"vigour" traduzione finlandese

EN

"vigour" in finlandese

volume_up
vigour {sostantivo}

EN vigour
volume_up
{sostantivo}

vigour
volume_up
pontevuus {sostantivo}
vigour (anche: energy, moxie, go, pep)
volume_up
tarmo {sostantivo}

Sinonimi (inglese) per "vigour":

vigour

Esempi di utilizzo "vigour" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI look forward to working with you, full of new energy and vigour in the New Year!
Odotan saavani työskennellä kanssanne ensi vuonna täynnä uutta energiaa ja tarmoa!
EnglishIt is absolutely essential that we devote greater energy and vigour to Africa.
Meidän on ehdottomasti paneuduttava Afrikkaan ponnekkaammin ja energisemmin.
EnglishSome Member States proceed with great vigour, while others are very sluggish.
Osa jäsenvaltioista toimii hyvin tarmokkaasti, kun taas osa on hyvin hitaita.
EnglishMr Cabrol has pursued his extra proposals with his usual vigour and diligence.
Cabrol on ajanut lisäehdotuksia tavanomaisella tarmollaan ja ahkeruudellaan.
EnglishI would urge renewed vigour in the application of those rules in this House.
Kehottaisin, että parlamentissa näitä sääntöjä noudatettaisiin uusin voimin.
EnglishWe will defend these rights with equal vigour, because they are our common rights.
Puolustamme näitä oikeuksia samalla tavalla, koska ne ovat meidän yhteisiä oikeuksiamme.
EnglishThose who organise illegal immigration should be prosecuted with the utmost vigour.
Laittoman maahanmuuton järjestäjiä olisi rangaistava hyvin ankarasti.
EnglishIt is only really in the last year and a half that the matter has been addressed with any vigour.
Tähän asiaan on puututtu tehokkaasti vasta viimeisen puolentoista vuoden aikana.
EnglishThis House must meet the challenge of bridging that gap with vigour and authority.
Parlamentin on vastattava tämän kuilun kaventamisen haasteeseen ponnekkaasti ja arvovaltaisesti.
EnglishThis could give us a certain energy, a certain vigour, so it is worth taking this route.
Se antaisi meille tiettyä energiaa, tiettyä tarmoa, joten tämän tien valitseminen kannattaa.
EnglishI thank everybody for their support and I hope this will go forward with great vigour.
Kiitän kaikkia tuesta ja toivon, että asiassa edetään pikaisesti.
EnglishTherefore, the European Union must show considerably more vigour.
Siksi Euroopan unionin on toimittava huomattavasti pontevammin sopimusneuvotteluissaan.
EnglishLastly, it lacked the vigour required for dealing with real threats.
Tämän lisäksi mietinnössä ei ole riittävästi pontevuutta todellisiin uhkiin puuttumiseksi.
EnglishThis is a distinctive label used throughout Europe which we want to imbue with renewed vigour.
Tässä on erillinen Euroopan tason merkki, jonka haluamme nyt vahvistaa.
EnglishIt has not grappled with these problems in time and with sufficient vigour.
Ongelmiin ei ole puututtu ajoissa tai riittävällä tarmolla.
EnglishThey are not being pursued with sufficient determination or vigour.
Toimia ei ole toteutettu riittävän päättäväisesti tai ponnekkaasti.
EnglishWe will also react with the necessary vigour to events in the country.
Reagoimme myös tarvittavalla ponnekkuudella tapahtumiin maassa.
EnglishIt must pursue the reforms, which were initiated at previous meetings, with rigour and vigour.
Sen on edistettävä edellisissä kokouksissa alulle pantuja uudistuksia ankarasti ja tarmokkaasti.
EnglishThe PVV wants to see this backwardness combated with vigour.
PVV haluaa, että tällaista takapajuisuutta torjutaan määrätietoisesti.
EnglishThat is why the Commission will, of course, also be setting about implementing these changes with vigour.
Juuri tämän vuoksi komissio ryhtyykin kaikin voimin toteuttamaan muutoksia.