"to speed up" traduzione nederlandese

EN

"to speed up" in nederlandese

EN to speed up
volume_up
{verbo}

Certainly regulations and a fast-track procedure would help to speed up legislation.
Verordeningen en een versnelde procedure zouden het wetgevingsproces zeker versnellen.
This would facilitate and speed up enlargement of the Union.
Dit zal de uitbreiding van de Unie vergemakkelijken en versnellen.
We are also trying speed up our assistance and make it more effective.
We trachten verder onze hulp wat te versnellen en doeltreffender te maken.
to speed up (anche: to advance)
The pressure to reduce costs will speed up concentration.
De noodzakelijke kostenverlaging zal concentratie bespoedigen.
The Interim Agreement may nonetheless help to speed up evolution for the better.
Het interim-akkoord evenwel kan de evolutie ten goede helpen bespoedigen.
What could we do to speed up this process in the short and medium term?
Wat kunnen wij doen om dit proces op de korte en de middellange termijn te bespoedigen?
to speed up (anche: to accelerate)

Traduzioni simili a "to speed up" in nederlandese

speed sostantivo
to speed verbo
to be up to verbo
up aggettivo
up avverbio
up preposizione
Dutch
to up verbo

Esempi di utilizzo "to speed up" in Nederlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe need to speed up the rate of development of the electronic learning sector.
Wij moeten meer vaart zetten achter de ontwikkeling van het computerleren.
EnglishOur primary objective is to do everything we can to bring it up to speed.
We moeten juist al het mogelijke ondernemen om wat ontbreekt aan te vullen.
EnglishWhat is required is a new impetus to speed up the cooperation process.
Er zijn dan ook nieuwe impulsen nodig om vaart te brengen in de samenwerking.
EnglishShe claimed that this would speed up the democratisation process in Turkey.
Zij heeft gezegd dat het democratiseringsproces in Turkije daardoor sneller zal verlopen.
EnglishIt was decided in Lisbon to speed up the liberalisation of postal services.
In Lissabon werd besloten dat de liberalisering van de postdiensten moest worden versneld.
EnglishEach of the persons involved needed time to prepare and get up to speed.
Al deze actoren hebben tijd nodig gehad om zich daarop voor te bereiden.
EnglishAnd third, the European Committee on Standardization has been called upon to speed up its work.
En ten derde: de Europese Commissie voor normalisatie moet haar werk sneller doen.
EnglishHence the express appeal to FIFA to speed up the implementation of this code.
Vandaar de uitdrukkelijke oproep aan de FIFA om haast te maken met de uitvoering van deze code.
EnglishI urge this House and the Council to speed up their work on this plan.
Ik nodig het Parlement en de Raad derhalve uit vaart achter hun werkzaamheden te zetten.
EnglishWe need to speed up the development of alternative testing.
We moeten dus meer werk maken van de ontwikkeling van alternatieve testmethoden.
EnglishWe need to speed up the processes of the association agreements.
De procedures met betrekking tot de associatieovereenkomsten moeten worden versoepeld.
EnglishThese countries need to speed up their reforms and actively pursue them.
Zo moeten zij hun hervormingsproces snel en intensief voortzetten.
EnglishIt will speed up the process of getting rid of this unsatisfactory situation.
Dat zal meer vaart zetten achter het proces om deze onbevredigende situatie uit de wereld te helpen.
EnglishThis will certainly help to speed up the implementation of future measures in this area.
Dat zal zeker een stimulans betekenen voor de versnelde toepassing van maatregelen op dit vlak.
EnglishAre we not up to speed, or is there something up with the Commission?
Ontbreekt er iets aan het tempo, is er iets mis met de Commissie?
EnglishThe purpose of that provision is to speed up the procedure.
In dat geval moet er gedetailleerde informatie over de aanmelding worden gepubliceerd.
EnglishAfter all, the Commission's administrative reform has only just recently got up to speed.
De administratieve hervorming bij de Europese Commissie is immers pas onlangs goed op gang gekomen.
EnglishUsing electronic media will speed up the work of the customs authorities and make it more effective.
De elektronische verwerking maakt het functioneren van de douane effectiever en sneller.
EnglishProgress is too slow; we need to speed it up considerably.
We gaan te langzaam omhoog, we hebben een aanzienlijke versnelling nodig.
EnglishWhat do you intend to do to speed up the introduction of the European arrest warrant?
Wat denkt u te doen om meer vaart te zetten achter de inwerkingtreding van het Europees arrestatiebevel?