"teaching" traduzione nederlandese

EN

"teaching" in nederlandese

volume_up
teaching {sostantivo}

EN teaching
volume_up
{sostantivo}

teaching (anche: appointment)

Sinonimi (inglese) per "teaching":

teaching

Esempi di utilizzo "teaching" in Nederlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHe was the chief of anesthesiology in a hospital in Malawi, a teaching hospital.
Hij was hoofdanesthesioloog in een ziekenhuis in Malawi, een academisch ziekenhuis.
EnglishIt is also important to discuss the new concepts of teaching and learning methods.
Belangrijk is ook de discussie over de nieuwe vormgeving van de onderwijsmethode.
EnglishThe initials stood for Programmed Logic for Automated Teaching Operations.
Dat stond voor geProgrammeerde Logica voor geAutomaTiseerde Onderwijsoperaties.
EnglishWhen I started teaching them, I said let me start doing this professionally.
Toen ik hen begon op te leiden, zei ik: laat ik dit professioneel aanpakken.
EnglishThere are, in effect, tens of thousands of unfilled teaching posts throughout Europe.
In heel Europa is er in het onderwijs namelijk een tekort aan tienduizenden docenten.
EnglishIt's the teaching hospital for Harvard -- one of the best hospitals in the country.
Het is het academisch ziekenhuis van Harvard - een van de beste ziekenhuizen in het land.
EnglishIs it up to Europe to define what must constitute teaching of artistic studies?
Moet Europa beslissen hoe het kunstonderwijs moet worden vormgegeven?
EnglishThese are examples of what I would say is bad practice in science teaching centers.
Dit zijn voorbeelden van wat ik slechte gewoontes in de wetenschap noem, een soort leercentra.
EnglishFor when all is said and done what is it that guarantees the quality of teaching?
Want wie garandeert uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs?
EnglishMore than 90 percent of our non-teaching staff are all parents and extended families.
Meer dan 90 procent van onze staf buiten de leerkrachten zijn ouders en uitgebreide families.
EnglishI'm now teaching a course at UCLA, to UCLA undergraduates, on these collapses of societies.
Omdat ik nu lesgeef aan bachelorstudenten van UCLA over deze teloorgang van beschavingen.
EnglishThere will be some in research and teaching who will find it hard to re-think along these lines.
Voor sommigen in de sectoren onderwijs en onderzoek zal deze ommekeer hard aankomen.
EnglishAt the time, he was teaching classics at Trinity College in Dublin.
In die tijd gaf hij les in klassieke talen op Trinity College in Dublin.
EnglishThis is teaching Photoshop in the Tibetan children's village in Dharamsala.
Dit is Photoshop-les in het Tibetaanse kinderdorp in Dharamsala.
EnglishAnd one of them, several of them would come up to me and say, "Well, how come you ain't teaching?"
Meerderen van hen kwamen naar me toe en vroegen: "Hoe komt het dat je niet doceert?"
EnglishI was appointed as a teaching assistant at my university because I accomplished with honor.
Ik werd aangesteld als onderwijsassistent op mijn universiteit omdat ik met lof geslaagd was.
EnglishYou murdered him because he was teaching you to simulate emotions...... and things got out of control.
Ik denk dat je 'm vermoord hebt omdat hij je emoties leerde en dat fout liep.
EnglishThe first concerns the use of the Internet as a tool to facilitate teaching.
De eerste conclusie betreft het gebruik van internet als instrument ter bevordering van het onderwijs.
EnglishI think Yamaha does a really good job of teaching us how to compose.
Ik denk dat Yamaha ons heel goed leert hoe we kunnen componeren.
EnglishSince I'm teaching them our technology, they made me the head Psychlo.
Omdat ik ze van alles heb geleerd ben ik nu de Psychloleider.