"sectors" traduzione finlandese

EN

"sectors" in finlandese

volume_up
sector {sostantivo}
EN

sectors {plurale}

volume_up
sectors
The sectors mentioned in your question are high on the Commission's agenda.
Kysymyksessänne mainitut alat ovat komission toimintaohjelman kärkipäässä.
Some sectors will benefit from the agreement, whereas others will inevitably lose out.
Jotkin alat hyötyvät sopimuksesta, kun taas jotkin alat jäävät vääjäämättä häviölle.
All of these sectors and many others hope to gain major benefits from the agreement.
Kaikki nämä alat ja monet muut toivovat sopimuksesta merkittäviä hyötyjä.
Furthermore, whole sectors of the agricultural industry are under threat.
Lisäksi maatalousteollisuuden kokonaiset sektorit ovat vaarassa.
We must not forget that these sectors are the most vulnerable in times of crisis.
Emme saa unohtaa, että nämä sektorit ovat kriisin aikana heikoimmassa asemassa.
We have separated out the sectors and made major progress.
Olemme erottaneet eri sektorit ja saavuttaneet huomattavaa edistystä.

Sinonimi (inglese) per "sector":

sector
English

Esempi di utilizzo "sectors" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHuge sectors of society are sleep-deprived, and let's look at our sleep-o-meter.
Huomattava osa nykyajan ihmisistä on univajeisia, vilkaistaanpa unimittariamme.
EnglishBoth sectors have a future, side-by-side. Both must be mutual and complementary.
Niillä molemmilla on yhteinen tulevaisuus, ja niiden on täydennettävä toisiaan.
EnglishDuring the period 1997-2002 approximately 96% of new jobs were in service sectors.
Vuosina 1997-2002 noin 96 prosenttia uusista työpaikoista syntyi palvelualoille.
EnglishIt crosses all sectors and is thus not at all specific to the motor industry.
Niitä tarjotaan kaikille aloille, joten ne eivät ole mikään autoalan erikoisuus.
EnglishThe action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
Siinä määritellään 16 käytännön toimea kaikilla tasoilla ja kaikilla aloilla.
EnglishEurope has the resources to go upmarket and to specialise in textile sectors.
Euroopalla on varaa ylellisyystuotteisiin ja se voi erikoistua tekstiilialoilla.
EnglishThey must be linked to the different economic sectors in the national accounts.
On välttämätöntä yhdistää tilastot eri talouden aloihin kansallisissa laskelmissa.
EnglishI confirm that this kind of aid can be given but not to the sensitive sectors.
Vahvistan, että tämänkaltaista tukea voidaan antaa, mutta ei herkille alueille.
EnglishThere are sectors in Greece in which this is the rule rather than the exception.
Kreikassa joillakin aloilla yritysten enemmistö ei näy missään rekisterissä.
EnglishFish meal is used mainly as animal feed in the poultry and pig-rearing sectors.
Kalajauhoa käytetään enimmäkseen ravinnon tuotannossa siipikarjaa ja sikoja varten.
EnglishAs this report highlights, certain sectors of the Indian economy are very fragile.
Kuten mietinnössä tuodaan esiin, osa Intian talouden aloista on hyvin herkkiä.
EnglishThe report criticises the lack of funding for the health and education sectors.
Mietinnössä arvostellaan terveydenhuolto- ja koulutussektorien rahoituksen puutetta.
EnglishOf course, this programme could restrict special programmes in specific sectors.
Tämä ehdotus saattaa luonnollisesti rajoittaa alakohtaisia erityisohjelmia.
EnglishThere has been no change to the sectors to which the area of discrimination refers.
Niitä aloja, joihin syrjinnän yhteydessä viitataan, ei ole muutettu mitenkään.
EnglishThe new framework that is proposed is subdivided into five different sectors.
Ehdotettu uusi sääntelykehys jakautuu viiteen eri alaan, jotka ovat seuraavat.
EnglishTwo sectors in which there will be the most job opportunities in the future.
Nämä ovat kaksi alaa, joilla tulee olemaan eniten työllisyyttä tulevaisuudessa.
EnglishThese sectors include tourism, transportation, mining, agriculture and fisheries.
Näitä aloja ovat matkailu, liikenne, kaivostoiminta, maatalous ja kalastus.
EnglishAll these questions are currently of great concern to our sectors and to us.
Kaikki nämä kysymykset ovat hyvin tärkeitä kalataloussektoreillemme ja meille.
EnglishThis would also be impossible without increased participation by other sectors.
Tämä ei myöskään onnistu ilman muiden sektorien tuntuvampaa osallistumista.
EnglishSubcontractors are found in various sectors, of which construction is the best known.
Alihankkijoita käytetään monilla aloilla, joista parhaiten tunnetaan rakennusala.