"variation" traduzione finlandese

EN

"variation" in finlandese

volume_up
variation {sostantivo}

EN variation
volume_up
{sostantivo}

volume_up
muunnos {sostantivo}
The draft proposals submitted for debate today are a variation of an evaluation mechanism.
Tämän päivän keskustelua varten esitetyt ehdotusluonnokset ovat arviointimekanismin muunnos.
variation (anche: magnetic declination)
volume_up
eranto {sostantivo}
variation
volume_up
muuntelu {sostantivo}

Esempi di utilizzo "variation" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishA variation on Berisha democracy!
Te perustatte " fast food" -demokratian, sellaisen Berishan demokratian muunnelman.
EnglishOne example is the very large variation to be found in fish stocks from year to year.
Yhtenä esimerkkinä tästä ovat erittäin suuret vuosittaiset kalakantojen vaihtelut.
English-- model price variation.
Ideana tässä oli, että pitäisi olla mahdollista mallintaa kurssien muutoksia.
EnglishIt is illogical given the huge variation in size of nuclear programmes.
Se on epälooginen, kun otetaan huomioon, että ydinohjelmien koko vaihtelee valtavasti.
EnglishRegional variation must therefore be taken into consideration and catered for in the post-CAP 2013.
Alueelliset vaihtelut on siksi otettava huomioon vuoden 2013 jälkeisessä YMP:ssä.
English9:56 There's quite a bit of variation within the fibers that an individual spider can make.
9:56 Yksittäisen hämähäkin kehräämät kuidut vaihtelevat aika lailla.
EnglishThis kind of a sequence is said to have a very low entropy because there's no variation at all.
Tällaisella jaksolla sanotaan olevan hyvin pieni entropia, koska kaikki vaihtelu puuttuu.
EnglishNew protection systems must be developed and we must prevent variation in levels of provision.
Eri turvajärjestelmiä on tarkasteltava ja eritasoisuutta estettävä.
EnglishThe House can decide whether to accept the variation proposed by Mrs Malmström.
Uskoakseni parlamentti voi päättää, hyväksyykö se parlamentin jäsen Malmströmin esittämän muutoksen vai ei.
EnglishThere is variation among the Member States in regard to rental agreement practices.
Jäsenvaltioissa on erilaisia vuokrasopimuskäytäntöjä.
EnglishTo think about culture variation, let's try a different metaphor.
Kulttuurieroja ajatellaksemme, kokeillaanpa eri kielikuvaa.
EnglishThe reason for the variation in distribution of the direct payments is connected with historical production.
Suorien tukien epätasainen jakautuminen liittyy aikaisempaan tuotantoon.
EnglishYet the drop of stock levels over past decades seems to be outside the normal range of variation.
Viime vuosikymmeninä tapahtunut ankeriaskannan lasku ei näytä kuitenkaan vastaavan normaalia vaihtelua.
EnglishWe seem, as Mrs Doyle said, to have a huge variation between Member States across the European Union.
Näyttää siltä, kuten Doyle sanoi, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä on suurta vaihtelua.
EnglishIt's a tremendous variation within Africa which we rarely often make -- that it's equal everything.
Vaihtelut ovat huomattavia Afrikan sisällä, emmekä usein ota sitä huomioon - vaan pidämme kaikkea yhtenä.
EnglishThe desire of individuals to tend and protect nature has often led to rich biological variation.
Henkilökohtainen kiinnostus hoitaa ja suojella luontoa on usein saanut aikaan runsaasti biologista vaihtelua.
EnglishThe forestry industry in Europe is very diverse with considerable variation in species between countries.
Euroopalla on hyvin vaihteleva metsätalous, ja eri maiden puulajisto eroaa merkittävästi toisistaan.
EnglishVariation in economic policy, on the other hand, can lead eventually to real convergence between economies.
Talouspolitiikan muutokset voivat sitä vastoin myöhemmin johtaa talouksien todelliseen lähentymiseen.
EnglishThe fact is that there is a greater variation within the group of men or women than there is between men and women.
Todellisuudessa miesten tai naisten kesken on suurempia eroja kuin miesten ja naisten välillä.
EnglishBut how about variation among spider species, so looking at one type of silk and looking at different species of spiders?
Entä vaihtelu hämähäkkilajien välillä, kun tutkitaan eri hämähäkkilajien samaa seittityyppiä?