"sector" traduzione finlandese

EN

"sector" in finlandese

volume_up
sector {sostantivo}
EN

sector {sostantivo}

volume_up
sector
The public sector is subordinated to the needs of the monopoly groups it serves.
Julkinen sektori joutuu alistumaan palvelemansa monopoliyrityksen tarpeisiin.
It is the public sector that is bearing the costs - not the private sector.
Kustannuksista vastaa julkinen eikä yksityinen sektori.
Another essential sector is the definition of significant market player.
Toinen olennainen sektori on merkittävän markkina-aseman määrittely.
sector (anche: belt, zone)
sector (anche: chunk, section, cleave)
volume_up
lohko {sostantivo}
sector (anche: field)
I am thinking of the important sector of conference tourism, where we shall get more for our money.
Tarkoitan tässä konferenssimatkailua, joka on tärkeä osa-alue. Niissä maissa saa enemmän vähemmällä rahalla.
This is effectively a segment of the tourist industry that is active 365 days a year and contributes to employment growth in the sector.
Tämä on eräs matkailun tehokas osa-alue, joka toimii 365 päivänä vuodessa ja jolla edistetään alan työllisyyden kasvua.
In addition, coastal regions are experiencing significant development of the tourist industry, which represents an important sector of the economy.
Lisäksi matkailuala, joka on talouden merkittävä osa-alue, kehittyy rannikkoalueilla huomattavasti.

Sinonimi (inglese) per "sector":

sector
English

Esempi di utilizzo "sector" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe sector offers a huge range of opportunities, development potential and jobs.
Tämä ala tarjoaa valtavan määrän mahdollisuuksia, kehitysnäkymiä ja työpaikkoja.
EnglishIn 2009, EUR 832 800 was mobilised following redundancies in the textile sector.
Vuonna 2009 otettiin käyttöön 832 800 euroa tekstiilialan irtisanomisten vuoksi.
EnglishThe fruit and vegetable sector in the new Member States requires restructuring.
Uusissa jäsenvaltioissa tarvitaan hedelmä- ja vihannesalan uudelleenjärjestelyä.
EnglishTheir absence seems to be a fact of life, particularly in the healthcare sector.
Niiden puuttuminen näyttää olevan ikävä tosiasia erityisesti terveydenhoitoalalla.
EnglishWhere transport sector employers are concerned, profit comes well before safety.
Liikenteen alan työnantajat pitävät tuottoa paljon turvallisuutta tärkeämpänä.
EnglishDoes it affect the labour market and the social rights of workers in the sector?
Vaikuttaako se työmarkkinoihin ja alan työntekijöiden sosiaalisiin oikeuksiin?
EnglishWhen it comes to energy efficiency, we feel that the transport sector is crucial.
Energiatehokkuuden kannalta katsomme, että liikenneala on ratkaisevassa asemassa.
English- economic reasons: the sector needs to retain an appropriate level of activity.
- taloudellisista syistä: alan toiminta on säilytettävä riittävän aktiivisena.
EnglishIn terms of the catering sector, the Annexes of the directive must be changed.
Ravintola-alan osalta direktiivin liitteitä on muutettava, mitä Saksa vastustaa.
EnglishSo far, this sector has enjoyed a sound reputation where security is concerned.
Tähän saakka merenkulkualan maine turvallisuuskysymyksissä on ollut moitteeton.
EnglishThat will take account of the need to strengthen the grass-root sports sector.
Ehdotuksissa otetaan huomioon tarve vahvistaa ruohonjuuritason urheilutoimintaa.
EnglishMrs Lulling has mentioned the structural features of the sector in her country.
Kollegani Lulling muistutti mieliin alan rakenteelliset piirteet omassa maassaan.
EnglishThere is one exception, namely monopolies, especially public sector monopolies.
On olemassa yksi poikkeus eli monopolit, ennen kaikkea julkisen vallan monopolit.
English'Simple' - if the disease does not kill the fisheries sector, the 'cure' will.
”Yksinkertaista” - jos tauti ei tapa kalastussektoria, ”rohto” hoitaa tehtävän.
EnglishI do not think that the European space sector suffers from increased competence.
Minun mielestäni Euroopan avaruusala ei suinkaan kärsi osaamisvaatimusten kasvusta.
EnglishEurope must not therefore fail to be involved in this extremely important sector.
Sen vuoksi Eurooppa ei saa jättäytyä tämän erittäin tärkeän alan ulkopuolelle.
EnglishThis is a difficult, complicated economic sector, and we are reaching out to it.
Tämä on vaikea monisäikeinen talouden ala, ja me menemme puolitiehen vastaan.
EnglishMany of the improvements are due to him and the people working in that sector.
Monet parannuksista ovat hänen ja tuolla alalla työskentelevien ihmisten ansiota.
EnglishIndeed, some argue for gradual withdrawal of support from this sector altogether.
Jotkin todellakin puoltavat asteittaista tukien poistamista kokonaan tältä alalta.
EnglishI would also like to thank the sector organisations for the proposals they made.
Lisäksi haluan kiittää alakohtaisia järjestöjä niiden tekemistä ehdotuksista.