"version" traduzione finlandese

EN

"version" in finlandese

volume_up
version {sostantivo}
FI

EN version
volume_up
{sostantivo}

version
volume_up
versio {sostantivo}
It was interesting, alongside our version of history, to hear the Spanish version.
Oli kiinnostavaa kuulla oman historianversiomme rinnalla espanjalainen versio.
Look under Windows edition for the version and edition of Windows that your PC is running.
Tarkista Windows-versio -kohdasta tietokoneessasi oleva Windowsin versio.
There is a shorter version and also a version with annexes.
Siitä on olemassa lyhennetty versio ja myös versio, jossa on liitteitä.

Esempi di utilizzo "version" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

English. - (LV) I voted in favour of the final version of Mrs Fajon's report.
kirjallinen. - (LV) Äänestin Tanja Fajonin mietinnön lopullisen version puolesta.
EnglishWe must therefore include this reference in this version, since it is important.
Kyseinen viittaus on lisättävä espanjankieliseen versioon, koska se on tärkeä.
EnglishThe proposal to extend the deadline to December 2007 is the optimistic version.
Ehdotus, jonka mukaan määräaikaa pitäisi jatkaa joulukuuhun 2007, on optimistinen.
EnglishI do therefore ask you to make sure it does not become a watered down version.
Siksi haluaisin pyytää teitä valvomaan, että siitä ei tule vesitettyä versiota.
EnglishAs rapporteur, I prepared a draft version which already exceeded the set length.
Esittelijänä laadin mietintöluonnoksen, joka pituudeltaan jo ylitti asetetun rajan.
EnglishWhen you resolve a sync conflict, you overwrite one version of a file with another.
Kun ratkaiset synkronointiristiriidan, korvaat tiedoston yhden version toisella.
EnglishTo find the version number, on the Help menu, click About Windows Media Player.
Löydät versionumeron valitsemalla Ohje-valikosta Tietoja Windows Media Playeristä.
EnglishTo restore a previous version, select the previous version, and then click Restore.
Voit palauttaa aiemman version valitsemalla sen ja valitsemalla sitten Palauta.
EnglishNot all versions of Internet Explorer are available for every version of Windows.
Kaikkiin Windows-versioihin ei ole saatavana kaikkia Internet Explorerin versioita.
EnglishI have to work on the basis of the French version and I just hope I get it right.
Perustan puheeni ranskankieliseen versioon ja toivon ymmärtäneeni sen oikein.
EnglishThe driver for the device might be incompatible with this version of Windows.
Voi olla, että laitteenohjain ei ole yhteensopiva tämän Windows-version kanssa.
EnglishIf he reads the English version, he will be able to see what the wording should be.
Jos hän lukee englanninkielisen version, hän näkee, kuinka kohdan pitäisi kuulua.
EnglishFor more information, see Make older programs run in this version of Windows.
Lisätietoja löydät: Vanhojen sovellusten käyttäminen tässä Windowsin versiossa.
EnglishThe driver for the device might be incompatible with this version of Windows.
Asentamasi laitteen ohjain ei ehkä ole yhteensopiva tämän Windows-version kanssa.
EnglishWe can therefore expect a further version which will respond to our concerns.
Näin ollen voimme odottaa seuraavaa versiota, jossa kritiikkimme otetaan huomioon.
EnglishWhat you're able to keep depends on the version of Windows you're upgrading from:
Säilytettävissä olevat asiat määräytyvät sen Windows-version mukaan, josta päivität:
EnglishClick the System tab, and then, under System Information, check the version number.
Valitse Järjestelmä-välilehti ja tarkista versionumero kohdasta Järjestelmätiedot.
EnglishThe easiest way is to use the Add a device wizard in this version of Windows.
Helpoin tapa on käyttää tämän Windows-version ohjattua laitteen lisäämistoimintoa.
EnglishDon't format or delete the earlier version of Windows in a multiboot configuration.
Älä alusta tai poista monikäynnistysjärjestelmän aikaisempaa Windows-versiota.
EnglishTransmission of data subject to statistical confidentiality (codified version) (vote)
Salassapidettävien tilastotietojen luovuttaminen (kodifioitu toisinto) (äänestys)