"remaining" traduzione finlandese

EN

"remaining" in finlandese

EN

remaining {aggettivo}

volume_up
Now, the only remaining international presence is the EU monitoring mission.
Nykyisin ainoa jäljellä oleva kansainvälinen ryhmä on EU:n tarkkailuvaltuuskunta.
The remaining 96% of the world's population will not only take their bearings from Europe.
Jäljellä oleva 96 prosenttia maailman väestöstä ei suuntaudu ainoastaan Eurooppaan.
The only remaining hope for nature conservation now rests with the LIFE+ fund.
Ainut jäljellä oleva toivo luonnonsuojelulle on nyt LIFE+-rahasto.
It is practically the last remaining bastion of Communism in the world.
Maa on kutakuinkin viimeinen jäljelle jäänyt kommunismin linnake maailmassa.
In addition, the remaining part of the present Environment Action Programme is yet to be carried out.
Lisäksi nykyisen ympäristön toimintaohjelman jäljelle jäänyt osa on toteutettava käytännössä.
God help us if the United States, as the only remaining superpower, were to step up what the Europeans - and not just the Europeans - describe as arrogance.
On vaarallista, jos Yhdysvallat, ainoa jäljelle jäänyt supervalta, käyttäytyy yhä enenevässä määrin tavalla, jota eurooppalaiset sekä muut pitävät ylimielisyytenä.

Sinonimi (inglese) per "remaining":

remaining

Esempi di utilizzo "remaining" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishFinally, I would like to insist upon blood and plasma donations remaining free.
Haluaisin lopuksi korostaa, että veren ja veriplasman luovuttaminen on ilmaista.
EnglishThe provisional draft budget showed that there was no margin at all remaining.
Alustavasta talousarvioesityksestä ilmeni, ettei marginaalia ollut enää jäljellä.
EnglishThe remaining 2 million tonnes or so were used as pig swill and poultry feed.
Jäljelle jääneet noin kaksi miljoonaa tonnia syötettiin sioille ja siipikarjalle.
EnglishI wish them well in the remaining time and thank them for their work so far.
Toivon kaikkea hyvää jäljellä olevalle kaudelle ja kiitän tähänastisesta työstä.
EnglishLike Croatia, Montenegro can show the remaining countries the way to EU membership.
Montenegro voi näyttää Kroatian tavoin tietä muille maille kohti EU:n jäsenyyttä.
EnglishUntil there is a credible alternative, that is the only option remaining to us.
Tämä on ainoa meille jäävä mahdollisuus, kunnes löytyy uskottava vaihtoehto.
EnglishI also want to point out the remaining loopholes that the Council has left.
Haluan kuitenkin tuoda esiin myös vielä olemassa olevat neuvoston jättämät aukot.
EnglishThe biggest remaining problem is the lifts, which seem to have a mind of their own.
Suurimpana ratkaisemattomana ongelmana ovat hissit, joilla tuntuu olevan oma tahto.
EnglishWe have several months to work through the remaining issues before the deadline.
Meillä on useita kuukausia aikaa ratkaista jäljellä olevat kysymykset ennen määräaikaa.
EnglishBut that is not the sort of thinking that can eliminate remaining deficits.
Tällä ajattelulla ei kuitenkaan voida poistaa vielä olemassa olevia puutteita.
EnglishI regret to say that I must reject all the remaining amendments in Mr Daul’s report.
Ikävä kyllä joudun hylkäämään kaikki loput Daulin mietintöön esitetyt tarkistukset.
EnglishThe item currently printing might finish, but the remaining items will be canceled.
Tulostettavana oleva kohde saattaa tulostua loppuun, mutta muut kohteet peruutetaan.
EnglishIn the remaining time available to me, I can simply make some bullet points.
Jäljellä olevan puheaikani rajoissa mainitsen lyhyesti vain muutamia kohtia.
EnglishThe remaining 85% is imported mainly from the poorer countries, without tariffs.
Loput 85 prosenttia tuodaan pääasiassa köyhemmistä maista tullittomasti.
EnglishWe need to include the last remaining Member States in the information exchange system.
Meidän on saatava viimeisetkin jäsenvaltiot tietojenvaihtojärjestelmän piiriin.
EnglishFor how long will Western democracies collude with this by remaining silent?
Kuinka kauan läntiset demokratiat aikovat tukea tällaista toimintaa pysymällä vaiti?
EnglishThe focus and the concentration and effort will then be on the remaining 10%.
Sen jälkeen on keskityttävä ponnistelemaan jäljelle jäävän kymmenen prosentin parissa.
EnglishHowever, I am confident that the remaining difficulties will be resolved shortly.
Luotan kuitenkin siihen, että jäljellä olevat ongelmat ratkaistaan pian.
EnglishIt successfully addresses my remaining objections to the Commission proposal.
Siinä otetaan onnistuneesti huomioon loput komission ehdotusta koskevat huomautukseni.
EnglishThe remaining 98% of emissions come from other sectors of the economy and of society.
Jäljelle jäävät 98 prosenttia ovat peräisin muilta talouden ja yhteiskunnan aloilta.