EN advanced
volume_up
{aggettivo}

We have to change it so that the country is strong and stays at the forefront of things that are driven by advanced education, like science and mathematics.
We moeten ervoor zorgen dat het land sterk is en bij de top blijft van onderwerpen die door vooruitstrevend onderwijs gedreven worden zoals wetenschap en wiskunde.
advanced
. ~~~ 15.00 tot 18.00, lesgeven aan gevorderden.

Sinonimi (inglese) per "advanced":

advanced

Esempi di utilizzo "advanced" in Nederlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe follow-up to the Communication we are discussing is already well advanced.
Wij zijn reeds vergevorderd met het vervolg op de onderhavige Commissiemededeling.
EnglishTunisia is an advanced country in the eyes of the Arab world in this respect.
Tunesië is in dit opzicht in de ogen van de Arabische wereld een ontwikkeld land.
EnglishThe peace initiative is being further advanced through eastward enlargement.
De vredesinspanningen gaan verder in verband met de uitbreiding naar het Oosten.
EnglishThe argument advanced here is that such restrictions would hinder research.
Er wordt hier gesteld dat dergelijke vereisten het onderzoek zouden belemmeren.
EnglishThat exercise is now at a very advanced stage, but has not yet been completed.
Die herziening is nu in een vergevorderd stadium, maar ze is nog niet geheel afgerond.
EnglishI know splendid arguments can be advanced about the correct priorities in politics.
Uiteraard kan men blijven redetwisten over wat in de politiek prioriteit moet krijgen.
EnglishThere are cases like this on a daily basis in the least advanced countries.
Dergelijke gevallen doen zich in de minst ontwikkelde landen elke dag voor.
EnglishThe B-4 is physically identical to me, although his neural pathways are not as advanced.
De B-4 is fysiek identiek aan mij, hoewel zijn neurale netwerk niet zo complex is.
EnglishAnd I am in favour of this proposal being advanced at a European level.
Ik ben er voorstander van dat we dit voorstel op Europees niveau presenteren.
EnglishExtraterritorial laws against Iran and Libya are also at an advanced stage of preparation.
In vergevorderd stadium zijn al extra-territoriale wetten tegen Iran en Lybië.
EnglishOn this, the Convention was more advanced than the Intergovernmental Conference.
Op dit punt is de Conventie vooruitstrevender geweest dan de Intergouvernementele Conferentie.
EnglishWestern firms can help here with expertise and advanced technology.
Westerse bedrijven kunnen daarbij helpen met adviezen en technologische innovaties.
EnglishThis is at the Korean Advanced Institute of Science and Technology.
Dit is aan het Koreaans Voortgezet Instituut voor Wetenschap en Technologie.
EnglishIf we analyse the report, it is clearly demonstrated that we have advanced since then.
Uit het verslag blijkt duidelijk dat wij vooruitgang hebben geboekt.
EnglishIt is all too often the case that different interpretations are advanced.
Al te vaak ziet men dat verschillende betekenissen worden gehanteerd.
EnglishAs we have been reminded, Bulgaria and Romania are both advanced in negotiations.
We zijn eraan herinnerd dat zowel Bulgarije als Roemenië vorderingen maakt in de onderhandelingen.
EnglishThe reform process in Chile is by far the most advanced and stable in Latin America.
Het hervormingsproces in Chili is een van de verst gevorderde en stabielste in Latijns-Amerika.
EnglishSo any such instrument should also include bonus points for advanced training.
Daarom moet men ook in bonuspunten voor bijscholing voorzien.
EnglishPreparations for implementation of this programme are well advanced.
De voorbereidingen voor de uitvoering van dit programma zijn in een vergevorderd stadium.
EnglishThe other challenge was, how do you give high-tech or more advanced treatment and care?
De andere uitdaging was: hoe geef je hightech, of een meer vooruitstrevende behandeling en zorg?