"written document" traduzione finlandese

EN

"written document" in finlandese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "written document" viene usato.

Traduzioni simili a "written document" in finlandese

written aggettivo
to write verbo
Finnish
document sostantivo
to document verbo

Esempi di utilizzo "written document" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis is the official wording of the written document we have.
Tämä on saamamme kirjallisen asiakirjan virallinen sanamuoto.
EnglishWe were the only WTO member to propose a written document adopting a clear position.
Euroopan unioni oli silloin ainoa WTO:n jäsenistä, jotka antoi kirjallisen esityksen ilmoittaen selvästi kantansa asiaan.
EnglishWe have received every document written on the subject.
Saimme suuren määrän niitä koskevia asiakirjoja.
EnglishThe political ramifications in this case are quite another, and here it is a written document that matters.
Käsittelemäämme tapaukseen liittyvät poliittiset seuraukset ovat aivan oma lukunsa, ja nyt on kyse kirjallisesta tekstistä.
EnglishI informed you at the start of the meeting that I wished to register in favour, as well as passing you a written document.
Ilmoitin teille heti kokouksen alussa haluavani puhua esityksen puolesta ja toimitin teille myös kirjallisen ilmoituksen.
EnglishI am referring to the written document.
EnglishBut that is only the written document, and we ask ourselves - and often in this Parliament we ask ourselves - what does Europe want to see?
Se on kuitenkin vain kirjallinen asiakirja, joten voidaan kysyä - mitä teemme usein täällä parlamentissa - mitä Eurooppa haluaa nähdä?
EnglishI suggest that he also take account of all the very interesting points that you have both brought up, so that the document written on this is as comprehensive as possible.
Ehdotan, että hän tarkastelee myös esiin tuomianne erittäin mielenkiintoisia näkökohtia, jotta saisimme mahdollisimman perusteellisen asiakirjan tästä tilanteesta.
EnglishMadam President, first I would like to express my deepest regret that we are debating a review of the financial perspective, and we have not even been presented with an initial written document.
Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan lausua suuren pahoitteluni siitä, että me käsittelemme rahoitusnäkymien tarkistamista ja meille ei ole esitetty ensimmäistäkään kirjallista dokumenttia.

Impara nuove parole

English
  • written document

Scopri di più nel dizionario Italiano-Spagnolo.