"to switch off" traduzione finlandese

EN

"to switch off" in finlandese

EN to switch off
volume_up
{verbo}

to switch off (anche: to cut, to extinguish, to kill, to turn off)
If you are looking for the solution to a problem you must not switch off the light, but let your light shine on all creative possibilities.
Jos etsitään ratkaisua ongelmaan, ei pidä sammuttaa lamppua, vaan valon täytyy antaa paistaa kaikkien luovien ratkaisumallien yllä.
Sorry, Commissioner, but would the colleague who is responsible for that phone please remove it, and would colleagues please switch off mobile telephones.
Anteeksi arvoisa komission jäsen, mutta voisiko se kollega, jonka puhelin tuo on, poistaa sen salista, ja voisivatko kollegat ystävällisesti sammuttaa omat matkapuhelimensa.

Traduzioni simili a "to switch off" in finlandese

switch sostantivo
to switch verbo
off aggettivo
off avverbio
off preposizione
Finnish

Esempi di utilizzo "to switch off" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSome computers also use a function key combination to turn the switch on or off.
Joissakin tietokoneissa kytkintoimintoa käytetään toimintonäppäinyhdistelmällä.
EnglishHere's how to switch off reminders for all events on all your calendars.
Voit poistaa kaikkien kalenterisi tapahtumien muistutukset käytöstä seuraavasti:
EnglishSwitch off the DV camera and then switch it on again in VCR (playback) mode.
Sulje DV-kamera ja käynnistä se sitten uudelleen VCR-tilassa (toisto).
EnglishSome laptops also use a function key combination to turn the switch on or off.
Joissakin kannettavissa tietokoneissa kytkintoimintoa käytetään toimintonäppäinyhdistelmällä.
EnglishYou can switch off only birthday reminders and leave other reminders on.
Voit poistaa vain syntymäpäivämuistutukset käytöstä ja jättää muut muistutukset käyttöön.
EnglishIn some cases, you may switch off these features or not use them.
Asiakas voi joissain tapauksissa poistaa ominaisuudet käytöstä tai hän voi olla käyttämättä niitä.
EnglishIf it is not genuinely about a procedural motion, I shall switch off his microphone immediately.
Jos kyse ei ole todellakin menettelyä koskevasta puheenvuorosta, suljen hänen mikrofoninsa välittömästi.
EnglishBusinesses that do not fall within the scheme will need to switch off installations or even shut down divisions.
Järjestelmään kuulumattomien yritysten täytyy keskeytettävä laitoksien toimintoja tai jopa lopettaa osastoja.
EnglishNormally, when I go into Chamber, I switch it off, but this morning, unfortunately, I had not done so.
Tavallisesti laitan puhelimen pois päältä saapuessani istuntosaliin, mutta valitettavasti unohdin tehdä sen tänä aamuna.
EnglishIf you over-advertise, people will switch off.
Jos mainoksia on liikaa, ihmiset vaihtavat kanavaa.
EnglishAnd when you turn the switch off, the light goes off.
EnglishTo cope with the lack of power in the western zone, automatic devices had to switch customers off in the countries affected.
Läntisen vyöhykkeen virranpuutteen korjaamiseksi sähköt katkesivat automaattisesti kyseisten maiden asiakkailta.
EnglishThe offices will be fitted with daylight sensors, so that the lights switch off automatically when there is sufficient daylight.
Toimistoihin asennetaan päivänvalosensorit, joten valot sammuvat automaattisesti, kun päivänvaloa on tarpeeksi.
EnglishHe then wanted to switch off the current on the line, but it was not possible due to the difference in power supply between the two countries.
Sen jälkeen hän halusi kytkeä yhteydestä virran pois, mutta se oli mahdotonta maiden erilaisten virtalähteiden takia.
EnglishOur initial response, our initial reaction must be to switch off the psychological 'emergency' mode and get a grip on our agenda.
Ensimmäinen vaihtoehto, ensimmäinen tapa reagoida on jättää taakse psykologinen ja hädän ilmapiiri ja ottaa suunnitelmat hallintaan.
EnglishPlease switch them off!
EnglishTen Member States have set a date of 2010 or earlier for switch-off, whereas a further 10 have set a date of 2012.
Kymmenen jäsenvaltiota on asettanut lopettamisajankohdaksi viimeistään vuoden 2010, kun taas kymmenen jäsenvaltiota on asettanut ajankohdaksi vuoden 2012.
EnglishPeople switch off.
EnglishIn addition, the dates are some way off, as the transition is scheduled for 2010 and the analogue switch-off for 2012.
Nämä päivämäärät ovat sitä paitsi melko kaukana, sillä siirtymisen on tarkoitus tapahtua vuonna 2010, ja analogiset palvelut on tarkoitus lopettaa vuonna 2012.
EnglishI wonder if the services could put notices on the glass doors reminding Members to switch off their phones prior to entering the Chamber.
Voisivatko palveluyksiköt laittaa lasioviin ilmoituksia, jotka muistuttaisivat jäseniä sulkemaan puhelimensa ennen istuntosaliin astumistaan?