"secretly" traduzione finlandese

EN

"secretly" in finlandese

volume_up
secret {sostantivo}
EN

secretly {avverbio}

volume_up
secretly (anche: surreptitiously)
A total of some 300 000 Africans appear secretly to enter the EU each year.
EU:hun saapuu vuosittain salaa ilmeisesti noin 300 000 afrikkalaista.
Syria has recently secretly extradited a Dutchman of Iranian descent to Iran.
Syyria on äskettäin salaa karkottanut iranilaista alkuperää olevan Alankomaiden kansalaisen Iraniin.
It may be that the Commissioner secretly wishes Parliament to pursue its original agenda.
Voi olla, että komission jäsen toivoo salaa, että parlamentti ajaisi edelleen alkuperäistä kantaansa.
However, I do wonder whether this new practice in the House of Members taking photographs of others, especially secretly and from behind, is appropriate.
Ihmettelen kuitenkin, onko tämä parlamentin jäsenten uusi tapa ottaa muista valokuvia erityisesti vaivihkaa ja takaa päin oikein asiallinen.

Esempi di utilizzo "secretly" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn future, no one will be able to steal away secretly, experience speaks for itself.
Tulevaisuudessa kukaan ei pysty salaisesti hyötymään. Kokemus puhuu puolestaan.
EnglishBut the Commission found evidence that the parties were maintaining the agreement secretly.
Komissio sai kuitenkin näyttöä siitä, että sopimuspuolet jatkoivat sopimusta salaisesti.
EnglishSecretly, what I wanted to do was I wanted to dive to the real wreck of "Titanic."
Sen oli tarkoitus olla eeppinen romanssi, intohimoinen elokuva.
EnglishThe number of mines that appear secretly in the night is double that of the mines opened during the day.
Miinoja raivataan, mutta yön hiljaisuudessa asetetaan kaksinkertainen määrä uusia.
English   Mr President, the Comoros is a long way from here, and what we are doing there is happening secretly.
   Arvoisa puhemies, Komorit ovat kaukana täältä.
EnglishWe cannot hope to overcome terrorism as long as we condone those dreadful acts of terrorism committed secretly every day.
Emme voi toivoa voittavamme terrorismia niin kauan kuin me suvaitsemme sellaisia kauheita terroritekoja, joita harjoitetaan salassa joka päivä.
EnglishIn addition to death sentences passed at secretly held trials, we have today had news of new harsh political sentences.
Salaisissa oikeudenkäynneissä langetettujen kuolemanrangaistusten lisäksi olemme tänään saaneet uutisia uusista ankarista poliittisista tuomioista.
EnglishWithout offering the slightest proof, Washington continues to accuse Iraq of secretly manufacturing biological and chemical weapons.
Toimittamatta pienintäkään todistetta Washington syyttää Irakia edelleen biologisten ja kemiallisten aseiden salaisesta valmistuksesta.
EnglishThe SIS cannot continue to be managed secretly on a purely intergovernmental basis.
Käytännössä toivotaankin, että pitkällä aikavälillä tietojärjestelmästä tulisi Euroopan laajuinen.
EnglishWe want to have genetic engineering, but it should not be introduced secretly, and we must put an end to this confusion once and for all.
Me haluamme geeniteknologiaa, joka ei kuitenkaan saa olla salamyhkäistä. Lisäksi tämän koko asiaan liittyvän hämmennyksen on viimeinkin loputtava.
EnglishWhen will the European Parliament, and the Member States' parliaments, be consulted about the arrangements which are currently being negotiated secretly?
Koska Euroopan parlamenttia ja jäsenvaltioiden parlamentteja kuullaan niistä järjestelyistä, joista parhaillaan neuvotellaan salaisesti?
EnglishHowever, many people consider that the freest elections are elections where each person - or each Member of Parliament - can take decisions secretly.
Monien ihmisten mielestä vapaimmat vaalit ovat vaalit, joissa jokainen henkilö - tai jokainen parlamentin jäsen - voi tehdä päätöksiä salaisesti.
EnglishIn addition to this outstanding woman, thousands of peaceful demonstrators have been imprisoned on political grounds and people have been secretly to disappeared.
Tämän esimerkillisen naisen lisäksi tuhannet rauhanomaiset mielenosoittajat on vangittu poliittisista syistä, ja ihmisiä on kadonnut salaperäisesti.
EnglishNow we hear from diplomats that the old Member States have secretly decided that the headquarters of Galileo will also be located on the territory of the old EU-15.
Nyt diplomaatit kertovat vanhojen jäsenvaltioiden päättäneen salassa, että myös Galileon päätoimipaikka valitaan vanhan, 15 jäsenvaltion EU:n alueelta.
EnglishMr Abd al-Rahim al-Nashiri has been in US custody for nine years and he claims to have been secretly detained by the CIA in a secret detention centre in Poland.
Yhdysvallat on pitänyt Abd al-Rahim al-Nashiria vangittuna yhdeksän vuotta ja hän väittää, että häntä on pidetty vankina CIA:n salaisessa vankilassa Puolassa.
EnglishApparently, it has now been secretly decided under the third pillar, outside the Council meeting, to set up a similar system in the EU in cooperation with the FBI.
Ilmeisesti kolmannen pilarin puitteissa on nyt salaisesti ja neuvoston kokouksen ulkopuolella päätetty vastaavanlaisen järjestelmän perustamisesta EU: hun yhteistyössä FBI: n kanssa.
English. - Mr President, the European Union has, in my country and elsewhere too, a richly deserved reputation for taking its decisions furtively, secretly and surreptitiously.
Arvoisa puhemies, Euroopan unionilla on kotimaassani ja myös muualla täysin ansaittu maine organisaationa, joka tekee päätöksensä salakähmäisesti ja vaivihkaisesti.