"total cost" traduzione finlandese

EN

"total cost" in finlandese

volume_up
total cost {sostantivo}

EN total cost
volume_up
{sostantivo}

total cost
One rapporteur said that the total cost of enlargement will be one tenth of the cost of German reunification.
Eräs esittelijä totesi, että laajentumisen kokonaiskustannus on yksi kymmenesosa Saksan jälleenyhdistymisen kustannuksista.

Traduzioni simili a "total cost" in finlandese

total sostantivo
total aggettivo
to total verbo
cost sostantivo
to cost verbo

Esempi di utilizzo "total cost" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt has requested EUR 298 994 out of a total cost of nearly EUR 0.06 million.
Liettua on hakenut 298 994:tta euroa lähes 0,06 miljoonan euron kokonaiskustannuksista.
EnglishIt is estimated that the total cost to the economy amounts to between 2.6% and 3.8% of GNP.
Arvioiden mukaan tästä aiheutuvat talouskustannukset vastaavat 2,6–3,8 prosenttia BKT:stä.
EnglishThe total cost is more than EUR 1.3 billion in direct damages.
Välittömien vahingonkorvausten määrä nousee yli 1,3 miljardiin euroon.
EnglishThe total cost of resolving the Russian millennium problem is put at USD 100 million.
Venäjän vuoden 2000 ongelman ratkaisemisen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 100 miljoonaa dollaria.
EnglishThis historic confection will cost a total of EUR 3.2 billion.
Tämä historiallinen konvehti maksaa teille kokonaisuutena ottaen yhteensä 3,2 miljardia euroa.
EnglishThe total cost of all this for tourists is enormous.
Tällöin syntyy valtava kustannusvyöry, joka koskee tässä matkailijoita.
EnglishAnother mentioned that, in total, enlargement will cost one tenth of one per cent of our GDP.
Joku toinen mainitsi, että kaiken kaikkiaan laajentuminen maksaa yhden kymmenesosan BKT:mme yhdestä prosentista.
EnglishThe total cost is EUR 2.2 million, with partners involved on both sides of the Channel.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2,2 miljoonaa euroa, ja siinä on mukana kumppaneita Englannin kanaalin molemmin puolin.
EnglishThis translates into a total cost of only EUR 620 000.
Heidän kokonaiskustannuksensa ovat vain 620 000 euroa.
EnglishThe Portuguese authorities estimate the total cost of the direct damage to be EUR 1 080 million.
Portugalin viranomaiset arvioivat, että katastrofi on aiheuttanut kaikkiaan 1 080 miljoonan euron välittömät vahingot.
EnglishThe total cost of this project is EUR 791 000.
Hankkeeseen on osoitettu yhteensä 791 000 miljoonaa euroa.
EnglishThe total cost of the project is EUR 3 million.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3 miljoonaa euroa.
EnglishAustria and Italy confirmed an agreement on the total cost of the Brenner Base Tunnel project at EUR 8 billion.
Itävalta ja Italia vahvistivat sopimuksen Brennerin tunnelihankkeen kokonaiskustannukseksi 8 miljardia euroa.
EnglishThe total cost loss to the UK last year was GBP300 million, an increase of 55% on 1999.
Yhdistyneen kuningaskunnan kokonaistappiot olivat viime vuonna 300 miljoonaa puntaa, kasvua vuoteen 1999 verrattuna oli 55 prosenttia.
EnglishThis means that the total cost of students from outside the Union taking part is no less than EUR 161 850 000.
Se tarkoittaa sitä, että unionin ulkopuolelta tulleiden opiskelijoiden kustannukset ovat jopa 161 850 000 euroa.
EnglishFor the Commission the total cost of missions of officials to Strasbourg amounted to EUR 1.7 million in 2003.
Vuonna 2003 virkamiesten siirtämisestä Strasbourgiin aiheutui komissiolle yhteensä 1,7 miljoonan euron kustannukset.
EnglishThe total cost remains the same, of course.
Kokonaiskustannukset jäävät luonnollisesti samoiksi.
EnglishIn total, it cost almost EUR 1 billion.
Niiden seuraukset maksoivat kaikkiaan miljardi euroa.
EnglishIt is estimated that the total cost of domestic violence within the 27 Member States could be as high as EUR 16 billion.
Arvioiden mukaan perheväkivallan kokonaiskustannukset 27 jäsenvaltiossa saattavat nousta 16 miljardiin euroon.
EnglishOn the question of financing, for example, the share financed from the Community is not to exceed 70% of the total cost.
Esimerkiksi rahoituksen alalla yhteisön talousarvion osuus olisi enintään 70 prosenttia kokonaiskustannuksista.