"moment" traduzione finlandese

EN

"moment" in finlandese

volume_up
moment {sostantivo}

EN moment
volume_up
{sostantivo}

moment (anche: bit, instant, point, second)
volume_up
hetki {sostantivo}
A moment ago you criticised the lack of Community preference, and you are right.
Hetki sitten arvostelitte yhteisön etuuskohtelun puutetta, ja olette oikeassa.
(NL) Madam President, this is an important moment for stability in the Balkans.
(NL) Arvoisa puhemies, tämä on tärkeä hetki Balkanin alueen vakaudelle.
So this is a significant moment, Mr President, a moment not to be wasted.
Kyseessä on tärkeä hetki, eli, arvoisa puhemies, tätä hetkeä ei saa haaskata.
moment (anche: minute)
volume_up
hetkinen {sostantivo}
Hetkinen, kenestä tässä puhutaan?
Morris, kuunnelkaa minua hetkinen.
Hyvä jäsen Dillen, hetkinen, olkaa hyvä.
moment (anche: snap, wink, blink, blink of an eye)
volume_up
silmänräpäys {sostantivo}
moment
volume_up
momentti {sostantivo}
moment (anche: jiffy)
volume_up
tuokio {sostantivo}

Sinonimi (inglese) per "moment":

moment

Esempi di utilizzo "moment" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishFor the moment we really have more urgent and more important questions to solve.
Tällä hetkellä meillä on kiireellisempiä ja tärkeämpiä kysymyksiä ratkaistavana.
EnglishHowever, at the moment, this agreement is not yet completely signed and sealed.
Tähän mennessä täyteen sopuun ei ole kuitenkaan päästy eikä se ole vuorenvarmaa.
EnglishAt this moment in time we still have an excessively market-profit-oriented view.
Suhtautumisemme perustuu tällä hetkellä edelleen aivan liiaksi markkinahyötyyn.
EnglishThey have to be tackled in other ways and we are working on this at the moment.
Sitä on käsiteltävä muulla tavalla, ja työskentelemme parhaillaan asian parissa.
EnglishAt the moment, it is preparing a directive which, unfortunately, is incomplete.
Se valmistelee parhaillaan direktiiviä, joka ei valitettavasti ole vielä valmis.
EnglishI am not for a moment saying that we should not be accurate in our descriptions.
Minä en tarkoita nyt sitä, etteikö meidän pitäisi kuvata asioita täsmällisesti.
EnglishLet me dwell for a moment on the aspect of a test and the aspect of compensation.
Haluaisin vielä hieman puuttua testistä ja korvauksista esitettyihin ajatuksiin.
EnglishThis room was born for this moment, is really what I want to say to you tonight.
Tämä huone luotiin tätä hetkeä varten -- se on minun sanomani teille tänä iltana.
EnglishAt the moment we are concentrating strongly on economic competition within the EU.
Keskitymme tällä hetkellä voimakkaasti EU:n sisäiseen taloudelliseen kilpailuun.
EnglishEssentially, then, we should not be looking for a solution at this precise moment.
Meidän ei siis pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisua tällä nimenomaisella hetkellä.
EnglishI hope that the President of the Council will give that point a moment's thought.
Toivon, että neuvoston puheenjohtaja pysähtyisi miettimään tätä asiaa hetkeksi.
EnglishAt this moment no legislative proposals relating to childcare are being analysed.
Lastenhoitoa koskevia lainsäädäntöehdotuksia ei ole tutkittavana tällä haavaa.
EnglishThe discrepancies between the Member States are simply too vast at the moment.
Jäsenvaltioiden väliset erot ovat tällä hetkellä yksinkertaisesti liian suuret.
EnglishThere are yet two more reasons why your presidency comes at a decisive moment.
Puheenjohtajakautenne osuu tärkeään vaiheeseen vielä kahdesta muustakin syystä.
English   No decision has been taken for the moment because Parliament has not yet voted.
   Toistaiseksi ei ole tehty päätöstä, koska parlamentti ei ole vielä äänestänyt.
EnglishSadly, in the UK at the moment you cannot guarantee that this will be the case.
Ikävä kyllä tämä ei ole tällä hetkellä mahdollista Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
EnglishScotland, which is hugely interested in that, at the moment has a walk-on role.
Tämä aihe kiinnostaa suuresti Skotlantia, joka on tällä hetkellä sivuasemassa.
EnglishThis directive accommodates these freedoms, and that is not a moment too soon.
Tässä direktiivissä säädetään näistä vapauksista, eikä hetkeäkään liian aikaisin.
EnglishMany countries are doing that at the moment, but there is still a long way to go.
Monissa maissa tämän hyväksi tehdään jo työtä, mutta tehtävää on vielä paljon.
EnglishAt the moment the whole credibility of European Union Member States is at stake.
Tällä hetkellä Euroopan unionin jäsenvaltioiden uskottavuus on vaakalaudalla.