EN

play {sostantivo}

volume_up
play (anche: game, biz, dalliance)
volume_up
peli {sostantivo}
Mr President, the chief aim of an internal electricity market must be fair play.
Arvoisa puhemies, sähkön sisämarkkinoiden keskeisimpänä tavoitteena tulee olla reilu peli.
A sense of fair play and social interaction are still easy to find at this level.
Reilu peli ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat nähtävissä tällä tasolla vielä helposti.
Certainly we are not so naive as to believe that the unregulated play of the market will do the trick.
Emme varmasti ole niin naiiveja, että uskoisimme, että säätelemätön peli markkinoilla tepsisi.
play (anche: game)
Tämä leikki alkaa toisinaan kyllästyttää.
She played with fire and the political coup that she had plotted was skilfully stolen away from her by Hervé Fabre-Aubrespy.
Hän leikki tulella, ja Hervé Fabre-Aubrespy torjui taitavasti hänen poliittisen iskunsa.
(Laughter) But the only way I can describe what I was seeing that day was that this octopus was playing, which is a pretty sophisticated behavior for a mere invertebrate.
Ainoa tapa kuvailla mitä näin sinä päivänä on se, että mustekala leikki, mikä on melko hienostunutta käytöstä pelkältä selkärangattomalta.
play (anche: drama, show, spectacle)
That too is a play by Shakespeare, which he wrote in 1601.
Sekin on Shakespearen näytelmä, jonka hän kirjoitti vuonna 1601.
So, be it drama, tragedy or play, I will be voting in favour!
Siis: oli kyseessä sitten draama, tragedia tai näytelmä, loppujen lopuksi olen ohjelman hyväksymisen kannalla!
It will be the same scenario we witnessed only a few months ago when the Swedish workforce was played off against the German workforce of the same combine.
Siellä toistuu sama näytelmä, jota seurasimme muutama kuukausi sitten, kun saman yhtymän ruotsalaista työvoimaa yllytettiin saksalaista työvoimaa vastaan.
play (anche: backlash)
play (anche: backlash)
play (anche: bed, court, field, ground)
play (anche: bed)
play (anche: displacement, go, move, secondment)
play

Esempi di utilizzo "play" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe main reason for that is social security, and pensions too play a major part.
Syynä tähän on ennen kaikkea sosiaaliturva, ja myös eläkkeillä on tärkeä osansa.
EnglishBy signing this agreement, the EU will indirectly play a similar positive role.
Tämän sopimuksen ansiosta myös EU on välillisesti sellainen myönteinen osapuoli.
EnglishThe Structural Funds, too, play an essential role in tackling social exclusion.
Myös rakennerahastoilla on tärkeä tehtävä sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa.
EnglishI think that this House, and we, its Members, have three essential roles to play.
Nähdäkseni parlamentilla ja meillä, sen jäsenillä, on kolme olennaista tehtävää.
EnglishIn addition, investment in developing countries can play a crucial role in this.
Investoinneilla kehitysmaihin saattaa muuten olla tässä asiassa merkittävä osa.
EnglishIt is to be applauded that Parliament can play a part in simplifying the rules.
On hienoa, että parlamentti voi olla mukana yksinkertaistamassa näitä sääntöjä.
EnglishThis Group and Parliament will play a full part in fostering such a convention.
Ryhmämme ja tämä parlamentti tukevat tällaista valmistelukuntaa kaikin keinoin.
EnglishIn this affair, we are the imaginary actors in a play written by someone else.
Olemme tässä jutussa muiden kirjoittaman näytelmän kuvitteellisia näyttelijöitä.
EnglishWe cannot play around with health issues, especially when they concern children.
Emme voi suhtautua kevyesti terveyskysymyksiin etenkään, kun kyseessä ovat lapset.
EnglishClick Play Pictures to start a slide show of your pictures along with the music.
Napsauta Toista kuvat, niin voit katsoa kuvien diaesitystä musiikin toiston aikana.
EnglishThis does not mean that others should not and cannot play a very important role.
Tämä ei tarkoita, ettei muilla pidä tai voi olla erittäin merkittävää asemaa.
EnglishIt is vital that all industries play their part, including the aviation industry.
Ratkaisevaa on, että kaikki tuotannonalat tekevät oman osuutensa, myös ilmailuala.
EnglishThere is often a psychological side to it, and we should all play our part in that.
Asiassa on usein psykologinen puoli, ja meidän kaikkien on tehtävä siinä osamme.
EnglishThe European Parliament has undoubtedly a crucial role to play in this debate.
Euroopan parlamentilla on tässä keskustelussa epäilemättä hyvin ratkaiseva rooli.
EnglishThey will play an even more significant role in the process of its implementation.
Niillä on tulevaisuudessa entistäkin merkittävämpi rooli sen täytäntöönpanossa.
EnglishWe also agree with the vital role that non-governmental organisations have to play.
Olemme niin ikään samaa mieltä kansalaisjärjestöjen välttämättömästä tehtävästä.
EnglishOur seas also play a decisive role in people's lives in every part of the globe.
Merillä on myös ratkaiseva merkitys ihmisten elämälle joka puolella maailmaa.
EnglishNational fiscal rules and institutions can play an important role in this respect.
Tässä asiassa kansalliset verosäännöt ja -laitokset ovat keskeisessä asemassa.
EnglishThe certification process has a key role to play in combating illegal fishing.
Dokumentointiprosessi on laittoman kalastuksen torjunnassa merkittävässä asemassa.
EnglishAgriculture, pastoralism and forestry play an essential role in mountain regions.
Maataloudella, laiduntamisella ja metsätaloudella on tärkeä asema vuoristoalueilla.