EN seconds
volume_up
{plurale}

1. colloquiale

seconds
volume_up
lisäannos {sostantivo}

Esempi di utilizzo "seconds" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI shall stop there, Mr President, because I am not entitled to sixty-one seconds.
Lopetan tähän, arvoisa puhemies, koska minulla ei ole oikeutta puhua 61 sekuntia.
EnglishWhen you wake your mobile PC, Windows restores your work session within seconds.
Kun aktivoit mobiili-PC:n, Windows palauttaa istunnon muutamassa sekunnissa.
English   As an exception, I will give you fifteen seconds in which to ask your question.
   Annan teille poikkeuksellisesti viisitoista sekuntia aikaa esittää kysymyksenne.
EnglishMr Lomas, now that I have explained that point, you have a maximum of 60 seconds.
Herra Lomas, nyt teillä on tämä selvitys mukaan luettuna enintään 60 sekuntia aikaa.
EnglishI have had 26 speakers, which would work out at around 23 seconds per speaker.
Puhujia on ollut 26, mikä tekisi näin ollen noin 23 sekuntia kutakin puhujaa kohden.
EnglishThank you Madam President, as you can see I still have 20 seconds to spare!
Kiitos, arvoisa puhemies, kuten näette, minulla on jäljellä vielä 20 sekuntia!
EnglishThe last answer that Commissioner Bjerregaard gave took 3 minutes, 56 seconds.
Komission jäsen Bjerregaardin antama viimeinen vastaus kesti 3 minuuttia 56 sekuntia.
EnglishIn the Show each picture list, select the number of seconds to show each picture.
Valitse Näytä kaikki kuvat -luettelosta, kuinka monta sekuntia kutakin kuvaa näytetään.
EnglishMadam President, I hope to appear on the screen for less than ten seconds.
. (EN) Arvoisa puhemies, toivon näkyväni videotaululla alle kymmenen sekuntia.
EnglishI ask people in the Chamber to remove their headphones for three seconds.
Pyydän kaikkia istuntosalissa olijoita riisumaan kuulokkeensa kolmeksi sekunniksi.
EnglishI would like to use my last few seconds to make an appeal to the Commission.
Haluaisin käyttää puheaikani viimeiset sekunnit esittääkseni komissiolle vetoomuksen.
EnglishFinally, I should like to give the 20 seconds left to me to the next speaker.
Lopuksi haluan luovuttaa puheajastani jäljellä olevat 20 sekuntia seuraavalle puhujalle.
EnglishMadam President, first I wanted to return for a few seconds to what happened this morning.
Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi palata hetkeksi tämänaamuisiin tapahtumiin.
EnglishI want to use the seconds remaining to me just to ask the Commission for something.
Haluan käyttää jäljelle jääneet sekunnit hyväkseni ja esittää komissiolle erään pyynnön.
EnglishI would read out my questions to you were it not for the fact that my 30 seconds are up.
Ellei minulle varattu 30 sekuntia olisi lopussa, lukisin kysymykseni teille ääneen.
EnglishMr Zemke, if that is what your question is about, then you have 30 seconds.
Hyvä Janusz Władysław Zemke, jos kysymyksessänne on kyse siitä, teillä on 30 sekuntia.
EnglishMadam President, answering that question in 30 seconds is a big challenge.
Arvoisa puhemies, on suuri haaste vastata tuohon kysymykseen 30 sekunnissa.
EnglishI hope you will allow me to spend a few seconds enjoying what is a special occasion for me.
Toivon, että voin pienen hetken iloita siitä, mikä on minulle erityinen tapaus.
EnglishMr President, 60 seconds of speaking time is not enough for a comprehensive analysis.
Arvoisa puhemies, 60 sekunnin puheaika ei salli mitään laajaa analyysia.
EnglishAt sufficient concentrations, death follows in a few seconds or minutes.
Riittävän suuret pitoisuudet tappavat muutamassa sekunnissa tai minuutissa.