"strain" traduzione finlandese

EN

"strain" in finlandese

volume_up
strain {sostantivo}

EN strain
volume_up
{sostantivo}

strain (anche: foot, heel, hull, position)
volume_up
kanta {sostantivo}
In late 2004, there was one documented case of human-to-human transmission of the ‘z’ strain of H5N1.
Vuoden 2004 lopulla oli yksi vahvistettu tapaus, jossa H5N1-viruksen "z"-kanta tarttui ihmisestä toiseen.
strain (anche: breed)
volume_up
lajike {sostantivo}

Esempi di utilizzo "strain" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt will also ease the strain on the roads and shift transport flows to the railways.
Se myös helpottaa maanteiden kuormitusta ja siirtää liikennevirtoja rautateille.
EnglishIt is creaking under the strain of the mass movement of 21 million migrants a year.
Se on murtumassa sen paineen alla, jonka 21 miljoonaa pakolaista vuodessa aiheuttaa.
EnglishVaccination is only effective against the targeted strain and for a limited period only.
Rokotus on ainoa tehokas tapa torjua kohdetyyppiä ja ainoastaan rajoitetun ajan.
EnglishAnd, as we know, public finances at national level are under unprecedented strain.
Ja kuten tiedämme, kansallisen tason julkiseen talouteen kohdistuu ennennäkemätön paine.
EnglishDoes the Commission proposal put the present Member States under excessive financial strain?
Onko komission ehdotus taloudellisesti liian raskas nykyisille jäsenvaltioille?
EnglishSo please, let us stop treating the European budget as a strain on domestic finances.
Lakatkaamme siis kohtelemasta yhteisön talousarviota kansallisten talouksien rasitteena.
EnglishRegarding the European Asylum policy: recent developments have put this under strain.
EU:n turvapaikkapolitiikasta: viimeaikainen kehitys on koetellut sitä.
EnglishThat would, of course, put companies under financial strain and disadvantage us.
Tämä ajaisi tietenkin yhtiöt taloudellisiin vaikeuksiin ja saattaisi EU:n epäedulliseen asemaan.
EnglishOne per cent of the GDP per annum is too much of a strain for my country.
Minun kotimaalleni yksi prosentti bruttokansantuotteesta vuosittain on liian suuri rasite.
EnglishFamily life is under strain as families struggle to balance work and home.
Perhe-elämässä on jännitteitä, kun perheet yrittävät luoda tasapainon työn ja kodin välille.
EnglishAn ageing population creates a strain on the economy to provide pensions and a social safety net.
Väestön ikääntyminen vaikeuttaa eläkejärjestelmien ja sosiaaliturvan ylläpitämistä.
EnglishThose effects must therefore be minimised and the strain on the soil thus reduced.
Nämä vaikutukset on näin ollen minimoitava, ja maaperään kohdistuvaa rasitusta siten vähennettävä.
EnglishHere are stress-strain curves generated by tensile testing five fibers made by the same spider.
Nämä jännitys-venymäkäyrät on saatu vetokokeilla saman hämähäkin viidestä eri kuidusta.
EnglishThis aggravates the long-term strain on the pension systems.
Tämä kaikki vain pahentaa eläkejärjestelmiin kohdistuvia pitkän aikavälin paineita.
EnglishThere will be reverses that will place this commitment under severe strain.
Monet vastoinkäymiset kohtelevat vielä niiden sitoutumista.
EnglishNeedless to say, such actions will strain financial resources.
On tarpeetonta edes sanoa, että nämä toimet edellyttävät rahoitusvaroja.
EnglishThis has placed a considerable strain on Parliament's services and I offer them my apologies.
Tämä on vaatinut parlamentin yksiköiltä ylimääräisiä ponnisteluja.
EnglishObesity places a great strain on the bone structure with all the negative consequences that entails.
Liikalihavuus on suuri rasite luustolle muine kielteisine seurauksineen.
EnglishThey cause a strain on economic, social and territorial cohesion.
Ne rasittavat taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota.
EnglishThis disease puts a great strain on both the sufferer and his or her family, also financially.
Tämä sairaus koettelee sekä sairastunutta että hänen perhettään rankasti, myös taloudellisesti.