"to accelerate" traduzione nederlandese

EN

"to accelerate" in nederlandese

EN to accelerate
volume_up
[accelerated|accelerated] {verbo}

1. generale

And technological changes are forcing us to accelerate this process.
En de technologie verplicht ons dit proces te versnellen.
There are two things that can really accelerate this whole process.
Twee dingen kunnen dit proces wezenlijk versnellen.
Not only does this development look set to continue, but it will accelerate.
Naar alle waarschijnlijkheid zal deze ontwikkeling zich niet slechts voortzetten, maar zelfs nog versnellen.
to accelerate
We also support the proposal to accelerate the codification of Community legislation.
Voorts ondersteunen wij het voorstel om de codificatie van het Gemeenschapsrecht te bespoedigen.
It is trade, not aid, that will eliminate world poverty and accelerate sustainable development.
Niet hulp, maar handel zal de armoede in de wereld terugdringen en duurzame ontwikkeling bespoedigen.
Increasing pressures are being exerted on the European Union to accelerate the liberalization of its farm markets.
De Unie komt onder steeds grotere druk te staan om de liberalisering van haar landbouwmarkten te bespoedigen.
to accelerate (anche: to advance, to demote, to set back)
to accelerate (anche: to increase, to raise)
volume_up
opvoeren {v. t.} (verhogen)
The European Union has already adopted this course in fulfilment of the commitments undertaken in Barcelona in 2002 and will pursue it further, possibly at an accelerated pace.
De Europese Unie heeft deze koers reeds ingeslagen ter nakoming van de verbintenissen die zij in 2002 in Barcelona is aangegaan en zij zal dit pad blijven volgen en zo mogelijk het tempo opvoeren.
As America accelerates, as a resurgent Asia pulls into the passing lane, Europe is trailing behind.
Terwijl Amerika aan het accelereren is en een herrijzend Azië op de inhaalstrook zit, raakt Europa achterop.
We hebben verandering nodig die accelereert.
to accelerate (anche: to advance)

2. "the process"

to accelerate
volume_up
versnellen {v.} (het proces)
And technological changes are forcing us to accelerate this process.
En de technologie verplicht ons dit proces te versnellen.
There are two things that can really accelerate this whole process.
Twee dingen kunnen dit proces wezenlijk versnellen.
Not only does this development look set to continue, but it will accelerate.
Naar alle waarschijnlijkheid zal deze ontwikkeling zich niet slechts voortzetten, maar zelfs nog versnellen.

Esempi di utilizzo "to accelerate" in Nederlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt went up and down, and it really started to accelerate around 70,000 years ago.
Het ging op en neer en rond 70.000 jaar geleden ging het steeds harder.
EnglishDuring the course of this year I want to accelerate these negotiations.
In de loop van dit jaar wil ik meer vaart zetten achter de onderhandelingen.
EnglishIs it really possible to accelerate the democratisation process using weapons and arms?
Is het werkelijk zo dat het democratisch proces met wapens en munitie sneller verloopt?
EnglishThe advent of the euro should accelerate fiscal harmonisation.
De komst van de euro moet de fiscale eenmaking in een stroomversnelling brengen.
EnglishMr Paasilinna asked how we could accelerate access for the Member States.
De heer Paasilinna vroeg hoe we de beschikbaarheid in de lidstaten sneller kunnen realiseren.
EnglishSo it needs the rate of renewal of the cars on the road to accelerate.
Zij heeft dus behoefte aan een versnelde vernieuwing van het autopark.
EnglishSimply abolishing the present system would accelerate concentration in the sector.
Door het huidige systeem zonder meer af te schaffen, zou de bedrijfsconcentratie in de sector toenemen.
EnglishIt is therefore enormously urgent to accelerate that effort.
Het is daarom van het uiterste belang dat daaraan in versneld tempo iets wordt gedaan.
EnglishIt is up to the industry to accelerate that search for validated alternatives.
Het is aan de industrie om het tempo waarin naar gevalideerde alternatieven wordt gezocht, op te voeren.
EnglishThat is the architecture of how we would like to accelerate what we do here.
Op die manier willen we meer schot in de zaak krijgen.
EnglishBut everyone is also in agreement in warning of the crucial need to accelerate the rate of progress.
Wij hebben echter ook in alle discussiebijdragen een waarschuwing horen doorklinken: het moet sneller.
EnglishPoverty hastens death, and deaths accelerate the survivors ' descent into poverty.
Armoede bespoedigt de dood en sterfgevallen hebben tot gevolg dat de nabestaanden nog sneller tot nog meer armoede vervallen.
EnglishI understand Parliament ’ s wish to accelerate the Commission’ s proposal on recycled plastics.
Ik begrijp de wens van het Parlement om het Commissievoorstel inzake gerecycleerde kunststoffen versneld uit te voeren.
EnglishSo you've all, I'm sure, seen time-lapse videos where a flower will blossom as you accelerate time.
Jullie hebben vast allemaal weleens een time-lapse video gezien waarin een bloem gaat bloeien terwijl de tijd versnelt.
EnglishThese talks should help facilitate, normalise, accelerate and define the inspection criteria.
Deze gesprekken moeten helpen snel volledige duidelijkheid te creëren omtrent de toe te passen en toegepaste inspectiecriteria.
EnglishThe first thing that we have to do is put our own house in order and really accelerate our own internal reforms.
Maar dan moeten we in eerste instantie ons eigen huiswerk doen en vaart zetten achter onze eigen hervormingen.
EnglishWe must accelerate the drive to ensure open and interoperable standards and promote those standards worldwide.
We moeten vaart zetten achter het streven naar open en uitwisselbare normen, en die normen wereldwijd bevorderen.
EnglishIn addition, measures will be taken to accelerate the liberalisation of transport, energy and postal services.
Er zullen bovendien maatregelen worden genomen om de sectoren vervoer, energie en posterijen sneller te liberaliseren.
EnglishThe second is to reinforce and accelerate scientific research into preventing and fighting such diseases.
De tweede is de versterking en versnelling van het wetenschappelijk onderzoek om zo'n ziekte te voorkomen en te bestrijden.
EnglishToday, the Bullmann report once again proposes to accelerate this process with the Barcelona Council in mind.
In het verslag-Bullman wordt in het vooruitzicht van de Raad van Barcelona gesuggereerd dit proces versneld door te voeren.