"lean" traduzione finlandese

EN

"lean" in finlandese

EN lean
volume_up
{aggettivo}

lean (anche: lank, scrawny, skinny, thin)
volume_up
laiha {agg.}
lean (anche: gangly, slender, slim, thin)
volume_up
hoikka {agg.}

Esempi di utilizzo "lean" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBut it was a report made up solely of statistics - somewhat on the lean side.
Raportti koostui kuitenkin pelkästään tilastoista. Se oli aika heikko esitys.
EnglishWhere men are lean, billions of savings can be made on the national health.
Siellä, missä ihmiset ovat hoikkia, sosiaaliturvassa säästetään miljardeja.
EnglishThat is when I lean back in my chair and think to myself: here we go again.
Silloin minä nojaan rennosti taaksepäin ja ajattelen: tämähän on tuttua.
EnglishThe Bible exhorts us to save in fat years for the lean years ahead.
Raamattu kehottaa meitä säästämään lihavina vuosina laihoja vuosia varten.
EnglishMr Swoboda' s little list of developments in Turkey was of course extraordinarily lean.
Swobodan luettelo Turkin kehityksestä oli tietysti hyvin lyhyt.
EnglishThe solution is a leaner form of cooperation with complete openness: a lean and open Europe.
Ratkaisuna on suppeamman, mutta täysin avoimen yhteistyön tekeminen, suppea ja avoin Eurooppa.
EnglishThe Commission is happy to lean quite heavily on Parliament when it is short of employees and money.
Komissio tukeutuu mielellään tiukasti parlamenttiin, kun siltä puuttuu työntekijöitä ja rahaa.
EnglishMr Fayot's report is a mean, lean and green report.
Herra Fayot'n mietintö on loistava, sopusuhtainen ja tuore mietintö.
EnglishI like his phrase 'lean and clean'.
Pidän hänen sanonnastaan " säästeliäs ja puhdas" (lean and clean) .
English3:48 When I was 19, I wrote, "I will love myself despite the ease with which I lean toward the opposite."
3:48 Kun olin 19, kirjoitin, "Rakastan itseäni huolimatta siitä, miten helppoa on liukua päinvastaiseen suuntaan."
EnglishThe United States, which favoured isolation at the start of the crisis, now appears to lean more towards dialogue.
Yhdysvallat kannatti kriisin alkuvaiheessa eristämistä, mutta nyt se näyttää siirtyneen enemmän vuoropuhelun kannalle.
EnglishWe will need to put safety nets in place for very lean years and for unforeseen circumstances, such as animal diseases.
Meidän on luotava turvaverkkoja hyvin laihojen vuosien ja odottamattomien tapahtumien, kuten eläintautien, varalle.
EnglishWe welcome the fact that the environment has finally made it to a European Summit again, after seven lean years.
Seitsemän laihan vuoden jälkeen ympäristö huomioidaan taas vihdoin Euroopan huipputasolla, mistä olemme hyvin tyytyväisiä.
EnglishI am not saying we do not need lean, transparent, effective procedures too but that there is a problem of priorities.
Ovatko nämä tavoitteet ristiriitaisia? Eivät, ne eivät itsessään ole ristiriidassa, mutta ongelma koskee painopistettä.
EnglishIn lean times, that is no bad thing!
EnglishMy second point concerns lean management.
EnglishIn these energy-lean times, energy conservation is in everyone's vital interests, whether consumers or larger communities.
Aikoina, kun energiasta on pulaa, sen säästäminen on kaikkien - niin kuluttajien kuin suurten yhteisöjenkin - keskeinen etu.
EnglishIndeed, ratings have been a bit too 'convenient' for regulators to lean on too, driving out proper due diligence.
Luokitukset ovat itse asiassa olleet myös lainsäätäjille aivan liian "sopivia", minkä vuoksi nämä ovat unohtaneet tarpeellisen varovaisuuden.
EnglishCompanies must be afforded the flexibility they need to stay lean and move swiftly in a highly competitive environment.
Yrityksille on annettava tarvittava joustovara, jotta ne voisivat virtaviivaisesti ja nopeasti liikkua voimakkaan kilpailun ympäristössä.
EnglishI would lean more towards putting civil before military in peacetime, which is undoubtedly the situation today.
Kallistuisin pikemminkin sille kannalle, että siviilikäyttö olisi sotilaskäyttöön nähden etusijalla rauhan aikana, jollaista nyt varmasti elämme.