EN

hide {sostantivo}

volume_up
hide (anche: fur, peel, pelt, skin)
The hide is the first link and, at the same time, its quality is essential to the tanners.
De huid is het begin van de keten, en het is een feit dat voor leerlooiers de kwaliteit van de huid van essentieel belang is.
And now I'm tightening lashes, shaped in hide as if around a ribcage, shaped like five bowstrings.
En nu maak ik de riemen vaster, de huid vormend als om een ribbenkast, gevormd als vijf bogen.
Council members cannot agree, as they struggle to protect their political hides in the domestic arena.
De leden van de Raad doen pogingen om hun politieke huid te redden in eigen land en slagen er daardoor niet in overeenstemming te bereiken.
hide (anche: leather)
hide (anche: fur, leaf, pelt, sheet)
hide (anche: fur, skin)
hide (anche: fur)

Esempi di utilizzo "hide" in Nederlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishMr President-in-Office of the Council, allow me to hide my amazement at your reply.
Mijnheer de Raadsvoorzitter, sta mij toe niet verbaasd te zijn over uw antwoord.
EnglishHowever, this should not hide the fact that we need to solve the recovery issue.
Dit neemt echter niet weg dat wij de kwestie van terugwinning snel moeten oplossen.
EnglishSo let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
Laten wij derhalve niet doen alsof onze neus bloedt, maar maatregelen nemen.
EnglishThe differences in formulation, however, hide the reality more than highlighting it.
Maar die verschillen verhullen de realiteit eerder dan dat ze die verhelderen.
EnglishWe perhaps had something to hide where the Erika package was concerned.
Wat het Erika-pakket betreft, moeten wij misschien de hand in eigen boezem steken.
EnglishWe should not hide the fact that we are proceeding in a random fashion.
Wij moeten goed beseffen dat wij op dit ogenblik in gespreide orde handelen.
EnglishLet us not hide our face, let us recognise it frankly, it is a moral necessity.
Laten we onszelf niet voor de gek houden maar ronduit toegeven dat dat een morele noodzaak is.
EnglishWe cannot hide the seriousness of what has been going on in Zimbabwe for many weeks now.
We kunnen de ernst van wat er nu al enige weken in Zimbabwe gaande is niet bagatelliseren.
EnglishHe says that, "If at first you don't succeed, hide all evidence you ever tried."
Hij zegt: "Als het niet van de eerste keer lukt, verberg dan alle bewijzen dat je hebt geprobeerd."
EnglishIn the cities, the monumental facades hide decay, neglect and poverty.
In de steden zien we achter monumentale gevels verval, verwaarlozing en armoede toeslaan.
EnglishTwo pairs of stockings for school, each to hide the holes in the other.
Twee paar panty's voor school, eentje verhult de gaten van de andere.
EnglishYou have not sought to hide the fact from us, and we appreciate that.
U heeft dat echter niet proberen te verbloemen en daar zijn we blij om.
EnglishI cannot hide my concern about the scandalousness of these views.
Ik kan niet mijn zorg over de schandaligheid van die opvattingen onder de tafel houden.
EnglishFor the Commission, it is not a question of playing hide-and-seek in this matter.
De Commissie wil op dit terrein geen verstoppertje spelen.
EnglishIt is now impossible to hide a certain amount of disappointment that has been felt, at least to date.
Daarna volgde een teleurstellende ontwikkeling, tenminste tot op de dag van vandaag.
EnglishA return to growth can only hide the weaknesses of the European economy; it cannot remove them.
Hernieuwde groei kan de zwakheden van de Europese economie slechts verhullen, niet wegnemen.
EnglishI was in high school and got a bad grade, a rare event for me, so I decided to hide it from my parents.
Ik zat in het middelbaar en kreeg een slecht cijfer, wat uitzonderlijk was voor mij.
EnglishI do not want to hide a couple of points from Parliament.
Er zijn een paar punten die ik niet voor het Parlement verborgen wil houden.
EnglishIt cannot be allowed to hide behind the Vienna Convention.
Wij mogen niet toestaan dat deze regering zich verschuilt achter het Verdrag van Wenen.
EnglishMr President-in-Office, I will not hide my astonishment from you.
Mijnheer de voorzitter van de Raad, ik zal mijn verbazing niet onder stoelen of banken steken.