"secondment" traduzione finlandese

EN

"secondment" in finlandese

volume_up
secondment {sostantivo}
volume_up
second {sostantivo}
FI

EN secondment
volume_up
{sostantivo}

secondment (anche: displacement, go, move, play)
volume_up
siirto {sostantivo}
secondment (anche: posting)
volume_up
komennus {sostantivo}

Esempi di utilizzo "secondment" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe have a programme of secondment of Member States officials and diplomats to our delegations.
Meillä on ohjelma jäsenvaltioiden virkamiesten ja diplomaattien sijoittamiseksi edustustoihimme.
EnglishNor do I understand what periods of secondment have to do with frontier workers.
En myöskään ymmärrä, mitä yhteyttä palkattuina työntekijöinä lähettämisen ajalla ja rajatyöntekijöillä pitäisi olla.
EnglishDoes the Commission agree that new rules on the secondment of EU officials are urgently needed?
Katsooko komissio, että on välttämätöntä saada aikaan uudet säännöt väliaikaisesti liike-elämän palvelukseen siirtyviä EU-virkamiehiä varten?
EnglishWorkers coming to Finland on secondment should have an E101 certificate issued by the authorities of the sending country.
Suomeen työkomennukselle tulevalla työntekijällä tulee olla mukanaan lähettäjämaan viranomaisen myöntämä E101-todistus.
EnglishSecondly, the Secondment Directive.
EnglishI think in particular that workers on secondment must have authorised representatives who must be independent.
Erityisesti olen sitä mieltä, että lähetetyillä työntekijöillä on oltava vastaanottavassa valtiossa valtuutetut edustajat, joiden on oltava riippumattomia.
EnglishAs far as frontier workers, as well as people on secondment, are concerned, I am of the opinion that they should be given a choice.
Mitä tulee rajojen yli työssä käyviin ja niiden yli lähetettyihin työntekijöihin, niin minusta heillä pitäisi olla mahdollisuus valita.
EnglishBut more importantly in one sense, we ask that the staff be recruited mainly on temporary fixed-term contracts or on secondment.
Tätäkin tärkeämpää eräässä mielessä on, että henkilöstö otetaan palvelukseen ensisijaisesti määräaikaisen sopimuksen tai komennuksen pohjalta.
EnglishThe Worker Secondment Directive does in fact provide that the conditions of the place of work shall apply in the case of secondment.
Työntekijöiden lähettämistä koskevassa direktiivissä itse asiassa säädetään, että kun työntekijöitä lähetetään muualle palvelukseen, heihin sovelletaan työskentelypaikan ehtoja.
EnglishThe legal department of this Parliament nonetheless prefers Directive 96/71 which refers to the posting of workers and thus covers the secondment of workers.
Parlamentin oikeudellinen osasto pitää parempana direktiiviä 96/71, joka koskee työntekijöiden käytettävissä oloa ja johon siis sisältyy työntekijöiden lähettäminen.
EnglishIn order to put an end to the present unlawful system, a new uniform system of secondment of personnel from the members of the Joint Undertaking is proposed.
Ehdotuksen mukaan nykyinen lainvastainen järjestelmä poistetaan, ja se korvataan yhteisyrityksen jäsenvaltioista tulevan henkilökunnan uudella komennusjärjestelmällä.
EnglishThis is why we have proposed that the Centre should employ people from the network on secondment or on temporary contracts, so that there is a constant flow of ideas in both directions.
Siksi olemme esittäneet työntekijöiden lähettämistä ja tilapäisiä työsuhteita keskuksen verkostosta, jotta ideoiden kulku olisi esteetöntä ja vaihtelevaa.