"inventor" traduzione finlandese

EN

"inventor" in finlandese

volume_up
inventor {sostantivo}

EN inventor
volume_up
{sostantivo}

inventor (anche: contriver, father)
volume_up
keksijä {sostantivo}
One is another American inventor Ted Henter.
Yksi heistä on amerikkalainen keksijä Ted Henter.
Everyone knows, however, that this right is rarely used by the inventor his or herself.
Jokainen kuitenkin tietää, että tätä oikeutta harvoin käyttää keksijä itse.
Ja keksijä on täällä yleisössä.

Sinonimi (inglese) per "inventor":

inventor

Esempi di utilizzo "inventor" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishPatent law governs the legal relationship between the inventor and third parties.
Ammatillinen oikeussuoja säätelee keksijän ja kolmannen osapuolen välistä oikeussuhdetta.
EnglishWine is still being produced especially for distillation, and that was never in the mind of the inventor.
Viiniä tuotetaan edelleenkin erikseen tislausta varten, mikä ei ole koskaan ollut tarkoitus.
EnglishThat would not be in the spirit of the inventor.
EnglishIn other words, anyone - including this ingenious inventor with his universal plug - can market his products.
Toisin sanoen: kaikki - myös nämä kekseliäät valmistajat erilaisine pistokkeineen - voivat tuoda tuotteensa markkinoille.
EnglishHe was an inventor who had produced a very ingenious device which made any electrical apparatus standard across Europe.
Hän oli keksinyt erään hyvin nerokkaan kojeen, joka teki sähkölaitteesta standardien mukaisen kaikkialla Euroopassa.
EnglishAt present, it is difficult for an individual inventor or a small company to get patent protection across the whole of Europe.
Tällä hetkellä yksittäisen keksijän tai pienen yrityksen on vaikeaa saada patenttisuojaa koko Euroopan alueelle.
EnglishI support the Italian proposal to write patents in the language of the country of the inventor and to provide an English translation as well.
Tuen Italian ehdotusta kirjoittaa patentit keksijän maan kielellä ja tarjota myös englanninkielinen käännös.
English-- the world's first true inventor of the children's pop-up book.
Historia tuli tuntemaan Lothar Meggendorferin - mitenkäs muutenkaan - miehenä, joka keksi lapsille tarkoitetun näyttämö- eli pop-up-kirjan.
EnglishLet me now address the second topic in this debate: the petition filed by Mr Klein, the inventor and producer of the inhaler 'Effecto'.
Haluan nyt käsitellä tämän keskustelun toista aihetta eli Christoph Kleinin, astmasumute Effecton kehittäjän ja valmistajan, esittämää vetoomusta.
EnglishPeople like Mr Christodoulou have been involved in the negotiations, and he has already distinguished himself as the inventor of the negative reserve.
Neuvotteluihin ovat ottaneet osaa sellaiset henkilöt kuten kollega Christodoulou, joka on jo kerran tullut esille negatiivisen varauksen keksijänä.
EnglishWe are giving free rein to the Court of Justice, which is the inventor of this concept in its judgments in the 'Cassis de Dijon' and 'Säger' cases.
Annamme vapaat kädet tuomioistuimelle, joka on keksinyt tämän käsitteen niin sanotussa Cassis de Dijon -tapauksessa ja Sägerin jutussa antamissaan tuomioissa.
EnglishThis new ground revokes the registration and not the invention itself, which is valid and can be protected if the inventor or his successor submits the applications.
Tämän syyn perusteella voidaan mitätöidä rekisteröinti, muttei keksintöä, joka on voimassa ja suojeltavissa keksijän tai oikeudenomistajan sitä esittäessä.
EnglishMr President, Commissioner, Francis Bacon said that whoever fails to find new solutions should expect new evils as time is the best inventor of all.
Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, Francis Bacon on sanonut: Se, joka ei käytä hyväkseen uusia ratkaisuja, tulee kohtaamaan uusia vastoinkäymisiä, koska aika on kaikkein suurin uudistaja.
EnglishThe European patent is a basket of national patents, so an inventor would apply for a patent, for example, for Benelux, France and Germany, five countries out of 15.
Eurooppapatentti on eräänlainen kansallisten patenttien kori, josta hakija voi hakea patenttia esimerkiksi Benelux-maita, Ranskaa ja Saksaa varten, eli 5 jäsenvaltiota varten 15 jäsenvaltiosta.
EnglishWhen we look back at the Industrial Revolution, we cannot point to the day the whistle blew and it began, or highlight just one inventor or entrepreneur or a management committee that oversaw it.
Tarkastellessamme teollista vallankumousta emme voi osoittaa sen tarkkaa alkamishetkeä tai korostaa vain yhtä keksijää tai yrittäjää taikka sitä johtanutta hallintokomiteaa.
EnglishThere will be some other amendments but I hope you will resist some of the complicated and abstruse concepts that have been put forward by some people which will make an inventor's life far harder.
Muitakin tarkistuksia on esitetty, mutta toivon, että hylkäätte joidenkin esittämät hankalat ja vaikeatajuiset ehdotukset, jotka vain huomattavasti vaikeuttavat keksijän elämää.