"legally" traduzione finlandese

EN

"legally" in finlandese

EN legally
volume_up
{avverbio}

legally
Subject: Attempts to overthrow the legally elected President of Venezuela
Aihe: Yritykset syöstä laillisesti valittu presidentti vallasta Venezuelassa
Mr Prodi said that the Treaty of Nice is not legally necessary for enlargement.
Prodi totesi, ettei Nizzan sopimus ole laillisesti välttämätön laajentumiselle.
We need to change a number of directives before they will be legally binding.
Meidän täytyy muuttaa useita direktiivejä, kunnes ne ovat laillisesti sitovia.

Sinonimi (inglese) per "legally":

legally
legal

Esempi di utilizzo "legally" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWhen talking about a code, it must be said that it ought to be legally binding.
Käytännesäännöistä on todettava, että niiden olisi oltava oikeudellisesti sitovat.
EnglishIt would not be in keeping with this to introduce a legally binding timetable.
Oikeudellisesti sitovan aikataulun käyttöönotto olisi ristiriidassa tämän kanssa.
EnglishThis is a very complex and sensitive issue, legally, technically and politically.
Kysymys on oikeudellisesti, teknisesti ja poliittisesti mutkikas ja arkaluontoinen.
EnglishI would like to know whether the guidelines legally constitute a common position.
Haluaisin tietää, muodostavatko suuntaviivat oikeudellisesti yhteisen kannan.
EnglishThis will also be the first legally binding United Nations instrument in this field.
Lisäksi se on ensimmäinen oikeudellisesti sitova YK:n yleissopimus tällä alalla.
EnglishHowever, we are waiting with a great deal of interest for legally binding proposals.
Odotamme kuitenkin erittäin kiinnostuneina oikeudellisesti sitovia ehdotuksia.
EnglishIt has already made these provisions legally binding in the European Union.
Se on jo tehnyt näistä säädöksistä oikeudellisesti sitovia Euroopan unionissa.
EnglishThat is why I regard this decision as neither opportune nor legally sound.
Siksi tämä kysymys on mielestäni epäsuotava ja oikeudelliselta kannalta sopimaton.
EnglishThat includes the legally binding regulations for the protection of children.
Säännöstöön kuuluvat myös lasten suojelua koskevat oikeudellisesti sitovat määräykset.
EnglishThe fact that this Code of Conduct is not legally binding is a disgrace.
On häpeällistä, etteivät nämä käytännesäännöt ole oikeudellisesti velvoittavia.
EnglishThey are legally unacceptable places in which all human rights are being violated.
Ne ovat lainvastaisia paikkoja, joissa loukataan kaikkia ihmisoikeuksia.
EnglishThis is a legally uncertain basis for legislation and that makes me unhappy.
Tämä on oikeudellisesti epävarma perusta lainsäädännölle, enkä ole tyytyväinen siihen.
EnglishLegally, there are two problems, the first of which is the priority among regulations.
Oikeudellisessa mielessä kyseessä on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin sääntöjen hierarkia.
EnglishI believe that this is legally flawed, but that is not my point today.
Uskon, että se on juridisesti väärin päätelty, mutta tänään en aio korostaa sitä.
EnglishThe Socialist Power Party of Turkey was founded in 1993 and operates legally.
Turkin sosialistisen vallan puolue perustettiin vuonna 1993 ja se toimii lainmukaisesti.
EnglishBoth sides are committed to finding a more legally secure solution in due course.
Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet löytämään oikeusvarmuuden takaavan ratkaisun aikanaan.
EnglishThe motion calls for strict and legally binding regulations at EU level.
Esityksessä vaaditaan tiukkoja ja oikeudellisesti velvoittavia EU:n sääntöjä.
EnglishThe EU must continue to play a leading role in the absence of a legally binding agreement.
EU:n on jatkettava johtoasemassa, koska oikeudellisesti sitovaa sopimusta ei ole.
EnglishIt is not legally binding: I cannot make them destroy their factories.
Se ei ole oikeudellisesti sitovaa: en voi pakottaa heitä tuhoamaan tehtaitaan.
EnglishI think it is important legally to consider the intention of this rule.
Mielestäni on tärkeää pohtia lain näkökulmasta kyseisen artiklan tarkoitusta.