołączyć do tego kręgu - mam przynajmniej taką nadzieję.
EnglishAnd on the surface of a sphere, a straight line is the biggest possible circle you can draw.
Na powierzchni kuli prosta jest największym okręgiem, który da się narysować.
EnglishPeople outside that circle are treated as sub-human, and can be exploited with impunity.
Ludzie spoza tego kręgu są traktowani jak podludzie i mogą być bezkarnie wykorzystywani.
EnglishThe ecliptic, which is the path of the sun, moon, and planets correspond to an offset circle.
Droga słońca, księżyca i planet na niebie przedstawiona jest dzięki kołu ekliptyki.
EnglishWhen he established the heavens, I was there: When he set a circle upon the face of the deep,
Gdy gotował niebiosa, tamem była; gdy rozmierzał okrągłość nad przepaściami;
EnglishAlready, around the Arctic Circle -- this is a famous village in Alaska.
Już wokół północnego kręgu podbiegunowego - to słynna wioska na Alasce.
EnglishWe needed something to hold the net up out there in the middle of the traffic circle.
Potrzebowaliśmy czegoś do podtrzymania sieci w samym środku ronda.
EnglishWhat we knew before is that there was four million times the mass of the sun inside that circle.
Wcześniej wiedzieliśmy, że w tym kole była masa rzędu 4 milionów mas Słońca.
EnglishI therefore believe that we have completed the circle, Madam President.
Sądzę więc, Pani Przewodnicząca, że doszliśmy do kresu tej drogi.
EnglishI only recognise the little flower with the circle of stars around it from a brand of toilet paper.
Kwiatuszek otoczony wianuszkiem gwiazd znam jedynie z pewnej marki papieru toaletowego.
EnglishTo change the circle memberships for many contacts at once, use the circle editor in Google+.
Aby zmienić przynależność do kręgów dla wielu kontaktów naraz, użyj edytora kręgów w Google+.
EnglishThey were sitting in a circle, talking about the dreams for the village.
Siedzieli w kręgu rozmawiając o swoich życzeniach dla wioski.
EnglishNow we have to reach beyond the cozy circle of our Western friends.
Musimy sięgnąć poza przytulne kręgi naszych zachodnich przyjaciół.