"sectarian" traduzione finlandese

EN

"sectarian" in finlandese

volume_up
sectarian {sostantivo}
EN

sectarian {sostantivo}

volume_up
sectarian (anche: bigot, evangelist, fanatic, maniac)
sectarian

Sinonimi (inglese) per "sectarian":

sectarian

Esempi di utilizzo "sectarian" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe do not think this is the best way to combat the rise of these sectarian attitudes.
Meidän mielestämme se ei ole oikea tapa torjua näiden nurkkakuntaisten asenteiden nousua.
EnglishBut I believe it would be a sad and sectarian choice, the wrong choice for the wrong reasons.
Se olisi mielestäni kuitenkin nurkkakuntainen valinta, vääristä syistä tehty väärä valinta.
EnglishInter-sectarian violence, a major problem in 2006 and 2007, has been significantly reduced.
Myös vuosien 2006 ja 2007 suuri ongelma, lahkojen välinen väkivalta, on vähentynyt merkittävästi.
EnglishThis is not a sectarian issue for us but a factual issue.
Tässä ei ole kyse puoluepoliittisesta kysymyksestä vaan faktasta.
EnglishIt is no easy task to root out the extremists who seek to create sectarian tensions through acts of barbarity.
Ei ole helppoa kitkeä ääriliikkeitä, jotka pyrkivät luomaan uskonnollista jännitettä julmuuksien avulla.
EnglishI did not expect Members to persist in such blindness, which is somewhat sectarian and missing the point.
En odottanut jäsenten sulkevan niin itsepintaisesti silmiään, sillä se on jokseenkin ahdasmielistä ja perusteetonta.
EnglishSadly, we have all too often also seen them diverted and used for sectarian and sometimes totalitarian purposes.
Myös niitä käytetään valitettavasti liian usein väärin suvaitsemattomia ja joskus totalitaarisia tarkoitusperiä varten.
EnglishMy party in Northern Ireland - the Alliance Party - has worked tirelessly for the building of a non-sectarian society.
Puolueeni Pohjois-Irlannissa - allianssipuolue - on työskennellyt väsymättä lahkoista vapaan yhteiskunnan rakentamiseksi.
EnglishThese reports have, unfortunately, become a ritual in the service of a radical and sectarian ideological agenda.
Näistä mietinnöistä on valitettavasti tullut rituaali, joka palvelee radikaaleja ja lahkolaisuuteen perustuvia ideologisia tavoitteita.
EnglishWe do not want to be hypocritical, we do not want to be sectarian, but we must say aloud that Chile is not a full democracy.
Emme halua olla tekopyhiä, emme halua olla lahkolaisia, mutta meidän pitää sanoa ääneen, että Chile ei ole täysin demokraattinen.
EnglishThe recent sectarian killing of Catholic teenager Michael McIlveen shows that much change is still needed in our society.
Kiihkoilijat murhasivat hiljattain katolisen teinin Michael McIlveen, mikä osoittaa, että yhteiskuntamme kaipaa vielä paljon muutoksia.
EnglishYou see, I am no sectarian.
EnglishWe also experience ongoing sectarian attacks, such as the recent murder of a 15-year old Catholic boy, Michael McIlveen.
Lisäksi olemme joutuneet seuraamaan jatkuvia lahkojen välisiä hyökkäyksiä, kuten hiljattain tehty 15-vuotiaan katolilaispojan Michael McIlveenin murha.
EnglishLet the west make every effort to ensure that the extremely bloody sectarian civil war in Iraq does not spill over into Syria.
Lännen on tehtävä kaikkensa sen varmistamiseksi, ettei Irakin erittäin verinen uskonnollisten ryhmien välinen sisällissota leviä Syyrian puolelle.
EnglishIt is has also played a crucial role in easing sectarian tensions and bridging the divisions between the two traditions on the island.
Rahastolla on myös ollut keskeinen merkitys lahkojen välisten jännitteiden vähentämisessä ja saaren kahden perinteen lähentämisessä toisiaan.
EnglishI urge the Egyptian Government to refrain from introducing emergency laws limiting fundamental freedoms in light of the sectarian tensions present.
Kehotan Egyptin hallitusta olemaan ottamatta käyttöön perusvapauksia rajoittavia poikkeuslakeja nykyisten uskonnollisten jännitteiden takia.
EnglishAlthough sectarian and tribal divisions are factors in this and other horrific massacres, we have to look deeper for the real causes.
Vaikka nurkkakuntaiset heimojen väliset erot ovat osatekijöitä tässä ja muissa hirveissä verilöylyissä, meidän on tutkittava tarkemmin sen todellisia syitä.
EnglishA society that decides to be tight-fisted and selective in granting residence permits, visas, places in holding centres, is a closed and sectarian society.
Oleskelulupia, viisumeja ja säilöönottopaikkoja vain kitsaasti ja valikoiden myöntävä yhteiskunta on suljettu ja rasistinen yhteiskunta.
EnglishThe second principle: although, of course, there have to be strict ethical rules, there should not be any religious or sectarian bans of whatever origin.
Toisena periaatteena on, että eettisten sääntöjen on oltava tiukat eikä mitään uskontoon tai ahdasmielisyyteen perustuvia kieltoja saa olla.
EnglishJust last week people in my home city of Belfast were penned into their communities while a sectarian unionist parade was forced through.
Juuri viime viikolla kotikaupungissani Belfastissa ihmiset suljettiin aidan taakse omiin yhteisöihinsä, jotta nurkkakuntainen unionistiparaati pääsi kulkemaan ohitse.