EN

bust {sostantivo}

volume_up
1. Arte
They unveiled a bust of a criminal who welcomed the fascist troops invading Košice.
Odsłonięto popiersie zbrodniarza, który witał oddziały faszystów wkraczające do Koszyc.
In the “Tasso” project, Goethe himself was on the stage every evening, as a plaster bust smashed on the floor – so much for the rebellious pose
By stało się zadość buntowniczej pozie, roztrzaskane gipsowe popiersie Goethego leżało na scenie przez cały czas trwania spektaklu „Tassa”…
On 14 March, a community club of some kind in Košice unveiled a bust of János Esterházy - a war criminal condemned to death in 1947 for collaborating with fascism.
W dniu 14 marca jakieś stowarzyszenie obywatelskie w Koszycach odsłoniło popiersie Jánosa Esterházy - zbrodniarza wojennego skazanego w 1947 roku na śmierć za współpracę z faszystami.
2. Anatomia
bust (anche: breasts)
3. Business
4. "police raid", colloquiale
bust
I podziękuj za ten nalot.
5. "arrest", colloquiale
6. "business, career", Inglese americano, colloquiale
bust (anche: washout)
7. "person", Inglese americano, colloquiale
bust (anche: sucker, bozo, jerk)
8. "binge", Inglese americano, colloquiale
9. "punch", Inglese americano, colloquiale
bust

Esempi di utilizzo "bust" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishCameroon, northern Cameroon, boom and bust cycles of hunger every year for decades.
Kamerun, północny Kamerun, cykliczne fale głodu każdego roku od dziesięcioleci.
EnglishIt would be a serious issue if it were to go bust, like some of our commercial banks.
Gdyby splajtował, jak niektóre z naszych banków komercyjnych, to byłaby poważna sprawa.
EnglishThey suffered with low interest rates, a false boom and a massive bust.
Ucierpieli wskutek niskich stóp procentowych, fałszywego boomu i straszliwej zapaści.
EnglishSo, my mantra here, my fourth slogan is: 10,000 households or bust.
Więc, moja mantra, moje czwarte hasło to: 10,000 gospodarstw domowych lub fiasko.
EnglishOh, man, why do we have to volunteer to help people...... after we bust our humps all day?
Urabiamy sobie tyłki cały dzień, czemu mamy ich ratować na ochotnika?
EnglishAnd if you have a serious theory, you should be able to predict when Google is going to go bust.
Mając poważną teorię, powinniśmy przewidzieć kiedy splajtuje Google.
EnglishAnd we commissioned them to make a maquette, or a bust, of Benjamin.
Poprosiliśmy ich o zrobienie makiety, albo popiersia Benjamina.
EnglishTo bust the paradigm a radically different approach is needed.
Żeby wywrócić świat do góry nogami, potrzebujemy innego podejścia.
EnglishIdeological clinging to the euro will see monetary problems resurface in boom time and bust.
Ideologiczne trzymanie się euro spowoduje powrót problemów monetarnych tak w lepszych, jak i w gorszych czasach.
EnglishThe aim is to ensure that the plutocracy does not go bust.
EnglishI think it was in my second grade that I was caught drawing the bust of a nude by Michelangelo.
Sądzę, że byłem w drugiej klasie podstawówki, gdy zostałem przyłapany na rysowaniu popiersia z aktu autorstwa Michała Anioła.
EnglishWe know that there's boom and bust cycles of hunger.
EnglishOur employee turnover dropped to one-third of the industry average, and during that five year dotcom bust, we tripled in size.
Rotacja kadr spadła o 60% w porównaniu ze średnią w branży.
EnglishAllowing farms to go bust would be irresponsible on social, economic and environmental grounds.
Zezwolenie na bankructwo gospodarstw rolnych byłoby krokiem nieodpowiedzialnym pod względem społecznym, gospodarczym i środowiskowym.
EnglishAnd so I think the tempting analogy for the boom-bust that we just went through with the Internet is a gold rush.
Myślę więc, że kuszącą analogią dla boomu i upadku dot-com'ów, przez który właśnie przeszliśmy jest gorączka złota.
EnglishThe latest insolvency figures for my region point to 500 businesses going bust in the last three months.
Najnowsze dane dotyczące niewypłacalności w moim regionie mówią o upadku 500 przedsiębiorstw w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
EnglishThese are the boom-and-bust refugees.
EnglishFrancesca's night was a major bust.
EnglishSo, 10,000 households or bust.
EnglishAnd because the life cast, or the bust -- the maquette -- of Benjamin was made from Brad, we could transpose the data of Brad at 44 onto Brad at 87.
A ponieważ pierwowzorem popiersia był Brad, mogliśmy przenieść dane 44-letniego Brada na Brada w wieku 87 lat.