EN advancing
volume_up
{gerundio}

advancing (anche: progressing)

Sinonimi (inglese) per "advancing":

advancing

Esempi di utilizzo "advancing" in Nederlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishRegrettably, however, work is not advancing as rapidly as expected.
Helaas gaat het wat de werkzaamheden betreft niet allemaal van een leien dakje.
EnglishIt is the intergovernmental Europe that is advancing and not the Community.
Het intergouvernementele Europa boekt vooruitgang, de Gemeenschap niet.
EnglishCompany sighted out in the open, advancing north on our position.
Compagnie waargenomen in het open veld, komend van 't noorden t. o. v. onze positie.
EnglishKnowledge is constantly advancing, and further information being acquired.
De wetenschap schrijdt voort en er komt steeds meer informatie.
EnglishWork is advancing on the remaining features of the pact.
De werkzaamheden over de andere aspecten van het pact worden voortgezet.
EnglishA crowd is advancing six, seven blocks from the crash.
Er komt een menigte aan, zes, zeven blokken van de rampplek vandaan.
EnglishBut these things are not advancing either in whole or in part.
Op die punten boeken wij echter geen enkele vooruitgang.
EnglishGiven my advancing years it may be my successors who see that approach first.
Gezien mijn gevorderde leeftijd zou het wel eens kunnen dat pas mijn opvolgers een dergelijke benadering mee zullen maken.
EnglishHas the Commission given up advancing this dossier for the whole length of its mandate?
Is de huidige Europese Commissie er gedurende al deze tijd niet in geslaagd om in deze materie enige voortgang te boeken?
EnglishThat is why the Commission should thank the strikers - because they are advancing the cause of social Europe.
De Commissie zou de stakers dan ook erkentelijk moeten zijn dat zij het sociale Europa vooruithelpen.
EnglishFrom an Irish perspective, I am particularly satisfied that this programme is advancing at a very swift pace.
Vanuit Iers perspectief ben ik met name erg blij dat het programma in een zeer snel tempo wordt uitgevoerd.
EnglishThe Commission is already actively involved in advancing the role of digital television and promoting interoperability.
De Commissie speelt al een actieve rol bij de promotie van digitale televisie en interoperabiliteit.
EnglishIn this way we would be advancing the cause not only of EU enlargement, but also transnational cooperation.
Zodoende kan naast de uitbreiding van de Europese Unie ook de grensoverschrijdende samenwerking worden bevorderd.
EnglishAdvancing north on our position at 1- 5- 0.
Ze komen van 't noorden ten opzichte van ons op 1 -5-0.
EnglishThe desert was advancing by a mile or two a year.
EnglishThose who dream of advancing without any difficulties through landscapes in bloom fail to understand the matter.
Wie droomt van bloeiende landschappen waarin er nooit een vuiltje aan de lucht is, die slaat de plank volledig mis.
EnglishMilitarily, Russia controls just under half the Chechen territory, and is advancing systematically.
In militair opzicht heeft Rusland bijna de helft van het oppervlak van Tsjetsjenië onder controle en dit gaat systematisch verder.
EnglishWomen have difficulty not just in accessing work but in advancing their careers and levels of pay.
Vrouwen ondervinden moeilijkheden bij niet alleen de toegang tot de arbeidsmarkt maar ook hun promotie en de beloning voor hun werk.
EnglishAnd advancing retes became cultural emblems.
EnglishThe present and future holders of the presidency must create an agenda for advancing the strategy on Russia.
Het huidige en het komende voorzitterschap moeten een werkprogramma opstellen waarmee de strategie voor Rusland wordt uitgevoerd.