"try" traduzione finlandese

EN

"try" in finlandese

volume_up
try {sostantivo}

EN try
volume_up
{sostantivo}

try (anche: experiment, foray, go)
volume_up
kokeilu {sostantivo}
try
volume_up
maistaminen {sostantivo}
try (anche: degustation)
volume_up
maistelu {sostantivo}

Esempi di utilizzo "try" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

English"Why don't you try?"
3:45 Hän kuunteli minua tarkasti ja vastasi virnistäen: "Mitäpä jos yrittäisit?"
EnglishI am asking the Court to try to establish a set of rules that can be played by.
Pyydän tilintarkastustuomioistuinta laatimaan säännöt, joita voidaan noudattaa.
EnglishWe agree, we take them on board and we will try to translate them into reality.
Hyväksymme ne, otamme ne huomioon ja pyrimme toteuttamaan niitä myös käytännössä.
EnglishWe need to try to make it more relevant to context of modern financial markets.
Meidän on pyrittävä lisäämään sen merkitystä nykyaikaisilla rahoitusmarkkinoilla.
EnglishWe have taken note of that matter and will try to correct it for tomorrow morning.
Olemme panneet asian merkille ja pyrimme korjaamaan asian huomisaamuun mennessä.
English(CS) Pull yourselves together, ladies and gentlemen, and try to think for once.
(CS) Hyvät kuulijat, vetäkäämme yhtä köyttä ja yrittäkäämme kerrankin ajatella.
EnglishThe Indonesians must try and halt the militia and their activities in the area.
Indonesialaisten on yritettävä pysäyttää miliisit ja heidän toimintansa alueella.
EnglishI would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
Haluaisin myös osoittaa vielä kerran, että tässä on kyse monista ulottuvuuksista.
EnglishWe shall try to apply them, because they seem to make very good sense, as always.
Yritämme soveltaa niitä, koska ne vaikuttavat erittäin järkeviltä, kuten aina.
EnglishClose all other media programs that are using the decoder, and then try again.
Sulje kaikki muut dekooderia käyttävät mediaohjelmat ja yritä sitten uudelleen.
EnglishI also try to challenge myself to do things that doctors say are not possible.
Yritän myös haastaa itseni tekemään asioita, joita lääkärit pitävät mahdottomina.
EnglishAs I said, I will try and get back to you before the end of this voting period.
(EN) Kuten sanoin, yritän vastata teille ennen näiden äänestysten päättymistä.
EnglishThe situation even spurred many countries to try to prevent further enlargement.
Tilanne jopa rohkaisi monia maita yrityksiin estää laajentumisen jatkuminen.
EnglishI shall try to answer the question within the framework set by Mrs McCarthy.
Yritän vastata kysymykseen niissä puitteissa, joihin Arlene McCarthy asetti sen.
EnglishPresident Kikwete has been using the police to try and locate albinos in hiding.
Presidentti Kikwete on käyttänyt poliisia paikallistaakseen piileskeleviä albiinoja.
EnglishWe will try to release more money for ECHO this year from the emergency reserve.
Yritämme myöntää tänä vuonna ECHOlle lisärahoitusta hätäapuun tehdyistä varauksista.
EnglishThe Labour Party had warned about this problem and we are here to try and solve it.
Työväenpuolue varoitti tästä ongelmasta, ja me olemme täällä ratkaistaksemme sen.
EnglishMr President, I will try not to read any sinister political motivation into that.
Arvoisa puhemies, yritän olla näkemättä tässä mitään synkkiä poliittisia motiiveja.
EnglishAt the same time we should try to find ways to assist in the political process.
Samalla olisi pyrittävä löytämään keinoja poliittisen kehityksen tukemiseksi.
EnglishI asked to speak because I want to try and help to get some truth into this debate.
Pyysin puheenvuoroa, koska haluan saada tätä keskustelua totuudenmukaisemmaksi.