"to outstrip" traduzione finlandese

EN

"to outstrip" in finlandese

EN to outstrip
volume_up
[outstripped|outstripped] {verbo}

Because we shall simply outstrip you in population growth.'
Se ei kuitenkaan onnistu, koska me yksinkertaisesti ohitamme teidät väestönkasvun myötä."
The changes brought about by nanotechnologies are comparable with the technological revolutions of the past and may perhaps even outstrip them.
Nanoteknologian aikaansaamat muutokset ovat verrattavissa aiempiin teknisiin vallankumouksiin ja saattavat jopa ohittaa ne.
At TEDIndia, he graphs global economic growth since 1858 and predicts the exact date that India and China will outstrip the US.
TEDIndia-tapahtumassa hän havainnollistaa globaalia talouskasvua vuodesta 1858 alkaen ja ennustaa tarkan päivämäärän, jolloin Intia ja Kiina ohittavat USA:n.

Esempi di utilizzo "to outstrip" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe should outstrip them by far. Unfortunately, nothing is further from the truth.
Meidän pitäisi olla kaukana asioiden edellä, mutta valitettavasti niin ei lainkaan ole.
EnglishBecause we shall simply outstrip you in population growth.'
Se ei kuitenkaan onnistu, koska me yksinkertaisesti ohitamme teidät väestönkasvun myötä."
EnglishSo whoever wants to become a farmer in Europe must outstrip their counterparts elsewhere in the world.
Euroopassa viljelijäksi haluava joutuu siis tekemään enemmän kuin nuoret viljelijät muualla maailmassa.
EnglishThe EU has entered a period of economic acceleration and may outstrip the United States of America in terms of growth.
Talouden nousukausi on käynnistynyt EU:ssa, ja sen kasvu saattaa ylittää Amerikan yhdysvaltojen kasvun.
EnglishEveryone wants to outstrip the others and agriculture would be able to take the wind out of the sails of the other budget components.
Jokainen haluaa olla toista parempi, ja maatalous voisi päästä muiden talousarvion osien edelle.
EnglishCertainly in the field of education and the provision of information, I do not expect Europe to outstrip the individual Member States.
Koulutuksen ja tiedottamisen alalla en tietenkään odota, että Eurooppa huolehtisi niistä paremmin kuin yksittäiset jäsenvaltiot.
EnglishIt is quite clear that if this industry keeps growing as it is, it will soon outstrip the supply of resources from industrial fishing.
On täysin selvää, että jos vesiviljely jatkaa nykyistä kasvuaan, kysyntä alalla ylittää pian teollisen kalastuksen resurssitarjonnan.
EnglishAt TEDIndia, he graphs global economic growth since 1858 and predicts the exact date that India and China will outstrip the US.
TEDIndia-tapahtumassa hän havainnollistaa globaalia talouskasvua vuodesta 1858 alkaen ja ennustaa tarkan päivämäärän, jolloin Intia ja Kiina ohittavat USA:n.
EnglishThe Commission is aware that, for example, the costs involved in establishing a business or a small business over here far outstrip the costs in the United States.
Komissio on tietoinen siitä, että yrityksen tai pikku yrityksen perustamiskulut ovat täällä paljon suuremmat kuin Yhdysvalloissa.
EnglishIn the interests of retaining the EU's competitive advantage, the launch must not be delayed, otherwise other countries such as China, India and Japan will outstrip us.
EU:n kilpailuedun säilyttämiseksi käynnistystä ei saa lykätä, muuten sellaiset valtiot kuin Kiina, Intia ja Japani menevät ohitsemme.
EnglishTheir infrastructure, communication and control facilities outstrip those available to the police or courts in the countries of origin or transit.
Heillä on käytössään parempi infrastruktuuri ja paremmat viestintä- ja valvontakeinot kuin alkuperä- tai kauttakulkumaan poliisilla tai oikeusviranomaisilla.
EnglishWe are fully aware, however, that humanitarian policies alone are not enough, just as it is not enough to outstrip the other main players in the area of development aid policy.
Tiedämme kyllä, että ongelmia ei voida ratkaista pelkän humanitaarisen politiikan avulla. Sekään ei riitä, että EU on selvästi maailman suurin kehitysavun antaja.
EnglishWishes for the future ought not, however, to be allowed to outstrip the historic task of taking advantage now of the historical opportunity to unify the whole of Europe.
Tulevaisuuden toiveet eivät kuitenkaan saa olla tärkeämpiä kuin nykyinen historiallinen tehtävämme yhdistää ja hyödyntää tätä historiallista mahdollisuutta koko Euroopan yhdistämiseksi.
EnglishIn my view, a far more pressing priority is a joint response to the challenge posed by India and China, which are beginning to outstrip us in terms of economic and political development.
Katson, että on paljon tärkeämpää reagoida yhteisesti Intian ja Kiinan asettamaan haasteeseen. Ne ovat ohittamassa meidät taloudellisen ja poliittisen kehityksen osalta.