"faun-like" in italiano

EN

"faun-like" traduzione italiano

EN

faun-like {aggettivo}

volume_up
faun-like
volume_up
faunesco {agg.} (simile a fauno)

Traduzioni simili a "faun-like" in italiano

faun sostantivo
Italian
like preposizione
like avverbio
Italian
like aggettivo
Italian
to like verbo
to look like verbo
looked like verbo
to be like verbo
to make like verbo
I would like
Italian
if you like
and the like avverbio
Italian